W zdalnych, rozproszonych i różnorodnych zespołach budowanie poczucia przynależności do firmy staje się jednym z kluczowych wyzwań. Aby zatrzymać pracowników na dłużej, warto skoncentrować się na relacjach i dodatkowym wsparciu. Aż 83 proc. badanych uważa, że posiłki w gronie współpracowników sprzyjają integracji i lepszej atmosferze. Benefity żywieniowe to jeden ze sposobów na wzmocnienie więzi w firmie. Dzięki dofinansowaniu posiłków pracowniczych można zatroszczyć się o wellbeing holistycznie i praktycznie – w wymiarze zdrowotnym, społecznym i finansowym. To także szansa dla pracodawców, by skorzystać z optymalizacji podatkowych i zaoszczędzić w budżecie przeznaczonym na świadczenia pozapłacowe.

Autor: Karol Kamas, dyrektor ds. marketingu i rozwoju Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Dobrostan pracowników to dzisiaj priorytet. Spadki motywacji, przeciąemocjonalne, poczucie wypalenia, ciche wycofywanie się z życia firmy to obraz spotykany w różnych branżach. Stres finansowy utrzymuje się na wysokim poziomie, co sprawia, że pracownicy są bardziej skłonni zmienić organizację po to, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli lubią swoją pracę i dobrze się czują w obecnym miejscu. Co w tej sytuacji mogą zrobić pracodawcy? Jak zatrzymać pracowników i zadbać o ich samopoczucie, zaangażowanie i produktywność? Co obok podwyżki będzie stanowić wsparcie portfela pracowniczego?

Przepis na motywację w czasach inflacji

W zmiennych czasach, kiedy trudno jest długofalowo prognozować, niezwykle przydatnym narzędziem okazują się elastyczne świadczenia pozapłacowe. Elastyczne, ponieważ to sam pracodawca określa, w jakim zakresie, przy jakim budżecie i na jaki okres wdroży benefity. Z kolei pracownik zyskuje możliwość samodzielnego zarządzania świadczeniem, tak jak ma to miejsce np. w przypadku kart przedpłaconych – osoba obdarowana sama decyduje, kiedy, gdzie i na co przeznaczy otrzymane środki. To właśnie benefity finansowe, jak dofinansowanie posiłków dla pracowników, realnie odpowiadają na aktualne potrzeby. Jak wynika z badania „Dodatkowe wsparcie dla pracowników”, zrealizowanego dla Sodexo, aż 78 proc. respondentów przyznaje, że regularne dofinansowanie posiłków przez pracodawcę ma pozytywny wpływ na motywację. 77 proc. podkreśla, że jest to świadczenie,dzięki któremu można więcej zaoszczędzić. Z kolei 61 proc. zadeklarowało, że dostęp do tego benefitu wpłynąłby pozytywnie na ich sposób odżywiania.

Benefity żywieniowe. Przepis na wellbeing w trzech wymiarach - okładka magazynu HR Personel i Zarządzanie.
Benefity żywieniowe. Przepis na wellbeing w trzech wymiarach

Wellbeing w trzech wymiarach

O tym, że benefity żywieniowe wpisują się w ideę wellbeingu, nie trzeba nikogo przekonywać. Regularne odżywianie to niemal synonim lepszej odporności i kondycji zdrowotnej. Warto jednak pamiętać, że pojęcie „dobrostan” jest wieloaspektowe. I właśnie
w taki sposób dobrze jest spojrzeć na benefity żywieniowe. Stanowią one holistyczne rozwiązanie skomponowane z co najmniej kilku istotnych „składników”. Dofinansowanie posiłków pozwala bowiem realizować wellbeing w takich obszarach, jak:

Zdrowie i efektywność

Regularność posiłków ma ogromne znaczenie dla zdrowia, ale okazuje się dużym wyzwaniem, niezależnie od tego, czy pracujemy stacjonarnie, czy podczas home office. Niemal połowa badanych pracowników, którzy zadeklarowali, że trudniej im dbać o regularne posiłki w trakcie pracy zdalnej, jako przyczynę wskazuje brak regularności czasu pracy. Tak wynika z badania „Potrzeby pracowników 2022” zrealizowanego dla Sodexo. Troska o work-life balance i umiejętne stawanie granic powinno zatem iść w parze z dobrymi nawykami żywieniowymi, które zakładają czas na odpoczynek i zdrowy posiłek. W propagowaniu kultury lunchowej ważną rolę do odegrania mają liderzy, menedżerowie i działy HR. Co dziesiąty badany pracownik pracujący zdalnie przyznaje, że w jego organizacji nie przewidziano czasu wolnego na posiłek – to kwestia, na którą należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, pamiętając również o związkach diety ze zdrowiem mentalnym, jej wpływie na samopoczucie, poziom energii i sił oraz koncentrację uwagi.

Relacje społeczne

Wspólne posiłki to okazja do niespiesznych rozmów i wzajemnego poznania się. Takie zespołowe rytuały poprawiają nastrój i pomagają lepiej odnaleźć się w systemie pracy hybrydowej. Z badania „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” wynika, że aż 83 proc. respondentów uważa, iż posiłki w gronie innych współpracowników sprzyjają integracji i lepszej atmosferze. Tymczasem 20 proc. ma taką możliwość co najmniej dwa razy w tygodniu, czy to stacjonarnie, czy online. Od czasu do czasu przy wspólnym posiłku spotyka się 18 proc. Są też pracownicy, którzy w ogóle lub prawie w ogóle nie mają takich doświadczeń – 20 proc.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w najnowszym wydaniu magazynu HR Personel i Zarządzanie