sobota, Luty 16, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "wellbeing w organizacji"

wellbeing w organizacji

Wellbeing w dosłownym tłumaczeniu to stan komfortu, zdrowia, szczęścia, ale też poczucie satysfakcji. Można go rozpatrywać subiektywnie jako odczucia i myśli jednostki na temat sensu i istoty jej życia; to poczucie dobrostanu, oznaczające częste doświadczanie pozytywnych emocji oraz ogólną satysfakcję z życia. Pracodawca może myśleć: „To nie moja odpowiedzialność, to nie moje ryzyko”, ale czy na pewno? Środowisko pracy wpływa na stan psychiczny i fizyczny pracownika, może dawać mu poczucie sensu, przynależności, radości itp., czyli kształtować jego wellbeing lub odwrotnie – wpływać na jego brak. Zdrowy, szczęśliwy, wypoczęty  i sprawny fizycznie pracownik to inwestycja strategiczna, nie tylko samego pracownika, lecz także organizacji. Jest wiec elementem jej ryzyka biznesowego.  Coraz częściej obserwuje się dobre praktyki w tych zagadnieniach. Organizatorzy konkursu uważają, że powinna istnieć przestrzeń do dzielenia się wellbeingiem i promowania organizacji, które wdrażają go w organizacji. Stworzyliśmy ten konkurs, by zaprosić właśnie takie firmy i pokazywać dobre praktyki.

W dniach od 20 września 2018 r. do 16 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do pierwszego ogólnopolskiego konkursu dla firm,  które realizują projekty w zakresie wellbeinguCelem konkursu jest promowanie idei wellbeingu w organizacji oraz wyłonienie najlepszych praktyk w tym obszarze.

Rejestracja: www.infor.pl/wellpower

Czy czujemy się dobrze w miejscu pracy?
Statystyki nie są obecnie zbyt optymistyczne. Okazuje się bowiem, że  ponad 60 proc. Polaków jest nieszczęśliwych w swojej pracy. W praktyce oznacza to, że ponad połowa Polaków spędza ⅓ swojego życia na byciu nieszczęśliwymi. Co właściwie znaczy czuć się dobrze w pracy? Czym jest wellbeing dla współczesnych pracowników? Rozpiętość udzielanych odpowiedzi na to pytanie wśród pracowników jest bardzo szeroka. Oto kilka przykładów: work-life balance, wspierający szef, możliwości rozwojowe, dobre relacje ze współpracownikami, brak stresu, ergonomiczne stanowisko pracy, brak nadgodzin, elastyczne godziny pracy, dobra atmosfera, możliwość przyjścia do pracy ze swoim zwierzakiem, dofinansowanie do przedszkola czy też stołówki firmowej. Wymienione przykłady wskazują na to, jak dalece indywidualna i subiektywna jest definicja dobrego samopoczucia oraz jak skomplikowane i różnorodne są potrzeby pracowników w miejscu pracy. Inne potrzeby będzie miał pracownik dopiero zatrudniony w organizacji, a inne ten z 6-letnim stażem.

Co daje strategia wellbeingowa organizacji i jakie są z niej korzyści?
Strategia jest długofalowym zobowiązaniem organizacji w kierunku kreowania środowiska wspomagającego pracowników w budowaniu postaw i zmianie zachowań ku prozdrowotnym. Umożliwia pracownikom, dzięki dostarczanej wiedzy i narzędziom, dokonanie realnych zmian na poziomie zachowań.

Wellbeing organizacyjny to nie jest rekreacja czy rozrywka. To nie wellbeingowe spa w postaci masaży, piłkarzyków i bananowych koktajli. Fun w pracy jest potrzebny, gdyż daje pozytywne emocje, zadowolenie, spaja ludzi i buduje relacje – to niesamowicie istotne i naturalne kanały dla wellbeingu. Ale w wellbeingu strategicznym znacznie szerzej patrzy się na potrzeby człowieka.

Jakie są granice odpowiedzialności pracodawcy za pracownika, jego zdrowie, szeroko rozumiany wellbeing? Przyjrzyjmy się wybranym danym obrazującym sytuację zdrowotną w Polsce:

 1. Starzejące się społeczeństwo – rodzi to negatywne implikacje na system opieki zdrowotnej, zwłaszcza przy niedofinansowaniu tego
  sektora. W 2010 roku ekonomicznie aktywna populacja (20.–64. rok życia) miała swój udział na poziomie 65 proc., predykcje wskazują na malejący jej udział tej grupy w kolejnych latach: 2030 – 58 proc., a 2060 – 49 proc. Znaczący skok notuje się także w predykcjach dla grupy ekonomicznie nieaktywnej (65+), której udział procentowy wzrasta: 2010 – 13 proc., 2030 – 23 proc. i 2060 – 34 proc.
 2. Wydłużająca się długość życia: obecnie dla kobiet 81,6 lat, a dla mężczyzn: 73,6 lat (w 1990 roku – kobieta: 75 lat, mężczyzna: 66 lat)
 3. Rosnąca liczba zgonów na skutek raka (rak i choroby krążeniowe są dwiema głównymi przyczynami śmierci w Polsce).
 4. Liczba lekarzy w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, głównie z uwagi na niskie płace i warunki pracy.
 5. Polska ma jedną z najniższych średnich w Europie, średni wiek pielęgniarki w Polsce to 47 lat.

