Swobodne podróżowanie z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19. Przewodniczący trzech instytucji UE – Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej wzięli udział w oficjalnej ceremonii podpisania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Zakończyli tym samym proces legislacyjny. Podpisane rozporządzenie umożliwia obywatelom UE bezpieczne podróżowanie tego lata.

Rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 zostało uzgodnione przez instytucje unijne w rekordowym czasie 62 dni. Unijne zaświadczenie umożliwi obywatelom korzystanie z tego najbardziej namacalnego i cennego prawa UE – prawa do swobodnego przemieszczania się. Rozporządzenie będzie obowiązywać przez 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r.

Swobodne podróżowanie z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19- flaga unii europejskiej.
Swobodne podróżowanie z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19

Celem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii podczas pandemii koronawirusa. Wszyscy Europejczycy mają prawo do swobodnego przemieszczania się. Również bez zaświadczenia, ale dokument ten ułatwi podróżowanie, zwalniając ich posiadaczy z ograniczeń takich jak kwarantanna.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 będzie dostępne dla wszystkich oraz:

  • będzie obejmować zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, zaświadczenie o wyniku testu i zaświadczenie o powrocie do zdrowia;
  • jest bezpłatne i dostępne we wszystkich językach UE;
  • jest dostępne w formacie cyfrowym i papierowym;
  • gwarantuje bezpieczeństwo i będzie zawierać kod QR z podpisem cyfrowym;

Państwa członkowskie powstrzymają się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń podróży. Chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego.

Ponadto Komisja zobowiązała się do uruchomienia 100 mln EUR w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Przede wszystkim po to, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapewnianiu przystępnych cenowo testów.

Źródło: europa.eu