środa, Listopad 20, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "Central Europe Energy Partners"

Central Europe Energy Partners

Stany Zjednoczone mogą odegrać istotną rolę we wzmacnianiu i dywersyfikacji europejskich rynków energii. Przekonywał o tym Marcin Bodio, dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partners (CEEP), podczas Transatlantyckiej Konferencji nt. Energii, jaka miała miejsce w Waszyngtonie.

CEEP reprezentuje w Brukseli i na forum międzynarodowym sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej. Występując przed czołowymi przedstawicielami amerykańskiego sektora energii, Marcin Bodio podkreślał rolę amerykańskiego gazu i ropy naftowej dla Europy.

Nie możemy pozwolić na powtórkę z roku 2009, kiedy to w wyniku sporu między Rosją a Ukrainą dostawy gazu do Europy zostały wstrzymane na prawie dwa tygodnie. Nasz region jest dziś w lepszej sytuacji niż przed siedmioma laty, m.in. dzięki potencjałom terminali LNG w Świnoujściu, litewskiej Kłajpedzie, a w niedalekiej perspektywie – także na chorwackiej wyspie Krk. Mimo to w dalszym ciągu Europa Centralna jest w niemal dwóch trzecich zależna od rosyjskiego dostawcy, podczas gdy w zachodniej części kontynentu ma on zaledwie 20-proc. udział w rynku – podkreślał Marcin Bodio.

Wprawdzie poziom zależności od zewnętrznych dostaw gazu w Europie Zachodniej (UE-15) wynosi średnio 90 proc. i jest wyższy niż w Europie Centralnej (UE-11), która sprowadza średnio 72 proc. tego surowca, to jednak atutem zachodniej części kontynentu jest szeroka baza dostawców i dobrze rozwinięta sieć połączeń infrastrukturalnych.

Chcemy osiągnąć podobny stan w Europie Centralnej stąd aktywność CEEP w Waszyngtonie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, aktywnie działamy na rzecz budowy Korytarza Północ–Południe, w wyniku którego powstanie spójna sieć gazociągów i interkonektorów, rozciągającą się od Morza Bałtyckiego po wybrzeże Adriatyku. To ważne nie tylko w kontekście perspektyw na dostawę amerykańskiego gazu do Europy, ale też rozważanej na nowo budowy gazociągu Baltic Pipe z Norwegii do Polski. Nie możemy pozwolić, by istniejący już gazociąg Nord Stream – a potencjalnie także Nord Stream 2 – stały się narzędziem szantażu wobec UE.

W opinii dyrektora zarządzającego CEEP, amerykańscy producenci gazu mają obecnie wyjątkową szansę na zdobycie nowych rynków w Europie. Jego zdaniem, w przyszłości może to być dla nich dużo trudniejsze.

Na stale globalizujący się rynek gazu wejdą prawdopodobnie nowi producenci – przede wszystkim z Australii i Iranu. Dla Europy to dobra wiadomość, bo przyczyni się do zwiększenia podaży i obniżenia cen. Być może już w połowie roku koszt pozyskania gazu na Starym Kontynencie nie przekroczy 150 dol. za 1000 m3. Dodatkowo Unia Europejska pracuje nad strategią dostaw i magazynowania LNG, o stworzenie której CEEP aktywnie zabiegał w Brukseli. To wiązać się będzie z dalszym wzmacnianiem infrastruktury przesyłowej, głównie w Europie Centralnej. Wspólnym celem instytucji unijnych i organizacji branżowych, takich jak CEEP, jest obecnie zapewnienie wszystkim krajom członkowskim UE równych szans na dostawy LNG. Jesteśmy gotowi na partnerstwo gazowe z USA, ale strategiczny ruch leży po stronie naszych amerykańskich partnerów – dodał Marcin Bodio.

 

CEEP

Propozycje dotyczące zmiany dyrektywy ws. emisji przemysłowych wywołują obawy przed skutkami finansowymi dla sektora energii i przemysłu energochłonnego. Central Europe Energy Partners (CEEP) wezwał Komisję Europejską, by przed podjęciem jakichkolwiek decyzji przedstawiła szczegółową analizę wpływu nowych regulacji na środowisko, gospodarkę i zatrudnienie.

