„Warsztaty dla biznesu”. Jak Covid-19 wpłynął na zarządzanie uczelnią. Serdecznie zapraszam na „Warsztaty dla biznesu”, które Politechnika Warszawska realizuje w ramach projektu Universities of the Future. Warsztaty mają na celu identyfikację zmian wywołanych przez COVID-19 oraz ich wpływ na działalność biznesową.

Podczas spotkania uczestnicy zidentyfikują zmiany, które wywołała pandemia COVID-19 oraz jak wpłynęły one na proces zarządzania uczelnią. Następnie zbadają, czy zmiany te mogą zostać utrzymane po pandemii oraz jaki będzie ich skutek. Na koniec uczestnicy porozmawiają na temat wyzwań jawarsztat online, przemysł 4.0kie czekają na przemysł oraz jak uczelnia może pomóc w ich realizacji. Wyniki wypracowane w trakcie warsztatów zostaną wykorzystane do ulepszenia ogólnodostępnych materiałów powstałych w trakcie projektu UoF – „Handbook for Industry”.

"Warsztaty dla biznesu”. Jak Covid-19 wpłynął na zarządzanie uczelnią - granatowe zaproszenie na warsztaty dla biznesu.
„Warsztaty dla biznesu”. Jak Covid-19 wpłynął na zarządzanie uczelnią

Warsztaty odbędą się 24 czerwca w godzinach 15:00-16:00 na platformie MS Teams. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uwaga! Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD8zPrUKwrE5Oqd6rOIq7lENUMzNLNzZZRFBRTkJXUE5INVQ0QUxYRzEzNC4u

Projekt Universities of the Future realizowany jest w ramach konsorcjum czołowych uczelni technicznych, instytucji publicznych oraz prywatnych z Polski, Finlandii i Portugalii, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu ERASMUS+.

Serdecznie zapraszamy!

Przeczytaj także: Zawody przyszłości, o których 10 lat temu nikt nie słyszał

Zawody przyszłości, o których 10 lat temu nikt nie słyszał. Obecny systemy edukacyjne stoją przed wielkim wyzwaniem: jak przygotować uczniów i studentów na nieznaną przyszłość. Żyjemy w czasach, które charakteryzują się najbardziej dynamicznymi zmianami w historii ludzkości. Szacuje się, że blisko 70% dzieci, które obecnie uczą się w szkole podstawowej, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Kto by pomyślał 10 lat temu, że dziś będziemy pracować w takich zawodach jak Growth hacker, Vloger czy operator drona?

1.Mobile app developer

Mobile Developer jest odpowiedzialny za projektowanie, tworzenie oraz ulepszanie oprogramowania lub systemu dostosowanego do urządzeń mobilnych. Pracuje na systemach operacyjnych iOS oraz/lub Android. Często pisze także testy jednostkowe i funkcjonalne, następnie raportuje postępy swoich zadań. Praca Mobile Developera wymaga także znajomości najnowszych aktualnych trendów. Ponadto dostosowania tworzonego oprogramowania do stale rosnących potrzeb i wymagań osób korzystających z urządzeń mobilnych.