Nie tylko kurs CHF postraszy frankowiczów? Spodziewany wzrost stóp procentowych w Szwajcarii to zmiana niekorzystna dla frankowiczów. Sprawdzamy, jaki może ona mieć wpływ na kredytobiorców.

Liczba pozwów sądowych złożonych przez frankowiczów jest już duża. Nie zmienia to faktu, że większość takich kredytobiorców jeszcze nie zdecydowała się na sądowy spór z bankiem. Co więcej, tylko udzielenie zabezpieczenia przez sąd na czas procesu odpowiednio chroni posiadacza kredytu rozliczanego w CHF przed skutkami braku płatności rat. Dlatego kwestie związane z wysokością kursu franka wciąż mają duże znaczenie. Obecnie duży wpływ na koszt zakupu tej waluty i oprocentowanie około 380 000 kredytów wywierają także decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego. Wspomniana instytucja w 2022 r. już dwukrotnie podniosła stopy procentowe. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzają, jakie konsekwencje może mieć trzecia podwyżka, która jest prawdopodobna.

Raty kredytów w CHF już teraz są rekordowo wysokie

Na początku warto przyjrzeć się historycznym wahaniom wysokości rat trzech kredytów mieszkaniowych rozliczanych we franku szwajcarskim. Mowa o następujących zobowiązaniach, które zaciągnęli przykładowi polscy konsumenci:

Wszystkie wspomniane kredyty posiadają zerową prowizję przygotowawczą, a ich spłata dotychczas przebiegała terminowo. Dla celów obliczeniowych przyjęto, że kurs udzielenia kredytu oraz spłaty rat różnił się o odpowiednio (-3%) i (+3%) od średniego kursu CHF/PLN, który NBP podał dla danego miesiąca.

Nie tylko kurs CHF postraszy frankowiczów? - banknoty papierowe franka szwajcarskiego leżą na sobie.
Nie tylko kurs CHF postraszy frankowiczów?

Poniższy wykres potwierdza, że raty każdej z trzech „hipotek” były w październiku oraz listopadzie br. najwyższe od samego początku spłaty. Różnica miesięcznej płatności między miesiącem udzielenia kredytu oraz listopadem 2022 r. wyglądała następująco:

  • (500 000 zł, 30 lat, marża: 1,30%, raty równe) – zmiana z 2355 zł do 3687 zł
Kiepsko wygląda również sytuacja związana z łącznym zadłużeniem przeliczonym na złote. Taka kwota z końca listopada 2022 r. wynosiła odpowiednio:
  • Kredyt ze stycznia 2006 r. (400 000 zł, 25 lat, marża: 1,20%, raty równe) – 311 728 zł
  • Kredyt ze stycznia 2007 r. (500 000 zł, 30 lat, marża: 1,30%, raty równe) – 556 706 zł
  • Kredyt ze stycznia 2008 r. (600 000 zł, 35 lat, marża: 1,40%, raty równe) – 856 231 zł

Jak widać, tylko w przypadku pierwszego kredytu łączne zadłużenie z końca listopada 2022 r. było mniejsze od pierwotnie pożyczonej kwoty.

Miesięczne płatności frankowiczów prawdopodobnie jeszcze wzrosną

Rodzimych frankowiczów mogła zaniepokoić listopadowa wypowiedź prezesa Szwajcarskiego Banku Narodowego. Thomas Jordan zasugerował bowiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii. Analitycy oczekują zmiany wynoszącej +0,75 punktu procentowego. Podwyżka może nastąpić już 15 grudnia, czyli w dniu kolejnego posiedzenia władz SBN. Taka zmiana o +0,75 p.p. przy kursie CHF/PLN z listopada br. skutkowałaby następującym poziomem grudniowej raty:

  • Kredyt ze stycznia 2006 r. (400 000 zł, 25 lat, marża: 1,20%, raty równe) – 3578 zł (listopad 2022 r. – 3281 zł)
  • Kredyt ze stycznia 2007 r. (500 000 zł, 30 lat, marża: 1,30%, raty równe) – 4082 zł (listopad 2022 r. – 3687 zł)
  • Kredyt ze stycznia 2008 r. (600 000 zł, 35 lat, marża: 1,40%, raty równe) – 4833 zł (listopad 2022 r. – 4305 zł)

Podane wyniki opierają się na nieco uproszczonym założeniu, że zmiana szwajcarskiej stopy procentowej od razu przełoży się na uwzględniany przez banki poziom stopy referencyjnej dla kredytów w CHF. Takie założenie jest często stosowane również przy obliczaniu zmian rat kredytów w złotych (bez waloryzacji do waluty obcej). Posiadacze „hipotek” w PLN przez ostatni rok często odczuli większe wzrosty rat niż frankowicze, ale nie ponoszą ryzyka kursowego.

Jeżeli natomiast chodzi o kredyty waloryzowane kursem franka, to warto przypomnieć, że od stycznia 2022 r. oprocentowanie frankowiczów zależy od stawki referencyjnej bazującej na skorygowanym SARON-ie (zwykle SARON Compound 3M/6M). Ta zmiana miała związek z zaprzestaniem publikacji stopy LIBOR CHF. SARON jest stopą szwajcarskiego rynku pieniężnego, która szybko reaguje na decyzje władz monetarnych. Najbliższe decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego odnośnie podwyżki stóp procentowych będą mieć też dodatni wpływ na kurs franka względem złotego, ale skalę tego wpływu trudno przewidzieć.

Źródło: RynekPierwotny.pl