 Dyrektywa ws. emisji przemysłowych (IED), przyjęta w listopadzie 2010 roku, jest głównym instrumentem Unii Europejskiej pozwalającym regulować poziom zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Dyrektywa zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do kontroli wpływu działalności gospodarczej na środowisko, m.in. poprzez stosowanie tzw. „najlepszych dostępnych technik” (BAT). Przepisy te są opracowywane dla ściśle zdefiniowanych działalności i określają dopuszczalne poziomy emisji, odpadów i zużycia mediów. Kluczowe regulacje odnoszą się do instalacji spalania o mocy powyżej 50 MW.

– Limity emisji przyjęte pięć lat temu już wówczas były bardzo ambitne. Propozycje dalszego zaostrzenia norm, przedstawione przez Komisję Europejską, będą niezwykle trudne i kosztowne dla przemysłu. Spodziewamy się zamknięcia wielu elektrowni i ciepłowni w całej Europie, a także obniżenia konkurencyjności naszej branży. Konsekwencje wykroczą daleko poza sektor energii i wpłyną na cały przemysł energochłonny, a także na wzrost bezrobocia w Unii Europejskiej – powiedział Jarosław Zagórowski, Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

 Europejski przemysł jest światowym liderem w obszarze kontroli emisji szkodliwych substancji. Aby utrzymać konkurencyjność rodzimych firm, dalsze zaostrzanie norm środowiskowych winno iść w parze z analizą wpływu tych działań na gospodarkę. Zdaniem CEEP, nowo proponowane rozwiązania nie pomogą w osiąganiu strategicznych celów Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, doprowadzą one do znacznego spadku konkurencyjności europejskiego przemysłu.

 – Żaden kraj na świecie nie będzie musiał mierzyć się z podobnymi obciążeniami. To doprowadzi nieuchronnie do przenoszenia mocy wytwórczych i miejsc pracy poza Unię Europejską. Istotną szkodę odczuje też środowisko naturalne, bo unijne przedsiębiorstwa kontrolują emisje szkodliwych substancji dużo skuteczniej niż reszta świata. Stąd nasz apel do Komisji Europejskiej o przygotowanie szczegółowej oceny wpływu nowych regulacji, m.in. na bezpieczeństwo sektora energii i konkurencyjność gospodarki – podkreślił Marcin Bodio, Dyrektor Zarządzający CEEP.

Najlepsze dostępne techniki, odnoszące się do dużych instalacji spalania, regulują pracę m.in. konwencjonalnych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. W całej Unii Europejskiej podobnymi przepisami objętych jest ponad trzydzieści branż i około 50 tys. instalacji przemysłowych. Muszą one działać w oparciu o specjalne pozwolenia, których warunki ustala dyrektywa ws. emisji przemysłowych.

źródło: CEEP

Działalność Central Europe Energy Partners (CEEP) została nagrodzona tytułem „Nowy Impuls 2015”. To wyróżnienie dla instytucji, które wnoszą nową jakość do polskiej gospodarki i sektora energii, wskazują ofensywne trendy i dają sygnał do podejmowania niestosowanych wcześniej rozwiązań.

Jak podkreśliło jury w uzasadnieniu nagrody, CEEP skutecznie zabiega na forum unijnym o interesy sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej. W ciągu ostatnich pięciu lat organizacji udało się zrealizować najważniejszy cel, jakim jest integracja firm i instytucji z regionu wokół wspólnych celów. Podmioty tworzące CEEPłączy między innymi potrzeba stabilnego otoczenia prawnego i bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych.

– „Nowy Impuls” dla Central Europe Energy Partners to wyróżnienie dla wszystkich firm, instytucji i ludzi z naszego regionu – od Litwy po Chorwację – którzy chcą tworzyć silniejszą, bezpieczniejszą i bardziej konkurencyjną Europę. Europę, która opiera swój rozwój o trwałe fundamenty, takie jak dostęp do tanich źródeł energii, rozwinięta infrastruktura i swobodny przepływ surowców na terenie całej Wspólnoty. Dzięki działalności CEEP producenci i konsumenci energii z Europy Centralnej mówią w Brukseli jednym głosem. O tym, jak silny jest to dziś głos, świadczy chociażby postęp w pracach nad stworzeniem Unii Energii czy jednoznaczne poparcie przedstawicieli Komisji Europejskiej dla projektu budowy Korytarza Północ–Południe. Stoimy przed realną szansą na integrację infrastrukturalną całego kontynentu, dywersyfikację krajowych rynków energii, wzmocnienie konkurencyjności rodzimego przemysłu i zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze energii. Te strategiczne cele wymagają dziś w Europie szerokiej koalicji. Cieszę się, że dzięki CEEP ta współpraca jest nie tylko możliwa, ale przede wszystkim efektywna –powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

Wyróżnienie „Nowy Impuls” otrzymał w tym roku także Polski Komitet Energii Elektrycznej, będący członkiem CEEP, który aktywnie wspiera rozwój polskiej elektroenergetyki, wpływając opiniotwórczo na kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jej rozwojowi otoczenia regulacyjnego w Polsce i Unii Europejskiej. Członkami CEEP są także operatorzy systemu przesyłowego energii elektrycznej z Polski i Litwy, PSE i Litgrid, nagrodzeni za budowę mostu energetycznego pomiędzy obydwu krajami.

