Kolejny lockdown osłabi wzrost PKB w tym roku. Trzeci już lockdown to zła informacja dla przedsiębiorców. Osłabi mocno wzrost PKB. Ponadto negatywnych następstw zamknięcia gospodarki nie zrekompensują stosunkowo dobra kondycja przemysłu, który pozostaje odporny na skutki pandemii czy kwitnący handel internetowy.

• Rząd zaostrza lockdown na terenie całego kraju. Od 27 marca zamknięte będą m.in. duże sklepy meblowe i budowlane. Ponadto salony fryzjerskie i kosmetyczne.
• Rząd wciąż podejmuje ważne decyzje dotyczące pandemii bez uprzednich rozmów z biznesem. Kolejny lockdown obniży tempo wzrostu gospodarczego w tym roku.

Kolejny lockdown osłabi wzrost PKB w tym roku - wykresy i statystyki na ekranie monitora.
Kolejny lockdown osłabi wzrost PKB w tym roku

Przede wszystkim nowe obostrzenia jeszcze bardziej pogłębią trudną sytuację w turystyce, hotelarstwie czy gastronomii. Część branż nie funkcjonuje od kilku miesięcy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak po wprowadzeniu kolejnych restrykcji będzie kształtował się popyt. Ponadto jakie bariery administracyjne napotka jeszcze biznes. Nie wiadomo, czy na tym obostrzenia się zakończą. To bardzo ogranicza możliwości inwestowania, składania zamówień u podwykonawców. To wspólny problem małych i dużych firm. Niestety, rząd po raz kolejny podejmuje ważne decyzje dotyczące pandemii bez uprzednich rozmów z biznesem.

Przedsiębiorcy, szczególnie z najbardziej zagrożonych branż, oczekują w najbliższych tygodniach wsparcia i działań osłonowych. Od tego zależy przyszłość wielu firm i tysięcy miejsc prac.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: 7 propozycji, które ułatwią firmom sprawozdawczość podatkową

7 propozycji, które ułatwią firmom sprawozdawczość podatkową. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje kolejny pakiet ułatwień i usprawnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Redukcja obowiązków sprawozdawczych dotyczących podatków znacznie ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw.


Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. przekazywanie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika. Ponadto zmianę procedury sprawdzania zasadności zwrotu VAT, czy ograniczenie liczby informacji w deklaracjach podatkowych.

Przedsiębiorcy od dawna uskarżają się na nadmierną restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych i domagają się zmniejszenia częstotliwości przedkładanych danych, informacji czy dublujących się sprawozdań. Wskazują na uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań, w tym wywodzących się np. ze zmienionych aktów prawnych.