Usługi chmurowe – polskie firmy korzystają z potencjału rozwiązań cloudowych. Po ponad roku od podpisania strategicznej umowy między Chmurą Krajową a Microsoft, której celem jest wsparcie lokalnych organizacji w procesie ich transformacji cyfrowej i kreowania innowacji, kluczowym wyzwaniem pozostaje budowanie na rynku zaawansowanych kompetencji chmurowych. Pozwolą one zarówno przedsiębiorstwom, jak i instytucjom publicznym w pełni wykorzystać potencjał rozwiązań cloudowych.

Współpraca pomiędzy firmami koncentruje się na wykorzystaniu możliwości nowo tworzonego centrum przetwarzania danych, które wraz z towarzyszącym mu wieloletnim, kompleksowym programem kompetencyjnym, jest fundament inwestycji Microsoft w Polsce o wartości 1 mld dolarów dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Usługi chmurowe - polskie firmy korzystają z potencjału rozwiązań cloudowych - niebieska ikona ekranu komputera i telefonu z chmurą na ekranie.
Usługi chmurowe – polskie firmy korzystają z potencjału rozwiązań cloudowych

Partnerstwo między obiema firmami zbiegło się z pandemia, w wyniku której nastąpiło masowe przyspieszenie procesów transformacji biznesowej z wykorzystaniem technologii. Badania Instytutu Humanites w partnerstwie z GfK, Polskim Funduszem Rozwoju, Operatorem Chmury Krajowej, Blue Media, Platformą Przemysłu Przyszłości i Microsoft „Bariery i Trendy”. Transformacja technologiczna firm w Polsce” z marca br. wskazują, że aż 78 proc. firm jest w trakcie transformacji cyfrowej. W tym 36 proc. jest na zaawansowanym jej etapie – przede wszystkim spółki Skarbu Państwa i firmy powyżej 250 pracowników. Chmura obliczeniowa, która stanowi kluczowy element cyfryzacji stała się dla tysięcy organizacji szansą na zapewnienie ciągłości działania. Ponadto na szybsze i skuteczniejsze dostosowanie do wymagań współczesnego rynku.

Tysiące chmurowych ekspertów

Badania Instytutu Humanites wskazują, że 73% menedżerów uważa, że transformacja cyfrowa umożliwia rozwój i podnoszenie kompetencji. Jednocześnie ich wciąż niezadowalająco wysoki poziom w organizacjach stanowi jedną z największych barier rozwoju technologicznego spółek w Polsce. Problem podkreśla konieczność szkolenia pracowników, zwłaszcza w początkowej fazie cyfrowej transformacji.

W ciągu 1 roku od ogłoszenia inwestycji Microsoft w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej podniósł kwalifikacje ponad 105 000 specjalistów w ramach szkoleń dla profesjonalistów IT na różnych poziomach zaawansowania. To 1 ekspert chmurowy co 5 minut, 12 nowych specjalistów co godzinę i 9000 specjalistów co miesiąc. Wysoki poziom kompetencji, utalentowani profesjonaliści i doświadczenie polskich firm IT – to właśnie wyzwala ducha innowacyjności.

Eksperci Chmury Krajowej stale poszerzają swoje kompetencje w zakresie rozwiązań chmurowych Microsoft. Łącznie posiadają ponad 100 certyfikatów. Zarówno biznesowych, jak i zdobywanych przez inżynierów i architektów Chmury Krajowej wysoko cenionych na rynku certyfikatów potwierdzających najwyższe kompetencje technologiczne w zakresie wykorzystania rozwiązań Microsoft Azure i M365.