Innowacje technologiczne i cyfryzacja przemysłu to niezbędne siły napędowe efektywnej Unii Energii. Kluczem jest tu infrastruktura Korytarza Północ–Południe, mająca połączyć morza Bałtyckie, Adriatyckie i Czarne. Realizacja tego celu wymaga stworzenia platformy, która skupi wszystkie zainteresowane podmioty w celu kształtowania właściwego otoczenia finansowego i regulacyjnego. To najważniejsze konkluzje z konferencji „29+1”, zorganizowanej przez Central Europe Energy Partners (CEEP) w dniach 15–16 czerwca w Warszawie.

W konferencji uczestniczyły czołowe firmy z sektora energii i przemysłów energochłonnych z Europy Centralnej oraz Günther Oettinger, komisarz europejski ds. cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Członkowie CEEP podkreślali, że choć energia stanowi podstawę rozwoju europejskiej gospodarki, integracja tzw. nowych państw członkowskich z Europą Zachodnią nie jest w tym obszarze wystarczająco zaawansowana.

– Wraz z komisarzem Oettingerem zgodziliśmy się, że dalszy rozwój gospodarczy Europy zależy od dostępu do taniej energii i właściwej infrastruktury cyfrowej. Trwałe i efektywne kosztowo połączenie całej Unii Europejskiej w tym obszarze wymaga budowy Korytarza Północ–Południe, składającego się m.in. z sieci rurociągów, gazociągów, systemów przesyłu energii, autostrad, tras kolejowych i linii telekomunikacyjnych. Korytarz jest kluczowy dla umożliwienia pełnego udziału naszego regionu w globalnej gospodarce, zwiększenia potencjału w obszarze IT oraz skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym – powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).

Podczas konferencji przyjęte zostało Memorandum Warszawskie, wręczone następnie komisarzowi Oettingerowi. Członkowie CEEP z satysfakcją odnieśli się w nim do utworzenia funduszu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI – European Fund for Strategic Investments). Podkreślili również, że potrzeba większych innowacji technologicznych i zniesienia ograniczeń infrastrukturalnych jest szczególnie odczuwalna w Europie Centralnej.

– Impuls prorozwojowy ze strony funduszy europejskich może prowadzić do wielu inwestycji, które zabezpieczą realizację niezbędnych innowacji technologicznych i cyfrową transformację sektora energii. Innowacyjne technologie i wzrost efektywności mogą pomóc obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność europejskiej energii i energochłonnego przemysłu. W tym celu kluczowy jest rozwój infrastruktury dla energii i rozbudowa sieci komunikacji cyfrowej, które mogą zapewnić oczekiwaną jakość usług – podkreślił Günther Oettinger, Komisarz Europejski ds. Cyfrowej Gospodarki I Społeczeństwa.

CEEP reprezentuje interesy sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej w celu wzmacniania bezpieczeństwa w regionie w ramach wspólnej polityki UE. Jest to pierwsza organizacja reprezentującą region w Brukseli. W swoich działaniach CEEP podkreśla, że bezpieczeństwo w sektorze energii może być osiągnięte jedynie pod warunkiem współdziałania wszystkich krajów członkowskich UE. Niezależność i transparentność działań CEEP podkreśla jego status organizacji non-profit.

źródło: CEEP

Polityczne kroki podejmowane przez Unię Europejską w celu zmniejszenia zależności w sektorze energii muszą iść w parze z inwestycjami w infrastrukturę. Punktem wyjścia dla tego procesu powinna być budowa Korytarza Północ–Południe w obszarze energii, transportu i telekomunikacji, zgodnie z rekomendacją raportu zaprezentowanego przez Central Europe Energy Partners (CEEP) i Atlantic Council. Europejskie instytucje są zainteresowane uwzględnieniem propozycji zawartych w raporcie w przyszłych regulacjach. 24 marca odbyła się w Brukseli konferencja na wysokim szczeblu poświęcona omówieniu tych kwestii.

