Home Aktualności RPP nie zmieniła stóp procentowych

RPP nie zmieniła stóp procentowych

Bank Centralny poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionych poziomach z główną stopą referencyjną 2,0%.

Obecny poziom jest najniższy w historii, ale decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian, nie była zaskoczeniem dla większości analityków.

To oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych.

W swoim komunikacie RPP utrzymuje, że nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki