Wellbeing w czasie COVID-19 czyli zarządzanie energią pracowników. Wraz z wybuchem pandemii firmy wprowadziły wiele działań w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i fizycznego swoich pracowników. Dbałość o dobrostan jest wyrazem troski pracodawcy, buduje zaangażowanie i lojalność pracowników, która w trudnych czasach jest nie do przecenienia. Jak robią to największe firmy na świecie?

Devils Backbone Brewing Company

W biurach amerykańskiego browaru Devils Backbone Brewing Company wdrożono codzienne kontrole temperatury. Rozdawano maseczki i wprowadzono kryteria dystansu społecznego, aby chronić zdrowie fizyczne pracowników. Postawiono także na zabawę, aby rozładować stres związany z pandemią. Na platformie Zoom zorganizowano wiele tematycznych Happy Hours, np. bitwy na podkładanie głosu bohaterom Disneya. Ponadto spotkania na platformie dla rodziców, o tym jak zrównoważyć opiekę nad dziećmi, domowe nauczanie z pracą zdalną. Założono wirtualny klub książki i zaoferowano kursy na platformie LinkedIn Learning. Zupełną innowacją było wprowadzenie na stałe polityki samodzielnego zarządzania urlopami. Dało to pracownikom elastyczność i wsparcie, aby mogli wypocząć, nawet jeżeli spędzają ten czas w domu. Koncern doradczy wprowadził dla pracowników wiele nowych propozycji dotyczących dobrostanu emocjonalnego. Mają oni dostęp do bezpłatnych aplikacji mobilnych wpierających budowanie odporności emocjonalnej i poprawy nawyków dotyczących snu.

Wellbeing w czasie COVID-19 czyli zarządzanie energią pracowników -praca online, kobieta siedzi przed włączonym laptopem - telekonferencja  i robi notatki
Wellbeing w czasie COVID-19 czyli zarządzanie energią pracowników

Packard Culligan Water

Ta amerykańska firma, zajmująca się uzdatnianiem wody, uważa kwestie zdrowia psychicznego pracowników za część swojej strategii pogłębiania zaufania i zaangażowania pracowników. Ponadto przetrwania w trudnym czasie COVID-19. Pracownicy mają m.in.: dostęp do programu HealthSource Solutions Well-Being, gdzie znajdą treningi, wirtualny portal dobrostanu oraz doradztwo w ramach programu pomocy dla pracowników. Culligan oferuje również bezpłatnie:cotygodniowe filmy, jak o siebie zadbać. Coaching zdrowotny 1:1 dla pracowników i ich małżonków, telefony do menedżera w zakresie wellbeingu. Sesje medytacyjne na żywo oraz przerwy w pracy na aktywność fizyczną. Działania związane z odpornością i zarządzanie stresem. Ponadto działania podnoszące moralne współpracowników.

Szczególnie ważne jest to, że właściciele firmy są zaangażowani w tę strategię oraz odkrywają osobiste wyzwania związane z wellbeingiem i energią życiową. Jeden z nich podczas webina-ru dla pracowników podkreślał wagę dobrego samopoczucia psychicznego. Podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie utrzymywania zdrowia psychicznego, zachęcając pracowników
do dbania o siebie i wykorzystywania w tym celu zasobów firmowych. Tego typu zaangażowanie osobiste liderów ma ogromny wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy, utożsamiania się i relacji pracowników z firmą, a w rezultacie wzrostu zaangażowania.

Tiaa

W amerykańskim koncernie finansowym, program pomocy pracownikom i portal internetowy poświęcony zdrowiu zapewniają różnorodne materiały dla pracowników i członków ich rodzin.

Można tam znaleźć:

-Rozmowy wszystkich współpracowników z CEO Rogerem
Fergusonem i innymi członkami komitetu wykonawczego, które zawierają aktualne informacje biznesowe oraz sesje pytań i
odpowiedzi.
-Liderzy i menedżerowie zachęcają pracowników do oderwania się od pracy w stresujących chwilach w celu naładowania baterii i powrotu do dobrego samopoczucia.
-Wszyscy współpracownicy mogą w określonym czasie zadzwonić do kierowników wyższego szczebla TIAA
i specjalistów zdrowia psychicznego, aby omówić dostępne materiały, wsparcie i uzyskać odpowiedzi na pytania z tego zakresu.
– Prezentacje materiałów związanych ze stresem i zdrowiem psychicznym prezentowane podczas ogólnofirmowych spotkań,
a także wideo i onepagery na temat zasobów zdrowia psychicznego dostępnych w intranecie.

Verizon Media

W tym amerykańskim koncernie medialnym skupiono się na przełamywaniu stygmatyzacji, zachęcaniu pracowników do empatii i zrozumienia innych. W obliczu COVID-19 rozszerzono zasoby organizacyjne, aby wspierać zdrowie psychiczne pracowników. Uruchomiono codzienny biuletyn, w którym można znaleźć materiały pomagające radzić sobie z izolacją, lękiem i stresem. Ponadto stworzono zestawy narzędzi z poradami dla liderów, jak wspierać ich zespoły. Firma organizuje wirtualne sesje pytań i odpowiedzi z prezesem i zaproszonymi gośćmi, aby omówić problemy wpływające na zdrowie psychiczne.

Rozszerzono program mindfulness, aby zaoferować alternatywne sposoby, które pomagają pracownikom radzić sobie ze stresem i lękiem czy poprawiać ich sen, a także dostęp do wirtualnych sesji doradztwa kryzysowego. Nowością są sesje dzielenia się autentycznymi historiami pracowników – ma to zainicjować ważne rozmowy w organizacji.

Wellbeing – nowe czasy, nowe potrzeby

Badania firmy McKinsley z marca 2020 r. pokazują, że oprócz podstawowych potrzeb, takich jak bezpieczeństwo i ochrona, pojawiają się zupełnie nowe potrzeby, które mają ogromny wpływ na samopoczucie pracowników i efektywność pracy. Są to: relacje oparte na zaufaniu, spójność społeczna i indywidualny cel. 80 proc. respondentów badania uważa, że w sytuacji pandemii liderzy zachowali się adekwatnie do sytuacji i zapewnili pracownikom bezpieczeństwo i zdrowie. W porównaniu z respondentami, którzy byli niezadowoleni z reakcji swoich organizacji, ci, którzy twierdzili, że ich organizacje zareagowały szczególnie dobrze, byli czterokrotnie bardziej zaangażowani i sześć razy częściej zgłaszali pozytywny stan w obszarze wellbeing.

Badanie to pokazało, że w miarę dostosowywania się organizacji do kryzysu firmy mogą znacząco poprawić employee experience. Wyniki ankiety pokazują, że mogą one osiągnąć poprawę zaangażowania o 55 proc., zapewniając potrzebę uznania pracownikom za pomocą środków niefinansowych! Aby zaspokoić potrzeby pracowników i pomóc im w powrocie do pracy, organizacje powinny skupić się na czterech obszarach: bezpieczeństwo, relacje, kultura i cel.

Jak wspierać wellbeing pracowników w dobie pandemii koronawirusa? – zapraszamy do przeczytania całego artykułu bezpłatnie TUTAJ