A jaki jest stan zdrowia pracownika w Polsce? Przeprowadzona przez Medicover analiza zdrowia pracowników wśród różnych grup zawodowych (pracownicy produkcyjni, mobilni, biurowi, na stanowiskach decyzyjnych) nie pozostawia nas z optymistycznymi danymi 7 :

 • Głównym problemem zdrowotnym jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (Body Mass Index – BMI). W badanej populacji mniej niż połowa osób ma prawidłowe BMI, w tym jedynie co trzeci mężczyzna.
 • Na pierwszym miejscu, pod względem częstotliwości występowania, uplasowały się choroby układu oddechowego, stanowiące największe obciążenie dla pracowników na stanowiskach decyzyjnych – 41 proc.
  oraz wśród pracowników mobilnych – 39,5 proc. Ten problem dotyka również pozostałe grupy zawodowe.
 • Średnia liczba dni zwolnień przypadająca na pracownika biurowego to 12,6 dnia w ciągu roku.Co to oznacza dla pracodawców i jak dane te korelują ze wskaźnikami biznesowymi?  Pracownicy z niskim poziomem zadowolenia z życia zostają w domu o średnio 1,25 dnia więcej (15 dni urlopowych/rok).
 •  Stres związany z pracą, a skutkujący obniżoną produktywnością na skutek urlopów chorobowych i absencji, kosztuje amerykańskich
  pracodawców około 30 bilionów dolarów rocznie.
 • Pracownicy o wysokim poziomie wellbeingu mają niższe o 41 proc. koszty opieki zdrowotnej aniżeli ci o niskim poziomie. To także niższe o 35 proc. koszty związane z rotacją w przypadku pracowników o wysokim poziomie wellbeingu 10 .
 •  Zdrowi pracownicy są 3 razy bardziej produktywni w pracy, co sumuje się na 140 produktywnych godzin na miesiąc (90 proc. czasu
  pracy/miesiąc).
 • Niezdrowi pracownicy przepracowują 45 produktywnych godzin na miesiąc (28 proc. czasu pracy na miesiąc) 12 .Światowe Forum Ekonomiczne szacuje straty ekonomiczne na skutek chorób chronicznych oraz chorób psychicznych na 47 trylionów dola-
  rów w okresie 2011–2030 13 . Jak pokazują wyniki globalnego badania firmy Mercer 14 , 61 proc. pracowników uznaje zdrowie za swoje największe wyzwanie i priorytet na przyszłość. Szacuje się, że obecnie Milenialsi stanowią 2,3 biliona populacji na świecie, a w 2020 r. połowa z nich przekroczy 30. rok życia.

Powyższe dane są bardzo mocnym sygnałem dla pracodawców, by podjęli zintegrowane działania prewencyjne w zarządzaniu ryzykami
zdrowotnymi pracowników. Mając świadomość, jak kompleksowym zagadnieniem jest zdrowie i wellbeing pracowników, pojawia się pytanie: jak w sposób systemowy wpływać na postawy i zachowania zdrowotne pracowników? Jedną z odpowiedzi jest wprowadzenie strategii wellbeing w organizacji.

Artykuł powstał na podstawie fragmentu rozdziału „Strategiczny wymiar wellbeing”, autorstwa Barbary Wawrzynek.

Więcej w publikacji: http://sklep.infor.pl/320284,wellbeing-w-organizacji–co–jak–dlaczego-.html

Organizacje w różny sposób podchodzą do wdrażania działań w obszarze  szeroko  pojętego  wellbeingu.  Część  firm  koncentruje  się stricte na zagadnieniach związanych z promocją zdrowia i profilaktyką (m.in. chorób nowotworowych, otyłości, cukrzycy) czy bezpieczeństwem pracy. Duża część organizacji kieruje swoje działania w stronę ogólnej poprawy samopoczucia, zwiększenia aktywności fizycznej czy redukcji stresu wśród pracowników. Coraz większym zainteresowaniem cieszą  się  też  programy  z  zakresu  zarządzania  energią  pracowników, które mogą prowadzić do realnej, długotrwałej zmiany stylu pracy, poprawy samopoczucia oraz – co niezwykle ważne – zwiększenia efektywności zatrudnionej kadry.

