Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie – ruszył nowy kierunek studiów podyplomowych na SWPS. Dzięki współpracy z fundacją a/typowi Uniwersytet SWPS poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych o kierunek, który jest szczególnie potrzebny społecznie. To pierwsze w Polsce – i nowatorskie w skali międzynarodowej – studia podyplomowe na temat praktyki zarządzania różnorodnością, inkluzywnej rekrutacji i budowania kultury włączenia osób neuroatypowych. Studia będą prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Nowatorski program studiów wyznacza nowe kierunki traktowania neuroróżnorodności, jako doceniania wielości talentów. Obecnie nie ma na całym świecie programu, który by łączył w całość wiedzę akademicką z nauką praktycznych umiejętności związanych z neuroróżnorodnością. Ponadto wyjaśnił, jak większa inkluzywność tworzy wartość nie tylko dla neurotypowych osób, ale również dla społeczeństwa i akcjonariuszy firmy.

Tematem zajęć będą praktyki zarządzania różnorodnością, inkluzywnej rekrutacji i budowania kultury włączenia osób o odmiennych niż typowe profilach psychologicznych (neuroatypowych). Ich inicjatorem i autorem jest fundacja a/typowi. To pierwsza w Polsce organizacja, która zajmuje się wspieraniem i promowaniem neuroróżnorodności, o której powszechna wiedza przyczynia się do poprawy życia osób atypowych, ich bliskich, a także funkcjonowania społeczeństw.

"Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie" - nowatorskie studia podyplomowe na SWPS - ludzie siedzą przy biurkach w pracy.
„Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie” – nowatorskie studia podyplomowe na SWPS

Czym jest neuroróżnorodność?

Wiele różnic w naszym sposobie myślenia, odczuwania i działania może stanowić potencjał, który właściwie wykorzystany prowadzi do lepszego funkcjonowania społeczeństwa. W tym firm i organizacji. Przedstawiciele mniejszości neurologicznych, takich jak osoby w spektrum autyzmu, z ADHD, dysleksją, zespołem Tourette’a czy dyspraksją były dotąd postrzegane głównie przez pryzmat ich ograniczeń. Podejście oparte na neuroróżnorodności koncentruje się na redukowaniu barier. Ponadto wykorzystywaniu mocnych stron osób neuroatypowych, takich jak kreatywność, myślenie analityczne czy wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna.

Firmy i korporacje coraz częściej doceniają neuroróżnorodność i korzystają ze szczególnych talentów i umiejętności osób atypowych dla osiągania przewagi konkurencyjnej. Najnowsze badania pokazują, że osoby te w pewnych zadaniach mogą być wielokrotnie bardziej produktywne od neurotypowych osób pracujących. Często są również autorami i autorkami innowacji, genialnymi koderami i koderkami, testerami i testerkami gier, projektantami i projektantkami rozwiązań funkcjonalnych.

Inkluzywna rekrutacja i zarządzanie w organizacji

Kierunek Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie poszerza wiedzę pracodawców i pracowników, dotyczącą włączania osób neuroatypowych do swoich zespołów. Celem prowadzonych zajęć jest również wsparcie ich podczas rekrutacji i w miejscu pracy. Ponadto pomoc w wykorzystaniu ich unikatowych kompetencji, takich jak: kreatywność, koncentracja na szczegółach, wyobraźnia przestrzenna, wysoka wydajność i wytrwałość.

Kurs ma za zadanie pokazać potencjał i wartość osób neuroatypowych w różnych rolach zawodowych. Dostarczyć praktyczną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób neuroatypowych w środowisku pracy. Wskazać na ich szczególne potrzeby oraz dobre praktyki odpowiadania na nie. Jednocześnie pozwala zrozumieć i docenić wartość osób atypowych jako wysoce kompetentnych pracowników i pracowniczek. Szczególnie w takich branżach jak: informatyka, finanse, projektowanie graficzne czy wzornictwo.

Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie – dla kogo?

Studia adresowane są przede wszystkim do praktyczek i praktyków, którzy na co dzień pracują w organizacjach biznesowych, administracji publicznej czy trzecim sektorze. Dla osób z działów HR, HR Business Partnerów, DE&I Officers, menadżerów i menadżerek. Ponadto liderek i liderów zespołów, osób odpowiedzialnych za CSR oraz komunikację, rzeczniczek i rzeczników ds. etyki, osób zaufania. Osób, które projektują i wdrażają rozwiązania w obszarze kultury włączającej. Ponadto także odpowiedzialnych za rekrutację w ramach HR czy hiring managers. Jak również dla każdej osoby, która chce poszerzyć wiedzę, rozwinąć umiejętności, poznać dobre praktyki. I sprawdzone rozwiązania w budowaniu kultury włączającej osoby neuroatypowe w całym cyklu życia osoby pracującej.

Rekrutacja trwa, link do zapisów: https://swps.pl/oferta/warszawa/podyplomowe/psychologia-psychoterapia/neuroroznorodnosc-w-miejscu-pracy-inkluzywna-rekrutacja-i-zarzadzanie

Źródło: SWPS