Głównym gościem konferencji był Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej. Głos zabrali także Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy Komisji Europejskiej; prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego; oraz Massimo Cingolani, doradca zarządu w Dyrekcji ds. Działań Operacyjnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Paweł Olechnowicz i Jan Kulczyk reprezentowali CEEP, zaś David Koranyi prezentował stanowisko Atlantic Council.

Dyskusja podczas spotkania dotyczyła głównej rekomendacji raportu „Dokończyć zjednoczenie Europy”, czyli budowy zintegrowanej sieci połączeń energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych w Europie Centralnej. – Cieszę się, że nasza idea została odzwierciedlona w planie Unii Energetycznej, zaprezentowanym 25 lutego 2015 roku. Dążymy do powstania „autostrady energii”, która połączy północ i południe kontynentu. Potrzebujemy większych inwestycji w tym obszarze, jak również holistycznego podejścia do wyzwania, jakim jest fakt, że wiele państw członkowskich UE w dalszym ciągu pozostaje „samotnymi wyspami” w zakresie energii. Państwa te nie mogą swobodnie obracać energią i surowcami energetycznymi, co ma swoje odbicie w wyższych cenach energii w Europie Centralnej w porównaniu z zachodnią częścią kontynentu – powiedział Paweł Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.

Korytarz Północ–Południe może stanowić doskonały punkt wyjścia dla dalszych działań Unii Europejskiej, mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także odpornego i konkurencyjnego rynku energii w całej Europie. – Żadna unia nie może istnieć bez ekonomicznej integracji. Strategicznym celem Unii Europejskiej musi być obniżanie cen energii, co pozwoli europejskiej gospodarce zachować konkurencyjność na globalnym rynku. By osiągnąć ten cel, musimy działać wspólnie, a nie jako 28 osobnych systemów energii. Dzięki rozwojowi sektora energii odnawialnej, unifikacji potencjałów Europy Zachodniej, Centralnej i Wschodniej, a także integracji Ukrainy z systemami energii UE możemy szybko i efektywnie zwiększyć konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne całej Europy. Europy, która w 1951 roku rozpoczęła integrację od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a dziś może umocnić swą pozycję gospodarczą, stając się wspólnotą energii – podkreślił Jan Kulczyk, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.

Wspomniana w raporcie sieć połączeń energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych określana jest zwykle jako Korytarz Północ–Południe. Korytarz ten ma łączyć morza Bałtyckie, Adriatyckie i Czarne, tworząc kręgosłup stabilnego rynku energii w Europie. – Aby rynek energii mógł działać bez zakłóceń, polityczne kroki i traktaty nie wystarczą. Niezbędna jest infrastruktura – terminale, gazociągi i ropociągi, a także zintegrowane systemy przesyłu energii elektrycznej. Podczas konferencji zgodziliśmy się, że większa integracja w sektorze energii przekłada się na bardziej płynne i zdywersyfikowane rynki, co z kolei sprzyja konkurencji. Dlatego stworzenie Korytarza Północ–Południe jest niezbędna dla funkcjonowania wspólnego rynku, a także bezpieczeństwa i rozwoju całej Europy i wspólnoty atlantyckiej – stwierdził David Koranyi, dyrektor Eurasian Energy Futures Initiative w Atlantic Council.

Raport CEEP i Atlantic Council dowodzi, że budowa spójnego I zintegrowanego rynku energii wymaga inwestycji w sieci energetyczne. Korytarz Północ–Południe powinien stanowić system rozbudowanych połączeń infrastrukturalnych – m.in. gazociągów, sieci elektroenergetycznych, autostrad, linii kolejowych oraz łączy telekomunikacyjnych – biegnących od wybrzeża Morza Bałtyckiego w Polsce i na Litwie, przez Czechy, Słowację i Węgry, aż do wybrzeży Chorwacji. Korytarz będzie też umożliwiać dalsze połączenie z Południowym Korytarzem Gazowym na południu Europy i w Turcji. Powstałe w ten sposób terminale gazowe, gazociągi, ropociągi oraz systemy przesyłu energii elektrycznej przyczyniłyby się do dywersyfikacji źródeł energii w krajach Europy Centralnej i umożliwiłyby im wybór dostawców surowców energetycznych.