Każde z wyżej wymienionych podejść może wydawać się krótkotrwałą modą, jednak wiele międzynarodowych publikacji i raportów wskazuje, że dbanie o szeroko pojęty dobrostan pracowników staje się ogólnoświatowym trendem w rzeczywistości silnie zdominowanej przez nowoczesne technologie. Warto zauważyć, że tego typu działania podejmowane przez firmy mogą okazać się realnym wsparciem dla pracowników mierzących się z ogromnym tempem pracy i natłokiem zadań. W każdej organizacji można dostrzec osoby, zwykle na stanowiskach menedżerskich, które pracują w ogromnym pośpiechu, presji czasu i stresie. Badanie „Praca, moc, energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji” przeprowadzone w 2017 roku, pokazuje, że aż 76 proc. osób zajmujących stanowiska kierownicze pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie, 92 proc. ma pracę wielokrotnie przerywaną przez e-maile, telefony i zapytania od współpracowników, a 36,6 proc. deklaruje, że w pracy jest często rozkojarzona i rozproszona. W konsekwencji prawie 40 proc. liderów odczuwa w pracy irytację, frustrację i zniecierpliwienie, 30 proc. nie pamięta, co robiło poprzedniego dnia w pracy, a prawie połowa (47,3 proc.) uważa, że ich sposób postępowania jest niekorzystny dla zdrowia i wpływa negatywnie na relacje z bliskimi (33,5 proc. wskazań).

Organizacje coraz częściej zauważają, że posiadanie wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej kadry przestaje być wystarczające. Aby menedżerowie i specjaliści mogli w pełni wykorzystać posiadane przez siebie wiedzę i umiejętności, muszą mieć energię do działania, a tej zwykle brakuje, gdy wkrada się długotrwały stres, napięcie i zmęczenie. Konsekwencją nieustannego działania pod wpływem silnych hormonów stresu, ogromnej ilości bodźców, niedosypiania, braku aktywności fizycznej czy niewłaściwego odżywiania, jest niższa jakość dostarczanych rozwiązań, utrata sił, spadek zaangażowania i motywacji do pracy. To wszystko, w dłuższym czasie, może prowadzić do wypalenia oraz utraty wartościowych osób w organizacji – najczęściej mających już dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania firmy, merytoryczne przygotowanie do wykonywania zadań oraz niezwykle cenne doświadczenie praktyczne.

W idei zarządzania energią pracowników nie chodzi o to, aby pracować mniej, ale o to, aby pracować mądrzej. Każdy doświadcza konsekwencji postępu technologicznego w rozumieniu zmiany stylu życia i pracy – w naszych codziennych, drobnych nawykach działania i rytuałach. Internet, social media i najnowsze aplikacje webowe i mobilne z roku na rok zwiększają tempo naszego funkcjonowania.  Pracownicy  i  menedżerowie  silnie  odczuwają  te  zmiany na sobie, tworząc z roku na rok coraz dłuższe listy zadań, nieustannie żonglując swoimi priorytetami, angażując się w ogromną liczbę nowych projektów czy odpowiadając na coraz wyższe oczekiwania swoich przełożonych. Umiejętność odnajdowania się w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości staje się metakompetencją na współczesnym rynku pracy, która warunkuje wysoką efektywność i skuteczność pracowników, a co za tym idzie, całych organizacji.

Niestety, taki styl pracy, oparty na presji czasu, nieustannej zmienności i mnogości bodźców drenuje nasze zasoby energii fizycznej, emocjonalnej i mentalnej, nie dając czasu na adaptację. To właśnie intensywność zachodzących zmian w środowisku pracy i ilość napływających do nas informacji jest dla nas największym wyzwaniem. Mamy ogromne możliwości adaptacyjne i mechanizmy radzenia sobie z zachodzącymi zmianami, jednak nie ma w dzisiejszym świecie czasu na ich doświadczanie czy zastosowanie. Tempo, w którym funkcjonujemy, zabiera nam możliwość  przystosowania  się,  wypracowania  nowych,  adekwatnych strategii działania. Większość pracowników ma ogromne problemy, aby poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami środowiska pracy, niezależnie od wieku czy poziomu wykształcenia. Nadal w dużej części firm pokutuje podejście, że więcej, szybciej, lepiej jest jedyną i właściwą drogą do osiągania najlepszych możliwych efektów. Nie jest to jednak strategia, która sprawdzi się w obliczu czekających nas w kolejnych latach intensywnych przemian technologicznych, a co za tym idzie, ekonomicznych czy społecznych.

Niezależnie od skali planowanych działań w organizacji, warto na nie spojrzeć  w  możliwie  kompleksowy  sposób,  uwzględniając  kilka  perspektyw, jakie towarzyszą każdemu procesowi w obszarze T&D (Training  and  Development).  Niezwykle  wartościowym  podejściem  przy planowaniu działań w obszarze wellbeing jest Metoda Learning Battle Cards , która obejmuje siedem warstw procesu rozwojowego (7 Windows of Instructional Design):

1)  Analysis (analizę potrzeb),

2)  Awareness (kształtowanie świadomości osoby szkolonej),

3)  Knowledge (transfer wiedzy),

4)  Skills (budowanie umiejętności),

5)  Attitudes (wpływanie na postawy),

6)   Implementation (wdrożenie nowo nabytych kompetencji i wsparcie w tym procesie),

7)  Measurement (pomiar rezultatów procesu rozwojowego).

