Paszporty szczepionkowe w UE już w czerwcu? Projekt Komisji Europejskiej dotyczący wprowadzenia paszportów szczepionkowych został formalnie zaakceptowany przez kraje Unii Europejskiej. Przyjęły one mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Stanowisko Parlamentu ma być znane jeszcze w kwietniu. Rozmowy między PE, Radą i KE mają się rozpocząć w maju.

Projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu to pomysł na bezpieczne przemieszczanie się w krajach UE podczas pandemii. Dzięki niemu będzie można szybko potwierdzić, czy dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19. Ponadto czy uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (PCR lub szybki test antygenowy), lub wyzdrowiała po COVID-19.

Paszporty szczepionkowe w UE już w czerwcu? - paszport i pieczątka
Paszporty szczepionkowe w UE już w czerwcu?

W tym celu KE ma stworzyć specjalny portal informacyjny. Zapewni on weryfikację wszystkich certyfikatów w całej UE i będzie wspierać państwa członkowskie w ich technicznym wdrażaniu. Za pomocą portalu władze będą mogły weryfikować zaświadczenia w całej UE.

Paszporty szczepionkowe – dla kogo i na jakich zasadach?

Przede wszystkim paszport ma być wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Ponadto obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich. Certyfikaty będą zawierały ograniczony zestaw informacji, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, informacje na temat szczepionki. Ponadto wyniku testu lub powrotu do zdrowia oraz identyfikator zaświadczenia.

Komisja Europejska jednocześnie podkreśla, że szczepienia nie powinny i nie mogą być warunkiem swobodnego przepływu osób w UE wskazując na niedyskryminację obywateli. Certyfikat ma objąć wszystkie państwa członkowskie UE. Ponadto będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii w formie cyfrowej lub papierowej.

Powyższe rozwiązanie będzie miało charakter tymczasowy do momentu ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia zakończenia międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia związanego z COVID-19.

Źródło: KE