Łączne koszty projektów mających znaczenie strategiczne dla ukończenia Korytarza oszacowano w raporcie na 50,5 mld euro (27 mld euro na inwestycje w sektorze energii, 20 mld euro na inwestycje w infrastrukturę transportową oraz 3,5 mld euro na inwestycje w obszarze telekomunikacji). Ta kwota to zaledwie niewielka część ogromnego budżetu na inwestycje infrastrukturalne do 2020 roku na poziomie 1,5–2 bln euro (średnio 150–200 mld euro rocznie), zaproponowanego przez Komisję Europejską w 2011 roku. Zapewnienie strategicznego i długookresowego bezpieczeństwa Europy w sektorze energii to zatem koszt około jednej trzeciej rocznego budżetu EU w obszarze infrastruktury.

źródło: Central Europe Energy Partners

Hrvatska Elektroprivreda – HEP chorwacka grupa energetyczna – została 25. członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP). Mniej niż dwa lata po akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej najstarsza chorwacka firma energetyczna wzmacnia działalność organizacji reprezentującej interesy firm sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej.

Działalność CEEP jest szczególnie istotna dla krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku. Kraje te są w dużym stopniu uzależnione od kopalnych surowców energetycznych oraz importu paliw i energii spoza Unii Europejskiej. CEEP aktywnie zabiega o zmniejszenie dysproporcji warunków gospodarczych i rozwoju pomiędzy krajami UE. Jest również adwokatem integracji europejskich systemów sektora energii poprzez Korytarz Północ–Południe, który połączyć ma kluczowe elementy środkowoeuropejskiej infrastruktury energetycznej, gazowej i przesyłu ropy naftowej . To strategicznie cele – ważne zarówno dla Chorwacji, która importuje 52,3 procent potrzebnej energii, jak i dla stabilności całego rynku energii w UE.

– Jesteśmy przekonani, że dostęp do niskich cen energii jest jednym z kluczowych czynników wzrostu gospodarczego. Dzięki CEEP producenci i konsumenci energii mówią w Europie jednym głosem. Akcesja HEP sprawia, że ten głos będzie silniejszy ze względu na pozycję firmy i rolę Chorwacji, jako ważnego uczestnika rynku energii w regionie. Wspólnie z HEP dzielimy zrozumienie dla roli sektora energii w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w Europie. Cieszę się, że będziemy razem pracować nad zapewnieniem stabilnego otoczenia prawnego i bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej – powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Central Europe Energy Partners.

HEP od ponad stu lat zajmuje się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, a od kilkudziesięciu lat również produkcją ciepła i dystrybucją gazu. Zdywersyfikowane portfolio produktów i usług firmy doskonale koresponduje z działalnością CEEP. Szeroka reprezentacja członków, – wśród których są zarówno producenci, jak i konsumenci energii – sprawia, że propozycje CEEP są zrównoważonym stanowiskiem, opartym o kompromis i interesy ponad stu milionów Europejczyków. W efekcie CEEP jest dla europejskiej administracji niezbędnym partnerem w procesie tworzenia nowych regulacji mających wpływ na sektor energii.

–, Jako nowy uczestnik rynku wewnętrznego UE, cieszymy się, że CEEP dostrzegł w HEP strategicznego partnera w łączeniu różnych części Europy w ramach Wspólnoty Energii i Unii Energii. Dla HEP ważne jest artykułowanie interesów w obszarze produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, jak również produkcji ciepła i dystrybucji gazu. W Unii Europejskiej działalność ta jest dużo bardziej efektywna we współpracy z partnerami, którzy mają takie same lub podobne cele. Decyzje na szczeblu wspólnotowym podejmowane są m.in. w oparciu o precyzyjnie artykułowane interesy zainteresowanych stron – powiedział Perica Jukić, Prezes Zarządu, HEP d.d.

Chorwacja, kluczowy element korytarza Północ – Południe

W grudniu 2014 roku  w Stambule w czasie szczytu energetyczno-ekonomicznego  zorganizowanego pod egidą Atlantic Council, Paweł Olechnowicz, szef Central Europe Energy Partners (CEEP) i prezes Grupy Lotos, oraz generał James L. Jones, były doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa i reprezentant Atlantic Council zaprezentowali raport „Scalanie Europy – od Korytarza Północ–Południe do unii energii, transportu i telekomunikacji”.