Użycie Metody LBC (Metody 7 Warstw Procesu Rozwojowego) opiera się na wykorzystaniu w projektowaniu procesów rozwojowych zestawu kart, wielkości kart do gry w pokera, który jest innowacyjnym, wizualnym sposobem skatalogowania oraz opisania ponad 100 metod, technik i narzędzi rozwojowych używanych na całym świecie. Każda forma rozwojowa bądź około-rozwojowa opisywana jest w tym podejściu przez pojedynczą kartę.

Źródło: Małgorzata Czernecka- Prezes  zarządu  Human  Power, współautorka książki „Wellbeing w organizacji”

Więcej informacji w książce – http://sklep.infor.pl/320284,wellbeing-w-organizacji–co–jak–dlaczego-.html

Zapraszamy na bezpłatne webinarium, które poprowadzi Małgorzata Czernecka współautorka książki „Wellbeing w organizacji co? jak? dlaczego?” prezes zarządu Human Power, psycholog, trener, manager z ogromną wiedzą na temat wellbeingu i strategii łączenia go z biznesem. Podczas webinaru ekspertka odniesie się do najnowszych wyników badania Human Power „Praca, moc, energią w Polskich firmach” i pokaże, że sposób, w jaki funkcjonuje większość pracowników i menadżerów nie jest już adekwatny do wymogów, jakie stawia przed nimi rzeczywistość. Przedstawi również 5 kluczowych argumentów, które powinien usłyszeć zarząd i managerowie w kontekście planowego programu w obszarze wellbeing oraz zaprezentuje czynniki, które mają największy wpływ na poziom skuteczności i efektywności działania pracowników i pokaże, w jaki sposób organizacje mogą je wspierać (poprzez dobrze zaprojektowane działania wellbeing) lub… sabotować.

 Webinarium odbędzie się 4 września 2018 r. w godz. 11.00 – 12.00

Zapisy: https://sklep.infor.pl/landing/piz/2018/20180904_people_power/index.html

Ogłaszamy konkurs! Do wygrania są 3 egzemplarze premierowej, najnowszej książki wydawnictwa Infor – „Wellbeing w organizacji” o wartości 69 zł każda.

Ta jedyna w Polsce lektura, która niedawno zadebiutowała na rynku wydawniczym, dostarczy czytelnikom bezcennej wiedzy i przykładów potwierdzających, że zdrowi, szczęśliwi pracownicy to inwestycja strategiczna w przyszłość firmy. Książka omawia m.in. kwestię zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak stres czy wygórowane wymagania pracodawców, wpływających na życie pracownika. Autorzy pod redakcją Katarzyny Kulig- Moskwy skupiają się także na definiowaniu jakości życia oraz doradzają, co wpłynie na samorealizację czy dobrostan zatrudnionego. Książka z pewnością stanie się inspiracją do realnych zmian w organizacjach i przyczyni się do budowania miejsc pracy, gdzie człowiek będzie stanowił centrum i kluczowy kapitał, a wellbeing będzie decydował o modelu biznesowym.

Konkurs organizowany jest na Facebookowym profilu BiznesTuba, do 8 sierpnia 2018 r.

https://www.facebook.com/BiznesTuba/photos/a.684946388219111.1073741828.684925348221215/1782540318459707/?type=3&theater

Aby zdobyć jedną z trzech książek „Wellbeing w organizacji” należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jakie cechy powinien mieć pracodawca, w myśl wellbeingu w organizacji i dlaczego dziś zwykła wypłata nie jest głównym motywatorem do zatrudnienia się w danej firmie?”. Na odpowiedzi czekamy do środy 8 sierpnia (do 23:59).

Oczekujemy kreatywnych i ciekawych uzasadnień, bez limitu znaków. Odpowiedzi prosimy umieszczać w komentarzu pod postem. Zachęcamy także do polubienia naszego profilu BiznesTuba oraz do dzielenia się konkursem ze znajomymi.

Wyniki konkursu podamy 9 sierpnia na profilu BiznesTuba. Ze zwycięzcami skontaktujemy się indywidualnie w celu przesłania przesyłek.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zespół BiznesTuba

