Home Wieści z firm Easy FX: proste transakcje walutowe po realnych kursach z Londynu

Easy FX: proste transakcje walutowe po realnych kursach z Londynu

Platforma wymiany walut dla firm Wspólny Rynek wprowadza nową sesję Easy FX, która pozwala importerom i eksporterom na zawieranie prostych transakcji po realnym, najlepszym kursie z rynku międzybankowego w Londynie. Ponadto, rozszerza swoje usługi o rozwiązanie Kaucja FX, dzięki któremu klienci mogą w każdej chwili zawierać transakcje bez konieczności wcześniejszego wpłacania całości kwoty, którą chcą wymienić.

Nowa propozycja Wspólnego Rynku to oferta dla klientów poszukujących prostych rozwiązań i atrakcyjnych kursów z najbardziej płynnego rynku międzybankowego na świecie. Sesja Easy FX pozwala na zawieranie prostych transakcji po realnym, najlepszym kursie z rynku międzybankowego w Londynie, na kwotę do 5 mln EUR każda. Umożliwia także wystawianie własnych ofert (tzw. orderów), które zostaną zrealizowane w momencie, gdy najlepszy kurs z  rynku międzybankowego w Londynie, Nowym Jorku lub Tokio osiągnie wartość określoną przez klienta.

Sesja Easy FX zapewnia natychmiastowy dostęp do największego centrum finansowego na świecie. Dzięki wysokiej płynności londyńskiego rynku, przedsiębiorstwa wybierające Easy FX mogą wymieniać waluty po najlepszych kursach. Dodatkowo zyskują przejrzystą informację, jak w danym momencie kształtuje się realny poziom kursów transakcyjnych na rynku hurtowym, a ile wynosi pobierana przez nas opłata. Wbrew pozorom nie są to dane, którymi banki chcą się dzielić ze swoimi klientami. Kolejną zaletą sesji Easy FX jest możliwość zawierania transakcji bez konieczności wcześniejszego wpłacania całości kwoty, którą chcemy wymienić. Wystarczy niewielka kaucja – mówi Mirosław Boniecki, Prezes Zarządu Wspólnego Rynku.

Dzięki rozwiązaniu Kaucja FX klient może zawierać transakcje na sesjach Easy FX przed dostarczeniem sprzedawanej waluty pod warunkiem zabezpieczenia zlecenia kaucją w wysokości 2-3 proc. wartości transakcji.

Nieustająco pracujemy nad rozbudową naszej platformy, tak by zapewniała ona pełen wachlarz możliwości, z których każdy importer lub eksporter może wybrać najodpowiedniejsze dla siebie. Kompleksowość usług, niskie koszty oraz stały kontakt z klientami, którym na bieżąco przekazujemy informacje o najważniejszych wydarzeniach mających wpływ na kursy wymiany walut to nasze przewagi konkurencyjne – podkreśla Mirosław Boniecki.

Cenionym przez klientów rozwiązaniem, zwłaszcza w okresach zawirowań na rynkach walutowych, jest usługa Monitoring FX. Wówczas firmy zaczynają aktywnie poszukiwać możliwości zminimalizowania negatywnego wpływu zmian kursowych. Szukają efektywniejszych sposobów kupna i sprzedaży walut, a także wsparcia w zarządzaniu ryzykiem walutowym.

Nasze doświadczenia pokazują, że dla przedsiębiorców bardzo ważna jest szybka i rzetelna informacja na temat kluczowych wydarzeń wpływających na kursy walut, bieżąca analiza scenariuszy rynkowych, a także zagrożeń i szans, jakie one dla nich stwarzają. Rynki walutowe są aktywne 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu, a nasza szybka reakcja na bieżące wydarzenia umożliwia firmom osiąganie lepszych wyników – mówi prezes Wspólnego Rynku.

Platforma wspolnyrynek.pl działa według modelu giełdowego. Wymiana walut odbywa się w dni robocze, na sesjach, na których łączone są zlecenia kupna i sprzedaży eksporterów, importerów oraz animatorów. W zależności od preferencji uczestnika, może on zawierać transakcje po własnym kursie, po kursie innego uczestnika lub animatora rynku albo po aktualnym średnim kursie NBP. Przedsiębiorstwa mogą wymieniać EUR, USD, GBP, CHF za PLN oraz EUR za USD. Wspólny Rynek zapewnia dostawę walut we wszystkich bankach w Polsce, dzięki czemu klienci dodatkowo zyskują możliwość efektywnego zarządzania płynnością na rachunkach posiadanych w różnych bankach.

Rejestracja i korzystanie z platformy wspolnyrynek.pl są bezpłatne. Firma pobiera jedynie opłatę od przeprowadzonych transakcji wymiany. Jej wysokość jest uzależniona od wolumenu transakcji zawieranych na platformie (w początkowym etapie szacowanych, później rzeczywistych). Opłata od transakcji pobierana przez Wspólny Rynek jest średnio o połowę niższa od kosztów realizacji takiej samej transakcji w banku.

Z usług Wspólnego Rynku mogą korzystać przedsiębiorstwa (spółki handlowe, spółki cywilne, spółdzielnie) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

źródło: Wspólny Rynek