Home Unia Europejska NFOŚiGW organizuje szkolenie z pisania wniosków do programu LIFE

NFOŚiGW organizuje szkolenie z pisania wniosków do programu LIFE

W dniu 03.09.2014 r. odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów LIFE. Będzie ono skoncentrowane na pisaniu aplikacji do Komisji Europejskiej. Organizatorem jest NFOŚiGW. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkie materiały ze szkolenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Główny cel programu to  wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

 

źródło: NFOŚiGW