Domy bez pozwolenia do 70 m2. Sejm przyjął nowe regulacje. Ułatwienia w budowaniu małych domów jednorodzinnych stają się powoli rzeczywistością. Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz budowa przeznaczonych na własne potrzeby domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie jeszcze łatwiejsza.

Każdy kto chce, będzie mógł wybudować dom w swojej rodzinnej miejscowości, zamiast wyjeżdżać do dużego miasta i kupować mieszkanie. To krok w stronę ograniczenia wyludniania się wsi i miasteczek. Projekt odpowiada na oczekiwania Polaków, którzy chcą szybciej zbudować swój dom. Przy pełnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami.

Domy bez pozwolenia do 70 m2. Sejm przyjął nowe regulacje - na mapie kartograficznej stoi drewniany domek i leżą klucze.
Domy bez pozwolenia do 70 m2. Sejm przyjął nowe regulacje

Domy bez pozwolenia do 70 m2. Najważniejsze założenia:

  • Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne. Ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane,
  • Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
  • Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.
  • Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m2.
  • Wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu  po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.
  • Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:

  – planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

  – przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

  – dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

  • Dbamy o bezpieczeństwo. Dlatego budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
  • Rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 także do 70 m2. Przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m2 nie może przekraczać 6 m. Zaś wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.
  •  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2  wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Etap legislacyjny

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 8.09.2021 r. Ponadto pozytywnie zaopiniowany przez połączone sejmowe komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Następnie uchwalony dziś przez Sejm. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: gov.pl