Home Finanse Do obiegu trafiły zmodernizowane banknoty o wartości ok. 71 mld zł w...

Do obiegu trafiły zmodernizowane banknoty o wartości ok. 71 mld zł w latach 2014-2016

Prawie 71 mld zł wyniosła wartość banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, jakie wprowadzono do obiegu w latach 2014-2016 – wynika z danych NBP.

Według danych banku centralnego  od kwietnia 2014 r. do marca 2016 r. NBP w ramach standardowego zaopatrywania banków i innych upoważnionych podmiotów oraz w kasach oddziałów okręgowych NBP wydał banknoty o wartości 379,8 mld zł. Z tej kwoty 70,9 mld zł stanowiła łączna wartość banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami o wartości nominalnej 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i banknotu 200 zł (od 12 lutego 2016 r.). Jednocześnie łączna wartość banknotów i monet powszechnego obiegu, jaka powróciła z obiegu za pośrednictwem banków i innych podmiotów upoważnionych oraz w ramach operacji w kasach oddziałów okręgowych NBP we wspomnianym czasie, wyniosła 341,4 mld zł.

W lutym 2016 r. NBP wprowadził do obiegu banknot 200 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknoty o niższych nominałach (tzn.: 10, 20, 50, 100 złotych) zostały zmodernizowane wcześniej i znajdują się w obiegu od kwietnia 2014 roku. Operacja miała na celu podniesienie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.
Jak poinformował resort finansów, wartość realizowanych przez NBP zasileń ma charakter umowy kupna przez bank lub inny upoważniony ustawowo podmiot znaków pieniężnych, za które zapłata przez bank następuje w formie przelewu (pieniądz elektroniczny). Oznacza to, że wprowadzane do obiegu banknoty i monety nie powodują przyrostu wartości pieniądza w gospodarce, a jedynie zamianę jego formy z pieniądza elektronicznego na postać gotówkową.
„Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu nie jest wynikiem decyzji NBP, a jedynie efektem popytu na pieniądz w tej formie zgłaszanego przez uczestników obrotu gospodarczego, który za pośrednictwem banków i innych podmiotów upoważnionych jest zaspokajany przez NBP” – podkreślono w komunikacie MF.

Wprowadzone w 1995 r. zabezpieczenia oraz system zasilania obrotu gotówkowego działają bez zarzutu, a poziom fałszerstw znaków pieniężnych jest w Polsce niski. Postęp technologiczny jaki daje się jednak zauważyć w ostatnich latach, wymaga przeprowadzenia technicznej operacji polegającej na modernizacji zabezpieczeń banknotów powszechnego obiegu.
Zaopatrywanie w gotówkę przez NBP  banków i innych upoważnionych ustawowo podmiotów rozpoczyna cykl obiegu pieniądza gotówkowego na rynku, który w dalszej kolejności jest dystrybuowany przez banki do klientów. Część pieniądza pozostaje w posiadaniu klientów, a część wraca poprzez banki do banku centralnego. Po jego przeliczeniu, posortowaniu i sprawdzeniu autentyczności następuje ponowne wprowadzenie banknotów i monet spełniających standardy jakościowe do obrotu gotówkowego.
Natomiast banknoty i monety które z uwagi na ich stopień zużycia traktowane są jako banknoty i monety nienadające się do obiegu,  nie są wprowadzane powtórnie do obrotu . Zużyte znaki pieniężne podlegają wymianie zarówno w bankach jak i w oddziałach okręgowych NBP.

Źródło: www.kurier.pap.pl