Home Energetyka Chorwacki HEP dołącza do Central Europe Energy Partners

Chorwacki HEP dołącza do Central Europe Energy Partners

Hrvatska Elektroprivreda – HEP chorwacka grupa energetyczna – została 25. członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP). Mniej niż dwa lata po akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej najstarsza chorwacka firma energetyczna wzmacnia działalność organizacji reprezentującej interesy firm sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej.

Działalność CEEP jest szczególnie istotna dla krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku. Kraje te są w dużym stopniu uzależnione od kopalnych surowców energetycznych oraz importu paliw i energii spoza Unii Europejskiej. CEEP aktywnie zabiega o zmniejszenie dysproporcji warunków gospodarczych i rozwoju pomiędzy krajami UE. Jest również adwokatem integracji europejskich systemów sektora energii poprzez Korytarz Północ–Południe, który połączyć ma kluczowe elementy środkowoeuropejskiej infrastruktury energetycznej, gazowej i przesyłu ropy naftowej . To strategicznie cele – ważne zarówno dla Chorwacji, która importuje 52,3 procent potrzebnej energii, jak i dla stabilności całego rynku energii w UE.

– Jesteśmy przekonani, że dostęp do niskich cen energii jest jednym z kluczowych czynników wzrostu gospodarczego. Dzięki CEEP producenci i konsumenci energii mówią w Europie jednym głosem. Akcesja HEP sprawia, że ten głos będzie silniejszy ze względu na pozycję firmy i rolę Chorwacji, jako ważnego uczestnika rynku energii w regionie. Wspólnie z HEP dzielimy zrozumienie dla roli sektora energii w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w Europie. Cieszę się, że będziemy razem pracować nad zapewnieniem stabilnego otoczenia prawnego i bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej – powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Central Europe Energy Partners.

HEP od ponad stu lat zajmuje się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, a od kilkudziesięciu lat również produkcją ciepła i dystrybucją gazu. Zdywersyfikowane portfolio produktów i usług firmy doskonale koresponduje z działalnością CEEP. Szeroka reprezentacja członków, – wśród których są zarówno producenci, jak i konsumenci energii – sprawia, że propozycje CEEP są zrównoważonym stanowiskiem, opartym o kompromis i interesy ponad stu milionów Europejczyków. W efekcie CEEP jest dla europejskiej administracji niezbędnym partnerem w procesie tworzenia nowych regulacji mających wpływ na sektor energii.

–, Jako nowy uczestnik rynku wewnętrznego UE, cieszymy się, że CEEP dostrzegł w HEP strategicznego partnera w łączeniu różnych części Europy w ramach Wspólnoty Energii i Unii Energii. Dla HEP ważne jest artykułowanie interesów w obszarze produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, jak również produkcji ciepła i dystrybucji gazu. W Unii Europejskiej działalność ta jest dużo bardziej efektywna we współpracy z partnerami, którzy mają takie same lub podobne cele. Decyzje na szczeblu wspólnotowym podejmowane są m.in. w oparciu o precyzyjnie artykułowane interesy zainteresowanych stron – powiedział Perica Jukić, Prezes Zarządu, HEP d.d.

Chorwacja, kluczowy element korytarza Północ – Południe

W grudniu 2014 roku  w Stambule w czasie szczytu energetyczno-ekonomicznego  zorganizowanego pod egidą Atlantic Council, Paweł Olechnowicz, szef Central Europe Energy Partners (CEEP) i prezes Grupy Lotos, oraz generał James L. Jones, były doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa i reprezentant Atlantic Council zaprezentowali raport „Scalanie Europy – od Korytarza Północ–Południe do unii energii, transportu i telekomunikacji”.

Nie ulega wątpliwości i nie podlega dyskusji przekonanie firm stowarzyszonych w CEEP, że wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo w sektorze energii są jednymi z ważniejszych mierników stanowiących o sile Unii Europejskiej. Duży wpływ na wzmocnienie UE miałaby szybka rozbudowa Korytarza Północ–Południe, czyli zintegrowanej sieci połączeń w sektorze energii, transportu i telekomunikacji, łączącej Bałtyk z Adriatykiem i Morzem Czarnym oraz z resztą Wspólnoty.

CEEP postuluje, aby „Korytarz” stanowił system rozbudowanych połączeń infrastrukturalnych – m.in. gazociągów i ropociągów, sieci elektroenergetycznych, autostrad, linii kolejowych oraz łączy telekomunikacyjnych – biegnących od wybrzeża Morza Bałtyckiego w Polsce z połączeniem z Krajami Nadbałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia) i dalej przez Czechy, Słowację, Rumunię, Węgry, Bułgarię, Słowenię, aż do wybrzeży Chorwacji (z uwzględnieniem Ukrainy i Mołdawii). Powstałe w ten sposób terminale gazowe, gazociągi, ropociągi oraz systemy przesyłu energii elektrycznej przyczyniłyby się do dywersyfikacji źródeł energii w krajach Europy Centralnej, znacznie wspomagając integrację gospodarczą Unii Europejskiej i zwiększając jej bezpieczeństwo w sektorze energii.

– Ameryce zależy na silnej, zjednoczonej Europie, a aby mogła się ona taka stać, potrzebne są m.in. inwestycje infrastrukturalne, takie jak właśnie Korytarz Północ–Południe. Powstanie Korytarza umożliwi budowę kluczowych węzłów zapewniających maksymalizację korzyści wynikających z oczekiwanej liberalizacji handlu energią w kontekście transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP), którego warunki obecnie negocjują Bruksela i Waszyngton – podkreśla Ian J. Brzezinski członek Rady Doradców w Atlantic Council.

Warto zauważyć, że to właśnie Hrvatska Elektroprivreda (HEP).i chorwacki operator systemu przesyłowego gazu Plincaro realizują budowę chorwackiego gazoportu na wyspie Krk. Plany zakładają, że co roku będzie do niego trafiać drogą morską od 4 do 6 mld m3 gazu LNG. Inwestycja powinna być zrealizowana do 2019 roku. Budowa gazoportu na wyspie KRK jest zaliczana do najważniejszych projektów z zakresu dywersyfikacji dostaw gazu dla Europy Środkowo – Południowej.

Członkowie CEEP reprezentują przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora energii (produkcja i dystrybucja węgla, gazu, ropy naftowej, energii elektrycznej w tym odnawialnej) oraz przemysłu energochłonnego (chemicznego, stalowego, rafineryjnego, mineralnego ) jak również uczelnie wyższe i instytucje badawcze. Członkowie CEEP pochodzą z Chorwacji, Czech, Litwy, Polski, Słowacji i Rumunii. Łącznie mają ponad 50 mld euro przychodów rocznie i zatrudniają ponad 300 tys. pracowników. CEEP działa, jako organizacja non-profit, co podkreśla jej niezależność i przejrzystość, jako jednego z najważniejszych interesariuszy w obszarze polityki i bezpieczeństwa w sektorze energii.

źródło: Central Europe Energy Partners