Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w bank. Dbałość o potrzeby osób z niepełnosprawnościami – zarówno Klientów jak i pracowników to element odpowiedzialnego działania banku. Wspieranie różnorodności, budowanie kultury włączającej i zapobieganie wykluczeniu należą do jego priorytetów w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Dlatego we współpracy z Fundacją Integracja Bank BNP Paribas przygotował przewodnik podpowiadający pracownikom zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami.

Każdy z nas zasługuje na szacunek i równe traktowanie. Promując w zespole zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami bank zapewnia Klientom wysoki komfort współpracy.

Na zlecenie banku BNP Paribas Fundacja Integracja przygotowała przewodnik, który pokazuje najbardziej typowe sytuacje, z jakimi mogą zetknąć się pracownicy banku w kontakcie z współpracownikami bądź Klientami z niepełnosprawnościami. Ponadto pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby. Podpowiada, jak nie urażając osób z różnymi niepełnosprawnościami zaoferować pomoc. Jak sprawić, aby w relacji z kolegami i koleżankami z pracy, czy doradcami bankowymi czuły się komfortowo.

Savoir-vivre w banku

Bank BNP Paribas realizuje w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju realizuje zobowiązania zwiększania dostępności produktów i usług oraz promowanie różnorodności w miejscu pracy. Ponadto także tworzy przyjazne miejsce pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem.

W ramach udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami bank likwiduje bariery architektoniczne w swoich placówkach. Wśród banków działających w Polsce ma aż 56 oddziałów potwierdzonych certyfikatem „Obiekt bez barier”. W oddziałach i na infolinii oferuje bezpłatnie pomoc tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Klienci mogą również zamówić nagrania wizualne treści dokumentów w PJM. Do potrzeb osób niedowidzących dostosowane są bankomaty. Bank zapewnia także wzory podstawowych dokumentów w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku w alfabecie Braille’a. Bank BNP Paribas wspiera również pracowników z niepełnosprawnościami, a jego ambicją jako pracodawcy jest przyciągać najlepszych kandydatów, niezależnie od orzeczonej niepełnosprawności.

Źródło: Bank BNP Paribas