 1. Organizatorem konkursu jest portal BiznesTuba.pl – BiznesTuba Sp. z o. o.
 2. Nazwa konkursu to: „BiznesTuba rozdaje lektury na wakacje o wellbeingu”.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Infor.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage’u serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/BiznesTuba/
 5. Konkurs trwa od 1 sierpnia do 8 sierpnia, do godz. 23:59.
 6. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.
 7. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników BiznesTuba.pl.
 9. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie komentarzy z odpowiedzią na pytanie konkursowe, pod postem konkursowym.
 10. Pytanie konkursowe to: „Jakie cechy powinien mieć pracodawca, w myśl wellbeingu w organizacji i dlaczego dziś zwykła wypłata nie jest głównym motywatorem do zatrudnienia się w danej firmie?”.
 11. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź konkursową, a jeśli prześle więcej niż jedną, pod uwagę będzie brany i oceniany pierwszy komentarz.
 12. Kryteriami oceny będzie merytoryczność i kreatywność zgłaszającego się do konkursu.
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w składzie: Marta Strzykalska (BiznesTuba), Magdalena Springer (BiznesTuba) oraz Katarzyna Kulig-Moskwa (Infor).
 14. Laureatów poinformujemy o wygranej na Facebooku.
 15. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można też otrzymać jej równowartości pieniężnej.
 16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883). Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie
 17. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za proces konkursowy. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook na własną odpowiedzialność.

Wakacje to idealny czas na relaks – zwłaszcza przy dobrej książce. Jeśli jednak chcesz zanurzyć się w bardziej poradnikowych pozycjach i podszkolić się biznesowo, sprzedażowo czy prezentacyjnie – proponujemy Wam kilka pozycji wartych uwagi. Postawiliśmy także na nowy trend, jakim jest troska o dobro pracownika, wiec w naszym zestawieniu znajdziecie także książki, które nawiązują do kultury organizacji firmy i tego, że im bardziej „wyluzujemy” tym większy zysk osiągniemy.

Biznesowe lektury na wakacje – bądź lepszy w autoprezentacji, postaw na wellbeing, poznaj techniki perswazji. Między innymi te zagadnienia warto przeanalizować przed zbliżającym się, nowym sezonem pracy, który ruszy z impetem już we wrześniu. Miesiąc ten to także gorący czas spotkań biznesowych, na które warto przygotować się już teraz.

 

„Od dobrego do wielkiego” – Jim Collins

W książce, autor przedstawił kilkanaście firm ze słabym początkiem na rynku, jednak dziś będące liderami w swoich branżach: wśród nich choćby Intel, Coca-Cola i General Electric. Książka inspiruje i odpowiada na pytanie, czy istnieje coś takiego, jak lepszy kod DNA danej firmy lub prościej – czym tak naprawdę różnią się wybitne przedsiębiorstwa od słabych.W tej książce Collins opisuje też metodę wszczepiania obumierającej organizacji przywódczych i przedsiębiorczych genów zwycięstwa, a także podaje konkluzje, poparte badaniami empirycznymi.

Okładka książki Od dobrego do wielkiego

 

„Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce” – Jerzy i Agata Rzędowcy

Autorzy zebrali nie tylko techniki wystąpień publicznych oraz zasady przygotowywania konspektów i pracy głosem, ale także triki potrzebne do stworzenia indywidualnego stylu przemawiania oraz radzenia sobie ze stresem. W książce znajdziemy także sposoby na przekazanie całej swojej wiedzy oraz sugerowanie słuchaczom, że to jeszcze nie wszystko.

Tył okładki książki Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce

 

„Wellbeing w organizacji” – praca zbiorowa pod redakcją dr Katarzyny Kulig- Moskwy

Sukces w biznesie to nie tylko sprzedaż, targety i marketing. W pierwszej na rynku książce o wellbeingu, dowiadujemy się, że ważne jest także poczucie satysfakcji przez pracowników, które jest swego rodzaju inwestycją strategiczną firmy. A przecież toksyczne środowisko pracy oraz zagrożenia cywilizacyjne, takie jak stres  czy  złe  nawyki,  ale  również  wymagania  pracodawców  wobec pracowników powodują, że w interesie organizacji jest stawianie dobrostanu pracownika w centrum zainteresowań. Holistyczne podejście do człowieka  w  organizacji  jest współcześnie  konieczne  dla  budowania  przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej mówi się o tendencjach przeciwnych do konsumpcjonizmu, o tym, że młodzi nie mają, w stosunku do poprzedniej generacji, tak mocnej chęci posiadania. Podkreśla się minimalistyczny nurt, małe mieszkanie, niekoniecznie na własność, samochód z wypożyczalni, rower miejski itp. Nowa generacja stawia na doświadczanie – podróże czy mobilność. Taki nurt zdaje się potwierdzać T. Nordenfelt, który zakłada, że dobrostan związany jest ze sferą doświadczeń. Jeżeli człowiek odczuwa emocje, określane jako pozytywne, poziom jakości jego życia można ocenić jako wysoki.

 

„100 sekretów mistrza sprzedaży” – Arkadiusz Bednarski

Autor, w formie 100 rad doradza, jak skutecznie unikać porażek lub błyskawicznie zamienić je w sprzedażowe sukcesy. Rady zamieszczone w tej książce są krótkie i treściwe – stają się idealnym poradnikiem dla nowoczesnego handlowca.

