Galopujący wzrost cen towarów i usług powoduje, że wydatki Polaków są finansowane z pożyczek. Coraz więcej osób zaciąga kredyty na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych, jak zakup żywności, paliwa czy opłacenie bieżących rachunków. Mając na uwadze zbliżającą się zimę i zapowiadany wzrost opłat za energię, trudno liczyć na zmianę tej niekorzystnej tendencji. Na jaki cel zaciągamy kredyty gotówkowe w obecnej sytuacji gospodarczej?

Segment kredytów gotówkowych charakteryzuje się dużo mniejszą zmiennością niż kredytów mieszkaniowych. Ich sprzedaż wyniosła odpowiednio 6,1 mld zł w maju, 5,8 mld zł w czerwcu i 5,6 mld w lipcu 2022 r. Patrząc na te kwoty, nasuwa się pytanie – na jaki cel zaciągamy kredyty gotówkowe?

Wydatki Polaków – 1/3 zaciąga kredyty gotówkowe na bieżące opłaty

Niepewna sytuacja gospodarcza, wzrost kosztów spłacanych kredytów oraz dwucyfrowa inflacja sprawiły, że Polacy coraz częściej zadłużają się. Głównie po to, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Zgodnie z badanem przeprowadzonym w czerwcu 2022 r. na zlecenie rankomat.pl aż 36% osób, które zaciągnęły lub planują zaciągnąć pożyczkę albo kredyt gotówkowy, zadeklarowało, że pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczy na bieżące wydatki. Głównie zakup żywności czy paliwa.

Puste portfele Polaków - 1/3 pożycza na bieżące wydatki - infografika, na jaki cel planujesz wykorzystać pieniądze z kredytu?
Puste portfele Polaków – 1/3 pożycza na bieżące wydatki

Na kolejnych pozycjach uplasowały opłaty cykliczne, jak rachunki i czynsz (35%), wakacyjny wyjazd (30%) oraz remont domu lub mieszkania (29%). Wśród najmniej popularnych motywacji skłaniających do zaciągnięcia kredytu gotówkowego lub pożyczki ankietowani wskazali zakup opału na zimę (22%). Ponadto zakup prezentu (14%) i organizację specjalnego wydarzenia (7%). Co ciekawe 2% badanych nie wiedziało jaki cel chce przeznaczyć pożyczone środki, co nie przeszkadzało im w planowaniu zaciągnięcia zobowiązania.

Dodatkowe wydatki odkładamy na lepsze czasy

Aby uchwycić zmianę pobudek osób zaciągających kredyty warto sięgnąć do Raportu InfoKredyt przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Z przeprowadzonego przez ZBP badania opinii publicznej wynika, że najważniejszym celem zaciągnięcia kredytu w 2021 r. był remont mieszkania. Wskazało tak 33% badanych.

W następnej kolejności ankietowani wymieniali spłatę innego zadłużenia (24%). Ponadto zakup sprzętu AGD (21%) i zakup samochodu lub innego środka transportu (15%). Najrzadziej powodem zaciągnięcia kredytu było pozyskanie dodatkowych środków na uroczystość rodzinną (8%), studia (5%) oraz prezenty i upominki (4%).

Puste portfele Polaków - 1/3 pożycza na bieżące wydatki - infografika, jaki był cel zaciągniętego kredytu.
Puste portfele Polaków – 1/3 pożycza na bieżące wydatki

Ciężar wydatków finansowanych przez Polaków za pomocą kredytu wyraźnie przesuwa się w kierunku zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Mowa tu o zakupie żywności, opłaceniu czynszu czy bieżących rachunków. Trend ten jest spowodowany m.in. wyższymi kosztami utrzymania, a także skokowym wzrostem wysokości rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Zapowiadane potężne podwyżki cen energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu zapewne wzmocnią tę tendencję w przyszłości.

Tylko 7% budżetów domowych jest odpornych na drożyznę

Bieżąca sytuacja gospodarcza wymusza zmiany w dotychczasowych zachowaniach konsumentów. Przede wszystkim po to, by jak najlepiej przygotować się na potencjalne trudności w zarządzaniu domowym budżetem. Według danych z badania przeprowadzonego w czerwcu 2022 r. na zlecenie rankomat.pl ponad połowa Polaków (53%) zadeklarowała, że wydaje mniej pieniędzy lub planuje ograniczyć wydatki. Natomiast 42% ankietowanych poszło krok dalej i zamierza oszczędzać lub już to robi.

Puste portfele Polaków - 1/3 pożycza na bieżące wydatki - infografika, jak obecna sytuacja gospodarcza wpływa na domowy budżet?
Puste portfele Polaków – 1/3 pożycza na bieżące wydatki

Potrzebę podreperowania budżetu domowego pożyczką od przyjaciół lub rodziny zadeklarowało 10% badanych. Na konieczność skorzystania z kredytu gotówkowego wskazało 9% Polaków. Taki sam poziom wskazań dotyczył zaciągnięcia pożyczki. Tylko 7% badanych zadeklarowało, że bieżąca sytuacja gospodarcza nie wpłynęła na kondycję ich domowego budżetu.

Źródło: Rankomat