Zmiany w Polskim Ładzie – jak skorzystają podatnicy? Rząd przedstawił propozycję zmian w systemie podatkowym, w którym głównym elementem jest wprowadzenie niższej stawki podatkowej PIT w pierwszym przedziale. Obniżenie stawki 17% do 12% i zastąpienie w ten sposób mechanizmu ulgi dla klasy średniej. Rozwiązanie to, częściowo eliminuje pewne problemy związane z funkcjonowaniem Polskiego Ładu.

Jest to zmiana na korzyść podatników, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby możliwe w ogóle jej wprowadzenie w czasie trwania roku podatkowego. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wyklucza wprowadzanie zmian niekorzystnych dla podatników. Skorzystają nie tylko te osoby, które rozliczają podatek dochodowy według skali. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą – wykonywaną na przykład w ramach podatku liniowego czy ryczałtu. Dla tych osób dedykowane jest inne rozwiązanie. Odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Zmiany w Polskim Ładzie – jak skorzystają podatnicy? - mężczyzna liczy na kalkulatorze.
Zmiany w Polskim Ładzie – jak skorzystają podatnicy?

To powoduje, że nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją w której, jak słusznie zresztą wskazywano, składka zdrowotna stanowiła również podstawę opodatkowania. Innymi słowy, od tej składki również liczono podatek dochodowy – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Pewnego rodzaju korzyści mogą osiągnąć z tego tytułu również osoby prowadzące działalność gospodarczą i nieopodatkowujące się w oparciu o zasady ogólne. Maksymalna korzyść dla podatnika skali podatkowej to jest 375 zł w skali miesiąca. Dla podatnika typu liniowego niecałe 138 zł. W przypadku podatnika ryczałtu – tutaj skala tej korzyści jest różna w zależności od tego jaką stawkę stosuje, jaką składkę płaci. Natomiast maksymalnie jest to kwota rzędu około 85zł miesięcznie. Więc są to dosyć spore korzyści dla podatników wynikające z cofnięcia niektórych rozwiązań Polskiego Ładu. W tym sensie jest to z pewnością krok w dobrym kierunku – komentuje Kozłowski.

Źródło: eNewsroom

Przeczytaj także: Budowanie portfela inwestycyjnego – zapraszamy na webinarium 31 marca

Budowanie portfela inwestycyjnego. Zapraszamy Wszystkie kobiety zainteresowanie bezpiecznym inwestowaniem, pomnażaniem swoich pieniędzy i budowaniem niezależności finansowej na webinarium 31 marca 2022 r.

Obecne warunki uświadamiają nam, jak ważne jest budowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, z uwzględnieniem nie tylko tych składników, które dają duże zyski przy dobrej koniunkturze, ale także lokat zapewniających bezpieczeństwo naszych oszczędności w niepewnych czasach. W warunkach wojny czy kryzysu staje się to szczególnie istotne.
Porozmawiamy o inwestowaniu w kontekście budowania długoterminowego portfela inwestycyjnego, czyli zbioru różnego rodzaju inwestycji, takich jak akcje, obligacje, inwestycje rzeczowe (np. nieruchomości) czy złoto – z uwzględnieniem nie tylko różnych klas aktywów, ale i dywersyfikacji geograficznej.