Okładka książki 100 sekretów Mistrza Sprzedaży

„Ekspert biznesu. Jak wymyślić, stworzyć i prowadzić zyskowny biznes bez środków na start” – Adam Grzesik

Jeśli myślisz o biznesie lub jesteś na etapie jego planowania, książka z pewnością będzie dobrym źródłem informacji, co jest miarą powodzenia firmy. Rozpoznawalność marki, innowacyjność produktu, liczba wywiadów, których jej właściciel udzielił mediom branżowym? A może po prostu pieniądze, jakie dzięki niej zarabia? Odpowiedź z pewnością jest złożona i pokazuje to na przykładzie sukcesów innych firm i ludzi.

Tył okładki książki Ekspert biznesu. Jak wymyślić, stworzyć i prowadzić zyskowny biznes bez środków na start

 

„Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji” – Batko Andrzej

W tej książce „słowo” i „język” odmienione są chyba na wszystkie przypadki, a wszystko po to aby nauczyć Cię wpływania na innych, ale też na siebie samego. Książka stawia na najskuteczniejsze techniki wpływania na umysł, także ten ukryty zgrabnie między wierszami. Książka z pewnością pomoże szybko opanować techniki perswazji i z powodzeniem je stosować, a także odpowiada na pytanie, kiedy manipulacja staje się nieetyczna.

Okładka książki Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji

„Myślenie wizualne w biznesie” – Karolina Jóźwik, Szymon Zwoliński

Jeśli występujesz publicznie, wykonujesz prezentacje lub prowadzisz spotkania biznesowe (bądź dopiero obrałeś ten kierunek zawodowy) – książka ta z pewnością pokaże Ci jak, przedstawić najważniejsze informacje w prostszy i jaśniejszy sposób. Autorzy przedstawiają, jak włączyć techniki wizualizacji rysunkowej w proces tworzenia notatek i prezentacji, niezależnie od umiejętności artystycznych czytelnika. Podręcznik wyjaśnia krok po kroku praktyczne techniki wizualnych notatek sporządzanych we własnym tempie, jak również w czasie rzeczywistym podczas spotkań i szkoleń.

MS, BiznesTuba.pl

Wellbeing  w  dosłownym  tłumaczeniu  to  stan  komfortu,  zdrowia, szczęścia, lecz także poczucie satysfakcji. Można to zjawisko rozpatrywać subiektywnie jako odczucia i myśli jednostki na temat sensu i istoty jej życia; to poczucie dobrostanu, oznaczające częste doświadczanie pozytywnych emocji oraz ogólną satysfakcję z życia. Jak to odnieść do biznesu, przestrzeni organizacyjnej i miejsca pracy? Czym jest wellbeing w organizacji? Czy to nowa moda przeminie tak jak inne trendy? Czy może konieczność i strategia na wygraną w odniesieniu do współczesnego rynku?

Autorzy książki „Wellbeing w organizacji” ,wydanej właśnie przez wydawnictwo Infor odpowiadają nie tylko na wyżej wymienione pytania, ale przede wszystkim dostarczają czytelnikom bezcennej porcji wiedzy i przykładów potwierdzających, że zdrowi, szczęśliwi pracownicy to inwestycja strategiczna.

Toksyczne środowisko pracy oraz zagrożenia cywilizacyjne, takie jak stres czy  złe  nawyki,  ale  również  wymagania  pracodawców  wobec pracowników powodują, że w interesie organizacji jest stawianie dobrostanu pracownika w centrum zainteresowań. Holistyczne podejście do człowieka  w  organizacji  jest współcześnie  konieczne  dla  budowania  przewagi konkurencyjnej.

Na polskim rynku zjawisko wellbeingu w organizacji jest nowe. Niektórzy reagują ze zdziwieniem, inni z pobłażliwością, są i tacy, którzy rozpoznali temat i wdrażają praktyki prezentowane w tej książce. Na świecie są firmy, które mają już swoje tradycje w tym obszarze. Przykładowo firma Johnson & Johnson już od 1995 r. realizuje programy profilaktyki zdrowotnej wśród swoich pracowników.

Liczba  osób  chorujących  na  nadciśnienie  i  unikających  aktywności  fizycznej zmalała o ponad połowę. Udowodniono, że J&J w latach 2002–2008 zaoszczędziło dzięki takim programom na kosztach opieki zdrowotnej łącznie 250 mln dolarów, a zwrot z każdego wydanego dolara wyniósł 2,71.

Poszukując istoty wellbeingu, należy zacząć od pojęcia „jakość życia”, które można uznać za jego źródło. Jakość życia to zagadnienie interdyscyplinarne, którym zajmują się socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy oraz przedstawiciele nauk medycznych. Można je uznać za zagadnienie egzystencjalne, w którym szuka się odpowiedzi na pytanie: „być czy mieć”, i które od zawsze było w centrum zainteresowania.

