Mobilne płatności zdominowane przez BLIKA – 763 mln transakcji i ponad 10 mln aktywnych użytkowników w 2021 r. W ostatnim kwartale 2021 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 240 mln transakcji, a w całym roku ponad 763 mln. Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 10 mln osób. Łączna wartość transakcji w czwartym kwartale wyniosła 32,6 mld zł, natomiast rok zamknął się kwotą 103,3 mld zł. BLIK jest dostępny dla wszystkich klientów bankowości mobilnej, to 21,6 mln aktywnych aplikacji. 6 pierwszych banków udostępniło swoim klientom płatności zbliżeniowe BLIK, już blisko 430 tys. osób aktywowało tę funkcję i do końca roku zrealizowało 2,8 mln transakcji.

Najlepszy kwartał w historii BLIKA

W ostatnim kwartale 2021 r. zrealizowano aż 240 mln transakcji. To ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Najwięcej, bo aż 160,9 mln stanowiły zakupy w e-commerce. Transakcje online to 67 proc. ogółu operacji BLIKIEM. Według szacunków Polskiego Standardu Płatności, udział BLIKA we wszystkich płatnościach e-commerce na polskim rynku przekracza  już 70 proc.  Już 5 proc. transakcji w ecommerce (7,3 mln) rozliczonych zostało przez globalnych operatorów płatności. Użytkownicy BLIKA coraz chętniej płacą nim w zagranicznych sklepach internetowych.

Mobilne płatności zdominowane przez BLIKA - kobieta i mężczyzna siedzą przy stole z telefonem i tabletem w rekach.
Mobilne płatności zdominowane przez BLIKA

Drugim najchętniej wykorzystywanym kanałem wśród użytkowników są przelewy na numer telefonu BLIK. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 155 proc. Łączna liczba transakcji wyniosła aż 39,55 mln (wobec 15,5 mln rok wcześniej). Transakcje P2P to już 16,5 proc. całej aktywności użytkowników BLIKA. Możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy z konta na konto, bez konieczności wpisywania numeru rachunku bankowego daje swoim klientom już 13 banków.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku dużą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych (na co wpływ miało również udostępnienie przez 6 banków płatności zbliżeniowych BLIK). Zrealizowano 29,3 mln takich transakcji – to blisko 150 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2020 roku.  

Rok do roku w ostatnim kwartale 2021 liczba transakcji w bankomatach wzrosła o prawie 50 proc. i było ich 10,5 mln. Wypłaty i wpłaty w bankomatach stanowiły 4,4 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM.

W czwartym kwartale Polacy wykonywali średnio 2,6 mln transakcji BLIKIEM każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba transakcji BLIKIEM – 3,7 mln odnotowana została w Black Friday – 26 listopada 2021 roku. Średnia kwota transakcji BLIKIEM w ostatnim kwartale roku wynosiła 136 zł. Wartość wszystkich transakcji zrealizowanych BLIKIEM w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku wyniosła 32,6 mld zł. To o ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

10 mln aktywnych użytkowników z dalszym potencjałem na wzrost

Na koniec czwartego kwartału 2021 r. z BLIKA aktywnie korzystało 10,1 mln osób. Jako użytkowników aktywnych klasyfikowano takich, którzy każdego miesiąca kwartału zrealizowali przynajmniej jedną transakcję. Po raz pierwszy w tej liczbie uwzględnieni zostali także ci, którzy robili wyłącznie przelewy na numer telefonu BLIK. Na koniec roku możliwość korzystania z BLIKA miało rekordowe 21,6 mln aktywnych aplikacji mobilnych. 

Mobilne płatności – BLIK przyspiesza zbliżeniową rewolucję mobilną

W czwartym kwartale 2021 roku 6 największych banków udostępniło na masową skalę możliwość płacenia BLIKIEM zbliżeniowo. W ten sposób płacić mogą już klienci Alior Banku, ING, Millennium, mBanku, PKO Banku Polskiego oraz Santander Bank Polska. Na koniec grudnia 2021 roku usługę aktywowało 428 tys. Osób. W ostatnim kwartale roku zapłacili zbliżeniowo BLIKIEM ponad 2,8 mln. razy.

BLIK liderem rozpoznawalności wśród marek płatniczych

W autorskiej metodologii KANTARA (MDS Meaningful, Different Salient) służącej pomiarowi siły marki (Brand Equity), tzw. indeksie Brand POWER, BLIK uzyskał w czwartym kwartale 44 proc. (wzrost o 3 p.p. rok do roku), wyprzedzając takie marki jak VISA (24 proc.). Mastercard (18 proc.), G-Pay (6 proc.), Revolut (4 proc.) oraz Apple Pay (4 proc.). BLIK ma też 97 proc. rozpoznawalności wśród marek płatniczych na polskim rynku. Aż 75 proc. badanych przez KANTAR wskazuje spontanicznie BLIKA jako markę płatniczą. 

Najlepszy rok w historii BLIKA

W całym 2021 roku BLIK odnotował 763 mln transakcji. Łącznie od czasu uruchomienia systemu w lutym 2015 roku użytkownicy zrealizowali już 1,5 mld operacji. Wartość transakcji w całym roku osiągnęła poziom 103 mld zł (przy 207,5 mld od początku uruchomienia systemu w 2015 roku).

Wyniki transakcyjne z tylko jednego roku można porównywać z tym, co udało się osiągnąć w 6 wcześniejszych lat łącznie. Z BLIKA korzysta aktywnie ponad 10 mln osób i jest on dostępny powszechnie – w każdym banku, który oferuje aplikację mobilną. BLIKIEM można zapłacić już wszędzie. W całym e-commerce, a dzięki uruchomieniu płatności zbliżeniowych także w każdym terminalu na świecie, który jest przystosowany do odbierania tego typu płatności. Co więcej, dynamika wzrostu transakcyjności wyniosła aż 80 proc. rok do roku, co pokazuje, że ma nadal ogromny potencjał do dalszego rozwoju. 

Źródło: BLIK