Nie ulega wątpliwości i nie podlega dyskusji przekonanie firm stowarzyszonych w CEEP, że wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo w sektorze energii są jednymi z ważniejszych mierników stanowiących o sile Unii Europejskiej. Duży wpływ na wzmocnienie UE miałaby szybka rozbudowa Korytarza Północ–Południe, czyli zintegrowanej sieci połączeń w sektorze energii, transportu i telekomunikacji, łączącej Bałtyk z Adriatykiem i Morzem Czarnym oraz z resztą Wspólnoty.

CEEP postuluje, aby „Korytarz” stanowił system rozbudowanych połączeń infrastrukturalnych – m.in. gazociągów i ropociągów, sieci elektroenergetycznych, autostrad, linii kolejowych oraz łączy telekomunikacyjnych – biegnących od wybrzeża Morza Bałtyckiego w Polsce z połączeniem z Krajami Nadbałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia) i dalej przez Czechy, Słowację, Rumunię, Węgry, Bułgarię, Słowenię, aż do wybrzeży Chorwacji (z uwzględnieniem Ukrainy i Mołdawii). Powstałe w ten sposób terminale gazowe, gazociągi, ropociągi oraz systemy przesyłu energii elektrycznej przyczyniłyby się do dywersyfikacji źródeł energii w krajach Europy Centralnej, znacznie wspomagając integrację gospodarczą Unii Europejskiej i zwiększając jej bezpieczeństwo w sektorze energii.

– Ameryce zależy na silnej, zjednoczonej Europie, a aby mogła się ona taka stać, potrzebne są m.in. inwestycje infrastrukturalne, takie jak właśnie Korytarz Północ–Południe. Powstanie Korytarza umożliwi budowę kluczowych węzłów zapewniających maksymalizację korzyści wynikających z oczekiwanej liberalizacji handlu energią w kontekście transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP), którego warunki obecnie negocjują Bruksela i Waszyngton – podkreśla Ian J. Brzezinski członek Rady Doradców w Atlantic Council.

Warto zauważyć, że to właśnie Hrvatska Elektroprivreda (HEP).i chorwacki operator systemu przesyłowego gazu Plincaro realizują budowę chorwackiego gazoportu na wyspie Krk. Plany zakładają, że co roku będzie do niego trafiać drogą morską od 4 do 6 mld m3 gazu LNG. Inwestycja powinna być zrealizowana do 2019 roku. Budowa gazoportu na wyspie KRK jest zaliczana do najważniejszych projektów z zakresu dywersyfikacji dostaw gazu dla Europy Środkowo – Południowej.

Członkowie CEEP reprezentują przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora energii (produkcja i dystrybucja węgla, gazu, ropy naftowej, energii elektrycznej w tym odnawialnej) oraz przemysłu energochłonnego (chemicznego, stalowego, rafineryjnego, mineralnego ) jak również uczelnie wyższe i instytucje badawcze. Członkowie CEEP pochodzą z Chorwacji, Czech, Litwy, Polski, Słowacji i Rumunii. Łącznie mają ponad 50 mld euro przychodów rocznie i zatrudniają ponad 300 tys. pracowników. CEEP działa, jako organizacja non-profit, co podkreśla jej niezależność i przejrzystość, jako jednego z najważniejszych interesariuszy w obszarze polityki i bezpieczeństwa w sektorze energii.

źródło: Central Europe Energy Partners

Eksperci

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

W cieniu ustawy „frankowej”, w Sądzie Najwyższym kształtuje się orzecznictwo w sprawach kred

Ostatnie informacje i wydarzenia w świecie kredytów „frankowych”, zostały zdominowane przez kwestię ...

AKTUALNOŚCI

Zniesienie limitu ZUS od 1 stycznia 2020 – znowu prawdopodobne

12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidującej zniesienie górnego limitu składek...

Wielka kradzież danych osobowych. Uważaj, żeby nie spłacać cudzego kredytu!

W ciągu kilkunastu dni dane osobowe kilkuset tysięcy osób trafiły w niepowołane ręce na skutek rażąc...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj mini-prenumeratę magazynu „Personel i ZarządzanieR

Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez BiznesTubę oraz Infor.pl. PYTANIE KONKURS...

Wybory parlamentarne w Polsce. Czy rynek finansowy zareagował na wyniki?

Jak podaje Business Insider, wynki finansowe nie lubią zaskoczeń, a w wynikach wyborów parlamentarny...

Innowacyjnie, energooszczędnie – i z bezbłędnym finansowaniem!

Innowacyjnie, energooszczędnie i z myślą o przyszłości – takie rozwiązania dla ludności tworzy i fin...