Pytanie – „być czy mieć”, jest wciąż aktualne, rozważa je zapewne każdy człowiek. Pewnie nigdy nie będzie pełnej zgodności w odpowiedzi na nie. Można jednak wpływać na pewne trendy, które kształtują postawy wobec tego pytania. W Polsce po 1989 roku można było zauważyć silne nastawienie na „mieć”, gdzie rozwój rynków i konsumpcjonizm objawił się jako siła determinująca stan umysłu. „Mieć” stało się dla ludzi (dzieci kryzysu i towarów na kartki) podstawą kształtowania jakości życia. Pogoń za dobrami i konsumpcjonizm powodują wiele skutków ubocznych kosztów, z których jednym z  największych  jest  stres.  W  Polsce  według  informacji  ZUS,  stres  jest drugim najczęstszym powodem zwolnień lekarskich.

Wydaje się jednak, że nowe pokolenie i XXI wiek przynoszą inne spojrzenie. Coraz częściej mówi się o tendencjach przeciwnych do konsumpcjonizmu, o tym, że młodzi nie mają, w stosunku do poprzedniej generacji, tak mocnej chęci posiadania. Podkreśla się minimalistyczny nurt, małe mieszkanie, niekoniecznie na własność, samochód z wypożyczalni, rower miejski itp. Nowa generacja stawia na doświadczanie – podróże czy mobilność. Taki nurt zdaje się potwierdzać T. Nordenfelt, który zakłada, że dobrostan związany jest ze sferą doświadczeń. Jeżeli człowiek odczuwa emocje, określane jako pozytywne, poziom jakości jego życia można ocenić jako wysoki.

Definiowanie jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb jest również uzależnione od zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, warunków makroekonomicznych,  kulturowych  i  poziomu  życia.  Postęp  technologiczny oraz przechodzenie w stronę gospodarki opartej na wiedzy powodują, że o jakości życia bardziej będą decydowały potrzeby wyższego rzędu, takie jak: przynależność, uznanie i samorealizacja.

Światowa Organizacja Zdrowia określiła jakość życia, podkreślając subiektywne czynniki i definiuje ją jako indywidualne postrzeganie swojej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów wartości, w których żyją, oraz w odniesieniu do ich celów, oczekiwań,  standardów  i  obaw.  Jest  to  szeroko  zakrojona  koncepcja, która w złożony sposób wpływa na zdrowie fizyczne, stan psychiczny, osobiste przekonania, relacje społeczne i ich związek z istotnymi cechami środowiska (Światowa Organizacja Zdrowia, 1997). Z definicji i poglądów na temat jakości życia można czerpać inspiracje do tego, by zrozumieć, czym jest dobrostan w ogóle, a następnie, jak na niego wpływać i budować wellbeing w organizacji.

Mamy nadzieję, że książka stanie się inspiracją do realnych zmian w organizacjach i przyczyni się do budowania miejsc pracy, gdzie człowiek będzie stanowił centrum i kluczowy kapitał, a wellbeing będzie decydował o modelu biznesowym.

BiznesTuba.pl jest patronem medialnym książki „Wellbeing w organizacji” – aby zamówić książkę przejdź do http://sklep.infor.pl/320284,wellbeing-w-organizacji–co–jak–dlaczego-.html

Wellbeing w organizacji co? jak? dlaczego? Autor: praca zbiorowa pod redakcją dr Katarzyny Kulig- Moskwa, Wydawca: Infor PL S.A.

Coraz częściej w przestrzeni biznesu pojawia się tajemnicze pojęcie wellbeing. W dosłownym tłumaczeniu oznacza dobre samopoczucie, dobrobyt, powodzenie, dobro. Jak to odnieść do biznesu i o co chodzi? Czy to jakaś nowa moda, która przeminie tak jak inne trendy? Czy może konieczność i strategia na wygraną?

Na polskim rynku zjawisko wellbeingu w organizacji zdecydowanie jest nowe. Najczęściej  kojarzy się ściśle z problemami BHP. Kwestie, takie jak promowanie zdrowia lub pozytywne środowisko pracy, są nadal na marginesie debaty publicznej. Obserwuje się jednak rosnące zainteresowanie dobrostanem pracowników, a na naszym rynku znane są firmy, które rozpoznały temat wellbeingu i skutecznie wdrażają go u siebie. Praktyki te znajdzie Czytelnik w książce.  Ponadto dostosowywanie prawa polskiego do dyrektyw UE, która dostrzega znaczenie wellbeingu w rozwoju Europy, również wskazuje na zwiększenie znaczenia tego zjawiska w przyszłości.

Książka „Wellbeing w organizacji” pomoże czytelnikom w pełni zrozumieć istotę wellbeingu, czyli:

 • czym jest,
 • po co warto go wdrażać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym,
 • dlaczego ważne jest strategiczne podejście do wellbeingu w organizacji,
 • jak dokonywać pomiaru wdrożonych praktyk.

