Home Aktualności MG i MF ostrzegają przed oszustwami w zakresie podatku VAT

MG i MF ostrzegają przed oszustwami w zakresie podatku VAT

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Finansów informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką. Wszelkie naruszenia prawa w tym obszarze należy zgłaszać służbom kontroli skarbowej lub organom ścigania.

Ostrzeżenie kierowane jest do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu towarami z branży elektronicznej. W liście ostrzegawczym czytamy, że „wyniki prowadzonych przez służby skarbowe analiz ryzyka, potwierdzone wynikami postępowań, kontrolnych, wskazują, że obszarem szczególnie narażonym na wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT lub unikanie zapłaty należności budżetowych z tego tytułu jest rynek produktów elektronicznych(…). Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że uczciwi przedsiębiorcy działający w branży elektronicznej, dokonujący obrotu zarówno transgranicznego jak i wyłącznie krajowego, mogą nieświadomie stać się uczestnikami procederu, zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności i staranności przy podejmowaniu decyzji handlowych”.

Pełna treść listu ostrzegawczego znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki