W listopadzie saldo nabyć i umorzeń w funduszach Union Investment TFI wyniosło +250 mln zł, a łączna wartość aktywów netto zbliżyła się do 10 mld zł.

Znaczna część wpłaconych środków trafiła, podobnie jak w poprzednich miesiącach do funduszy pieniężnych. Subfundusz UniKorona Pieniężny pozyskał 160 mln zł, a UniWIBID Plus ponad 31 mln zł.

Pomimo niejednoznacznych prognoz dla rynku długu, dodatni bilans sprzedaży w listopadzie zanotowały również fundusze obligacji. – Szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się rozwiązania aktywnie zarządzane, których polityka inwestycyjna umożliwia lokowanie środków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – ocenia Tomasz Mirek, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI. Wśród nich znalazł się subfundusz UniObligacje: Nowa Europa (+37 mln zł) oraz UniObligacje Aktywny (+30 mln zł).

W minionym miesiącu można było także zauważyć wzrost zainteresowania funduszami akcji. Sztandarowy produkt akcyjny Union Investment TFI – UniKorona Akcje – pozyskał 11 mln zł. O kilka milionów złotych swoje aktywa powiększyły także subfundusze UniAkcje Dywidendowy oraz UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

źródło: Biuro prasowe Union Investment TFI