Home Finanse Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2016 r.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2016 r.

W grudniu nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 287 mln zł. Łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2016 roku wyniosła 4,63 mld zł i była najwyższa od ośmiu lat.

W grudniu 2016 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie (DOS1218) – 179,2 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1219) – 15,9 mln zł,
  • 4-letnie (COI1220) – 59,9 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1226) – 31,1 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania 2-letnie (62% udział w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie (21%), 10-letnie (11%) oraz 3-letnie (6%).

W grudniu trwała też sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, na zakup obligacji rodzinnych przeznaczono 1,1 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

W 2016 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 4,63 mld zł. To najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2016 r. wyniosła:

  • 2-letnie – 3.546,1 mln zł,
  • 3-letnie –    207,1 mln zł,
  • 4-letnie –    593,9 mln zł,
  • 10-letnie –  283,4 mln zł,
  • Obligacje rodzinne – 3,2 mln zł.

Rok 2016 to rok zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi. Wartość sprzedaży przekroczyła 4,6 mld zł i była rekordowa na przestrzeni ostatnich 8 lat. Średnia miesięczna sprzedaż wyniosła 386 mln zł, co oznacza 44% wzrost w porównaniu z rokiem 2015. Nasi klienci wybierali głównie obligacje o najkrótszym horyzoncie czasowym – obligacje dwuletnie stanowiły blisko 80% sprzedaży. W październiku wprowadziliśmy do sprzedaży obligacje dedykowane beneficjentom programu Rodzina 500+. Przez pierwsze trzy miesiące ich sprzedaż wyniosła 3,2 mln zł. Rok 2016 zakończyliśmy podnosząc oprocentowanie obligacji oszczędnościowych.  Obligacje rodzinne już w pierwszym roku dają zysk w wysokości 2,80% (6-letnie) lub 3,20% (12-letnie) – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Źródło: www.mf.gov.pl