Cyfryzacja w PKO BP

Konieczność ograniczenia kontaktów społecznych wywołana pandemią COVID-19 wymusiła przyspieszenie procesów cyfryzacji w PKO Banku Polskim. To widocznie wpłynęło na zmianę modelu podstawowych mechanizmów w organizacji. Ponadto na wprowadzenie na ogromną skalę m.in. pracy zdalnej czy komunikacji na odległość. Tylko w ciągu 2 miesięcy, w banku zainstalowano Microsoft Teams na ponad 10 000 komputerów oraz 3000 telefonów. Otwarcie na tak kompleksowe rozwiązania czy usługi chmurowe mocno wpływ na na budowę istotnych przewag konkurencyjnych PKO Banku Polskiego.

Partnerstwa strategiczne jakie zawarł Operator Chmury Krajowej, tj. m.in. partnerstwo z Google i z Microsoftem, pomagają w PKO Banku Polskim w przejściu z tradycyjnego modelu IT, na model oparty na usługach chmurowych. Z miesiąca na miesiąc w coraz większym zakresie bank korzysta z wybranych usług OChK. W 2020 roku przenieniósł do chmury 12 tys. terminali, na których pracują bankowi doradcy w 1 tys. oddziałów. Udostępnił też ponad 13 tysiącom pracowników chmurowe narzędzie MS Teams, które wspiera zdalną pracę zespołową. W najbliższej przyszłości usługi chmurowe będą silniej wspierały szybki rozwój bankowych platform. Pomagają one tworzyć rozbudowany ekosystem usług wykraczających poza tradycyjną bankowość.

Wymierne efekty wspólnych działań

Pierwszy rok współpracy Chmury Krajowej i Microsoft przebiegał pod znakiem intensywnej edukacji rynku. Ponadto na wdrażania nowoczesnych rozwiązań do komunikacji i współpracy. Usługi chmurowe dostępne w pakietach Microsoft 365 zapewniły ciągłość działania w wielu organizacjach w okresie pandemii. Zapewniły profesjonalną obsługę klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Zwiększyły także produktywność pracy w rozproszonych zespołach oraz bezpieczeństwo wykorzystywanych aplikacji. Z różnych wariantów pakietu narzędzi M365 wdrażanego we współpracy z Chmurą Krajową korzystały zarówno wielkie korporacje, instytucje publiczne jak i znane marki z rynku komercyjnego. Beneficjentami tego procesu jest kilkadziesiąt tysięcy końcowych użytkowników.

Chmura Krajowa wdrożyła Microsoft 365 dla pracowników Rossmann

Firma obecna na międzynarodowych rynkach i współpracująca z wieloma dostawcami zdecydowała się na zakup licencji od Chmury Krajowej. To jeden z pierwszych przykładów, gdy polska część paneuropejskiego koncernu zawiera taką umowę z lokalnym, zaufanym partnerem.

Rossmann jest firmą mocno skoncentrowaną na kliencie i jego doświadczeniu zakupowym. Dział IT jest naturalnym partnerem biznesu w kreowaniu i dostarczaniu rozwiązań, które będą wygodne dla użytkowników, jak np. aplikacja Rossmann GO, która umożliwia w drogeriach samodzielne zakupy i płatność za nie z poziomu smartfona.

Hybrydowe łączenie światów

Chmura Krajowa uzyskała status partnera Microsoft LSP (Microsoft Licensing Solution Provider). Co było efektem rozwoju wewnętrznych umiejętności pracowników firmy. Oznacza to, że Chmura Krajowa obok oferty chmurowej ma możliwość sprzedaży na polskim rynku także rozwiązań on premise (lokalizowanych na serwerach klienta). Co tworzy podstawę do budowy platform hybrydowych. Z badań Instytutu Humanites wynika, że w ciągu 2-3 lat aż ponad 60 proc. menedżerów planuje przetwarzanie danych właśnie w środowisku hybrydowym.

Mamy do czynienia z dynamicznym trendem przejścia do chmury. Jednakże wiele firm i instytucji publicznych chce przechowywać dane niejawne, czy elementy infrastruktury obłożone regulacjami we własnej infrastrukturze. Umiejętność połączenia tych dwóch światów daje szanse wykorzystania atutów hybrydowego środowiska informatycznego.

Źródło: Microsoft