Przedsiębiorcy przygnieceni kosztami pandemii i kredytami. Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Ponad połowa firm posiada zobowiązania finansowe w formie umowy kredytowej lub leasingowej. Co czwarta sygnalizuje problemy ze spłatą rat – wynika z ósmej edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”.

Z reguły wynosiły one do 5% wydatków firmowych. Jednak im mniejsza firma, tym te koszty były wyższe. W przypadku mikrofirm aż 1/3 przedsiębiorstw poniosła koszty w wysokości od 6 do 10% wydatków firmowych – to najwięcej wśród wszystkich firm z sektora MŚP. W ujęciu branżowym jeszcze wyższe koszty (między 11 a 25% wydatków firmowych) poniosło przede wszystkim budownictwo.

Główne wnioski z badania:

• 59,1% firm poniosło w związku z pandemią dodatkowe koszty w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Z reguły wynosiły one do 5% wydatków firmowych.

• W tej grupie zdecydowana większość, bo 91%, przeznaczyła je na zabezpieczenie pracowników – maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, odkażania pomieszczeń.

• 58,5% firm przyznaje, że posiada zobowiązania finansowe w formie umowy kredytowej i/lub leasingowej. 38,6% zaciągnęło je już w trakcie pandemii.

• 24% przedsiębiorców ma obecnie problem ze spłatą tych zobowiązań, a 13,6% przewiduje podobne problemy w przyszłości.

• Pożyczone pieniądze firmy przeznaczyły przede wszystkim na zakup środków trwałych (39,7%) oraz zakup towarów i półproduktów (38,2%).

Branża budowlana przez cały ubiegły rok funkcjonowała praktycznie bez przestojów. Obostrzenia szczęśliwie omijały place budów, a specjaliści zawodów budowlanych nie mogli wykonywać swoich obowiązków w trybie home office. Stąd, aby utrzymać reżim sanitarny, dostosować się do wymogów bezpieczeństwa i maksymalnie chronić załogę przed zakażeniem, właściciele przedsiębiorstw budowlanych musieli ponieść większe nakłady finansowe.

Przedsiębiorcy przygnieceni kosztami pandemii i kredytami - infografika, jaki procent wydatków firmowych wynosiły dodatkowe koszty poniesione przez firmę w pandemii
Przedsiębiorcy przygnieceni kosztami pandemii i kredytami

Przedsiębiorcy wskazali również konkretne działania, na które przeznaczyli dodatkowe koszty w związku z pandemią. Podobnie jak w poprzedniej edycji, zdecydowana większość firm (91%) przeznaczyła dodatkowe środki na zabezpieczenie pracowników – maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, odkażania pomieszczeń. Co czwarty przedsiębiorca (25,8%) do takich wydatków zalicza wyposażenie przygotowujące pracowników do pracy zdalnej, a więc m.in. zakup dodatkowych sprzętów, urządzeń lub programów (np. laptopy, telefony). Firmy musiały też finansować testy na koronawirusa wśród załogi (17,4%) oraz zatrudnić osoby na zastępstwo pod nieobecność pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych i kwarantannach (14,6%).

Przedsiębiorcy przygnieceni kosztami pandemii i kredytami - infografika, na jakie działania Państwa firma przeznaczyła dodatkowe środki?
Przedsiębiorcy przygnieceni kosztami pandemii i kredytami

Na pomoc finansowanie zewnętrzne


Ponad połowa firm posiada obecnie zobowiązania finansowe w formie umowy kredytowej i/lub leasingowej (58,5%). Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa, które niechętnie sięgają po finansowanie zewnętrzne. Analizując zatem dane pod względem wielkości przedsiębiorstw w sektorze MŚP, zobowiązania w postaci rat kredytowych i leasingowych ma 83,3% firm średnich, 67% firm małych i tylko 46,3% mikrofirm.

Przedsiębiorcy przygnieceni kosztami pandemii i kredytami - infografika, czy państwa firma ma zobowiązania finansowe w formie kredytu?
Przedsiębiorcy przygnieceni kosztami pandemii i kredytami

Raty niemożliwe do spłaty

Pawie 60 procent firm przyznaje, że spłaca kredyt i niemal tyle samo wskazuje, że ponosi dodatkowe koszty pandemii. To nie pozostaje bez wpływu na płynność finansową firm. Skutkiem tego, co czwarte przedsiębiorstwo już dziś ma problemy ze spłatą tych zobowiązań.

Co czwarty przedsiębiorca w gronie tych, którzy mają zobowiązania finansowe, z trudem spłaca comiesięczne raty. Zaś 13,6% przedsiębiorców przewiduje, że będzie miało problem ze spłatą w ciągu najbliższych trzech miesięcy. W czołówce branż z największymi trudnościami w spłacie zobowiązań są przedsiębiorstwa usługowe. To również najwięksi pesymiści, jeśli chodzi o spłatę zobowiązań w przyszłości.

Ponad 38% firm mających zobowiązania w postaci rat kredytowych i leasingowych, zaciągnęło je w pandemii. W tym gronie większość to ponownie firmy średnie (64%), a wśród branż to zdecydowanie branża budowlana. Dodatkowe fundusze firmy przeznaczyły przede wszystkim na zakup środków trwałych, takich jak: samochód czy sprzęt (40%), na drugim miejscu zakup towarów czy półproduktów (38%). Tylko 17,6% firm przeznaczyło pożyczkę na inwestycje.

Źródło: KRD