Wyzwania gospodarcze powodują, że coraz więcej Polaków decyduje się na zmianę pracy. Aż 38% uczestników badania Pracuj.pl „Praca w czasach zmian” aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Mogą oni wybierać spośród dużej liczby ofert zatrudnienia. W ciągu ostatnich dwóch lat aż 31% Polaków zmieniło pracodawcę. Główną motywacją do zmiany pracy są zarobki.

W poszukiwaniu zmiany

Niewątpliwie ostatnie lata nauczyły wielu z nas, że zmiana stała się nieodłącznym elementem naszego zawodowego życia. Sytuacja na rynku pracy w ostatnich miesiącach sprawia, że pracownicy i pracodawcy nauczyli się funkcjonować w warunkach ciągłej zmiany. Rosnącej inflacji, niepewności gospodarczej, dyskusjom o cenach energii czy niepokojącym wydarzeniom międzynarodowym towarzyszy jednocześnie wciąż intensywne poszukiwanie nowych kadr. Obecna skala rekrutacji utrzymuje się na wysokim poziomie.

Polacy chętni na zmianę pracy - infografika, liczba ofert zatrudnienia na pracuj.pl
Polacy chętni na zmianę pracy

Młodzi najbardziej mobilni

Na rynku pracy aktywni są nie tylko pracodawcy. Podobnie, jak na koniec I kwartału 2022 roku, aż jedna trzecia pracujących Polaków uczestniczących w badaniu Pracuj.pl deklarowała zmianę pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Co piąty z nich zrobił to natomiast w ciągu ostatniego roku.

Polacy chętni na zmianę pracy - infografika, zmiana miejsca zatrudnienia
Polacy chętni na zmianę pracy

Dane Pracuj.pl pokazują jednak, że potencjał mobilności zawodowej jest jeszcze wyższy, a chętnych do pozytywnej zmiany w karierze nie brakuje. Aż blisko 4 na 10 Polaków badanych deklaruje, że obecnie aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. Wyraźnie największą aktywnością wykazują się najmłodsi uczestnicy rynku pracy z Generacji Z. Przeglądanie ofert deklaruje 52% grupy wiekowej 18-24. Duże zainteresowanie zmianą pracodawcy deklarują także Polacy w wieku 25-34 lat (46%) oraz 35-44 lat (45%). Rzadziej za pracą proaktywnie rozglądają się Polacy powyżej 45. roku życia (25%).

Niezależnie od wieku, Polacy utrzymują dużą otwartość na otrzymanie nowej, atrakcyjnej oferty pracy. Gotowość na taką propozycję deklaruje ponad 8 na 10 Polaków. Mimo utrzymującej się od wielu miesięcy skomplikowanej sytuacji gospodarczej, pracownicy są więc gotowi spróbować swoich szans w kolejnym miejscu, dającym nowe możliwości rozwoju kariery.

Co nas motywuje do zmiany pracy?

Ważnym elementem wspomnianych zmian gospodarczych w Polsce jest oczywiście utrzymująca się wysoka inflacja. Spadek wartości pieniądza niewątpliwie wpływa na to, że nadal najważniejszą motywacją do zmiany pracy pozostają wyższe zarobki. Wśród osób aktywnie rozglądających się za nowym miejscem zatrudnienia aż 57% jako kluczowy powód wskazuje chęć podwyższenia otrzymywanego wynagrodzenia. Podobnie jak w ostatnich latach, w czołówce motywacji znajdują się także lepsze możliwości rozwoju oraz chęć bycia docenionym przez pracodawcę.

Ciekawą tendencję zaobserwować można natomiast w kontekście osób, które motywują plany zmiany pracodawcy chęcią zmiany branży lub specjalizacji. Przekwalifikowanie się z badania na badanie zdaje się być coraz częściej przytaczaną przyczyną poszukiwania pracy. Jeszcze w październiku 2021 roku wskazywało je 16% respondentów przeglądających oferty zatrudnienia. Obecnie jest to więcej niż co piąty respondent (21%).

Innym czynnikiem o rosnącym znaczeniu, na który powołują się poszukujący pracy, jest chęć wykonywania obowiązków w modelu zdalnym. Jeszcze w marcu 2022 roku na ten aspekt zwracało uwagę tylko 9% respondentów z tej grupy. Obecnie jest to już 14% badanych.

Zarobki coraz rzadziej motywują do pozostania

Wiemy, dlaczego pracownicy decydują się zmienić miejsce zatrudnienia w obliczu rynkowych niepokojów. Co jednak wstrzymuje ich przed poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych? W odróżnieniu od poprzednich badań, dopiero na czwarte miejsce w tym rankingu spadły odpowiednie zarobki w obecnym miejscu zatrudnienia. Jako motywację wymienia ją tylko co czwarty badany, który nie szuka nowej pracy. Dla porównania w marcu 2022 roku, czyli okresie wciąż rozkręcającej się inflacji, było to zdecydowanie więcej, bo 41% respondentów nieprzeglądających ofert.

Niewątpliwie więc spadająca wartość pieniądza zmienia hierarchię motywacji osób, które decydują się pozostać w obecnych miejscach zatrudnienia. Na pierwsze miejsce, co ciekawe, wysunęła się odpowiednia lokalizacja miejsca wykonywania obowiązków. Tuż za nią uplasowały się dobra atmosfera w firmie (34%) oraz dobre relacje z szefem (28%). Te dwa czynniki mogą być szczególnie istotne w czasach zmian gospodarczych i niepewności, w których zdrowie psychiczne i poczucie stabilizacji pracowników jest wystawione na szczególną próbę.

Źródło: Pracuj.pl