Już za kilkanaście dni, wszyscy, którzy będą chcieli złożyć wniosek o paszport, będą musieli liczyć się z przejściowymi utrudnieniami. Sytuacja ta związana jest z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych. Podczas wprowadzania zmian – przyjmowanie wniosków paszportowych, a także odbiór gotowych paszportów będzie utrudniony.

Przerwa w wydawaniu paszportów

Jak podaje rządowa strona w dniach 8-14 listopada 2022 roku organy paszportowe w Polsce ani za granicą nie będą przyjmować wniosków paszportowych ze względu na planowane wejście w życie nowej ustawy. Co ważne, nie będzie też można odebrać gotowych dokumentów. Jedynie, w nagłych wypadkach organy paszportowe będą mogły wydawać tylko paszporty tymczasowe.

Paszport na nowych zasadach, wniosek przez Internet

Nowa ustawa o dokumentach paszportowych uchyli regulację z 2006 roku, która obowiązuje obecnie. Powstanie Rejestr Dokumentów Paszportowych, który zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych i lokalne ewidencje. Będzie on elementem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy sześć rejestrów m.in. stanu cywilnego, dowodów osobistych, danych kontaktowych i PESEL.

Ponadto według nowych zasad ustawy nie będzie już konieczności wypełniania papierowego wniosku o paszport. Wniosek elektroniczny będzie generował urzędnik paszportowy, obywatel zaś będzie podpisywał się cyfrowo. Planowane jest także uruchomienie nowych usług elektronicznych, np. możliwość sprawdzenia ważności paszportu oraz unieważnienie dokumentu, gdyby został utracony przez właściciela.

Kolejna zmiana jaką niesie nowa ustawa o dokumentach paszportowych to możliwość wydania paszportu tymczasowego osobie, która posiada ważny dokument paszportowy, lecz nie przy sobie. Przykład: turysta przebywający za granicą na podstawie dowodu osobistego, utraci go w czasie podróży, ale jednocześnie ma ważny paszport i chce powrócić do kraju.

Co więcej, obywatel będzie otrzymywać powiadomienia o zmianach statusu paszportu, jak np. o zbliżającym się terminie utraty jego ważności. Rodzice będą mogli złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka poniżej 12 lat. Proponowane przepisy mają obniżyć granicę wieku z 13 lat do 12, od której wydawany może zostać paszport z 10-letnim terminem ważności i podpisem.

Źródło: gov.pl