Emigracja zarobkowa to temat, który powraca w czasie kryzysu. Zainteresowanie ofertami pracy za granicą w ciągu roku urosło o połowę. Tylko w 2022 roku kontakt z rekruterami oferującymi zatrudnienie poza Polską – głównie w Niemczech – nawiązało ponad 340 tysięcy osób. Na jedno ogłoszenie w tej kategorii wpływa średnio 40 (!) odpowiedzi.

Cała Bydgoszcz na emigracji

Gdyby wszyscy użytkownicy OLX, którzy w 2022 roku odpowiedzieli na ogłoszenia w kategorii Praca za granicą, otrzymali zatrudnienie, można by z mapy Polski wymazać miasto wielkości Bydgoszczy liczące ok. 340 tysięcy mieszkańców. Od półrocza aż 50 tys. osób miesięcznie nawiązuje kontakt z rekruterami, którzy oferują zatrudnienie poza Polską, głównie w Niemczech, a także w Holandii, Belgii, Francji i krajach skandynawskich.

Niewykluczone, że jesteśmy świadkami odwrócenia trendu czasowej emigracji ludzi, który od 2004 (akcesja Polski do Unii Europejskiej) do 2017 roku był rosnący. A w szczytowym okresie oznaczał aż 2,5 mln Polaków przebywających czasowo poza granicami kraju. Kolejne lata, związane przede wszystkim z dobrą sytuacją gospodarczą, a następnie także z pandemią i ograniczeniem mobilności skutkowały zmniejszaniem się tej grupy. Według danych GUS pod koniec 2020 roku za granicą przebywało czasowo o 176 tys. mniej stałych mieszkańców Polski niż rok wcześniej.

Emigracja zarobkowa - czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem? - tabelka, dan eo emigracji z GUS.
Emigracja zarobkowa – czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem?

Dane GUS – Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2020 (data publikacji 25.10.2021)

Praca za granicą rozwiązaniem na czas kryzysu

Przede wszystkim rosnące koszty życia, inflacja i poczucie niepewności zmuszają wielu uczestników rynku pracy do rozważenia emigracji zarobkowej. Według badań, zrealizowanych przez Minds & Roses na zlecenie OLX, w ciągu roku wyraźnie zmieniło się postrzeganie procesu zmiany pracy. Dla 42 proc. ankietowanych, którzy znaleźli nowego pracodawcę w ostatnich 12 miesiącach, było to łatwe albo bardzo łatwe. Dla ponad połowy aktualnie poszukujących pracy (54 proc.) mowa o procesie trudnym lub bardzo trudnym.

Osoby, które zmieniły pracę w ciągu roku.

Emigracja zarobkowa - czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem? - infografika, łatwoścć trudność w poszukiwaniu pracy
Emigracja zarobkowa – czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem?

_________________________________

Osoby, które aktualnie szukają pracy

Emigracja zarobkowa - czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem? infografika, kto teraz szuka pracy.
Emigracja zarobkowa – czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem?

Dodatkowym argumentem zwiększającym atrakcyjność wyjazdu jest wysokość zarobków oferowanych za granicą. W październiku minimalne wynagrodzenie godzinowe w Niemczech wzrosło o niespełna 15 proc. – z 10,45 EUR do 12 EUR. To stawka, która jest trzykrotnie wyższa od polskiej i niewątpliwie może być kusząca dla wielu uczestników rynku pracy.

Co dwunasty poszukujący pracy chce wyjechać

Kategoria Praca za granicą w OLX notuje najwyższe wyniki w swojej historii. Średnia miesięczna liczba aktywnych ogłoszeń w 2022 roku przewyższa o 17 proc. wynik z 2021 roku i o 47 proc. z 2020 roku. Jednak tu należy wziąć poprawkę na pierwszy okres pandemii koronawirusa. Mimo wysokiego poziomu zapotrzebowania na pracowników, chętnych jest też coraz więcej.

Emigracja zarobkowa - czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem? - tabelka, liczba zgłoszeń na oferty o pracę
Emigracja zarobkowa – czy kilkaset tysięcy Polaków wyjedzie za chlebem?

Poszukujący zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 miesięcy przesłali o 62 proc. więcej odpowiedzi na ogłoszenia (dane rok do roku). Zaś w samym wrześniu było to aż 70 proc. wzrostu. Co więcej – co dwunasty użytkownik całej kategorii Praca odpowiadający na ogłoszenie rekrutera, to właśnie użytkownik kategorii Praca za granicą. Gdyby potraktować tę próbę jako reprezentatywną dla całego kraju, mowa o 7 proc. społeczeństwa, aktualnie rozważających emigrację zarobkową.

Źródło: OLX