„W trosce o rozwój organizacji, jej efektywność, skupieni na celach i zyskach finansowych zdaje się, że gdzieś zgubiliśmy to co najważniejsze sens i człowieka w organizacji. Tymczasem dane z różnych badań podają o coraz większej liczbie chorób cywilizacyjnych, depresji, chronicznego zmęczenia, spadku zaangażowania a to wszystko w imię budowania sukcesu. Czas się zatrzymać podejść do rozwoju holistycznie, strategicznie i odpowiedzialnie. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju gdzie wysiłek będzie balansowany odpoczynkiem, odnową, potrzebujemy satysfakcji z pracy ale nie powierzchownej krótkiej. Takiej, która daje senes i buduje dobre postawy nie tylko w pracy ale i w życiu. Potrzebujemy pracowników zdrowych, pełnych energii z poczuciem sensu życiowego. Odpowiedzią na te potrzeby jest wellbeing, który holistycznie podchodzi do rozwoju człowieka – pracownika w organizacji. Potwierdzają to najnowszy raport Deloitte trendy HR 2018, według, którego wellbeing staje się siła napędową wydajności  współczesnych organizacji. Oddajemy w Państwa ręce książkę która odpowiada na pytanie czym jest wellbeing w organizacji, dlaczego i jak go wdrożyć. To praca zbiorowa, gdzie zaprosiłam ludzi, którzy zajmują i fascynują się tym obszarem. Wartością dodaną w książce są case study firm, które już wdrożyły działania a nawet strategie welllbeingu i w sposób otwarty dzielą się w książce zarówno korzyściami jak i barierami. Jestem przekonana, że nowe pokolenie, problemy i potrzeby czynią wellbeing koniecznością, będzie stanowił o porażce lub wygranej firmy na rynku. Wysiłek warty podjęcia bo  nie chodzi tylko o firmę i jej sukces ale i o człowieka w niej- to propozycja na strategię Win – win. „

Katarzyna Kulig-Moskwa

Rekomendacje:

Znaczenie szeroko rozumianego dobrego samopoczucia pracownika (wellbeingu) w miejscu pracy dla funkcjonowania i wyników działania wszelkiego typu organizacji jest zagadnieniem stosunkowo nowym, słabo rozpoznanym i mało upowszechnionym. Publikacja taka jak ta ma szansę znacząco przyczynić się do zmniejszenia luki w tym zakresie i spopularyzowania idei wellbeingu z korzyścią dla pracowników i pracodawców. W części pierwszej książki poświęconej aspektom teoretycznym zjawiska wellbeingu wyjaśniono jego pojęcie i zakres, uzasadniono znaczenie i omówiono sposoby mierzenia. Część druga została napisana przez osoby, które są odpowiedzialne za wellbeing w przedsiębiorstwach z różnych branż. Ta kompleksowość ujęcia problemu sprawia, że książka może zainteresować zarówno naukowców, studentów, jak i praktyków odpowiedzialnych za kreowanie samopoczucia pracowników w swoich organizacjach.

Dr hab. Alina Daniłowska, profesor nadzwyczajny SGGW

Dziś już nie wystarczy wynagrodzenie i finansowe benefity, nowe pokolenie wymusza na pracodawcach nowe podejście. Wellbeing w organizacji to lektura obowiązkowa, w której fachowcy dzielą się jeszcze unikatową na polskim rynku wiedzą na temat nowoczesnych organizacji i odpowiedniego podejścia do kształtowania miejsca pracy dostosowanego do współczesnych wymagań. Jeśli chcemy mieć zmotywowanych pracowników na długo, to czerpmy inspiracje z tej książki. Polecam.

Beata Rzymowska Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim INFOR PL SA

Dr Katarzyna Kulig – Moskwa

Ekspert w zakresie kapitału ludzkiego i społecznej odpowiedzialności biznesu.  Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek rady nadzorczej kompleksu sportowego, lider wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HRBP.  Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Jako trener biznesu tworzy i prowadzi programy szkoleniowe z zakresu zarządzania, przywództwa, wellbeingu, CSR, doradza organizacjom, pracuje projektowo. Autorka i współautorka wielu publikacji: artykułów i książek, m.in. Dylematy HR-owców.

Wellbeing w organizacji co? jak? dlaczego?

Autor: praca zbiorowa pod redakcją dr Katarzyny Kulig- Moskwa

Wydawca: Infor PL S.A.

Zamówienia można składać na stronie: http://sklep.infor.pl/320284,wellbeing-w-organizacji–co–jak–dlaczego-.html

 

Eksperci

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

Wydobycie bitcoinów opłacalne tylko w Chinach?

Cena bitcoina spadła poniżej średniego kosztu jego wydobycia, co sprawia, że część kopiących kryptow...

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

AKTUALNOŚCI

Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dial

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited ora...

Prognozy na 2019 – więcej upadłości i restrukturyzacji polskich firm

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal znajduje się w trendzie wzrostowy...

Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB...

05 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzimy 5 lutego przedstawiamy podsumowani...

Kredyt na innowacje technologiczne – to już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotację

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają moż...