Home Polecane Jak odzyskać utraconą skuteczność

Jak odzyskać utraconą skuteczność

Wellbeing Wednesday – nowy cykl poradnikowy dla przedsiębiorców – przygotowany na podstawie książki: Jak odzyskać utraconą skuteczność – autorstwa Marii Magdaleny Gulewicz, której jesteśmy patronem medialnym.

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian. Zmian, których konsekwencje dotykają każdego sektora i każdej firmy na świecie. Postęp technologiczny i globalizacja wymusiły rozwój w zakresie sposobów organizacji i metod zarządzania. Zmianom tym towarzyszy ewolucja znaczenia pracy oraz innych aspektów życia człowieka.

Społeczna rola biznesu

Za sprawą funkcjonowania w czasach zamętu i głębokiego zagubienia w wartościach biznes zyskał bezprecedensową rolę społeczną. Dziś firmy stanowią w dużej mierze o jakości życia pracowników, a w szerszym ujęciu – całego społeczeństwa.

W ostatnich latach wiodącymi celami firm stała się wydajność, maksymalizacja zysków oraz optymalizacja kosztów i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Sytuacja ta spowodowała, że tkwienie w miejscu lub tylko niewielki rozwój obecnie utożsamiane są z cofaniem się. Firmy, które opierają swoje wartości oraz kulturę organizacyjną na nieustannej zmianie oraz intensyfikacji pracy, promują niestety niewłaściwe postawy wobec istotnych aspektów życia jednostki i funkcjonowania społeczeństwa.

Etos pracy

Współczesny etos pracy, który cechuje duża intensywność oraz zabójcze tempo, doprowadził do wielu negatywnych konsekwencji i paradoksalnie stał się sprawcą spadku produktywności oraz jakości pracy.

Liderzy wielu firm wydają się ignorować to, że umiejętność permanentnej pracy w podwyższonym stresie, choć tak bardzo pożądana w wielu sektorach działających na rynkach silnej konkurencji, niesie gorzkie konsekwencje – nie tylko dla pracowników, lecz także dla ich biznesu.

Na skutek zmieniających się warunków otoczenia oraz rosnącej świadomości kształtującej oczekiwania społeczeństwa pojawią się przed nimi poważne wyzwania natury etycznej oraz zarządczej. Jak podejmować właściwe decyzje, kiedy brakuje gotowych rozwiązań, a otoczenie stało się nieprzewidywalne? Zapewne  nie  ma  jednej  uniwersalnej  odpowiedzi  na  to  pytanie.  Dostrzegając  szerszy  kontekst  zdarzeń,  które  kształtują  długookresowe trendy, można zakładać, że przyszłość definiować będzie dalszy rozwój technologii.

Nieustanne przyspieszenie

W kulturze, w której wszystko nieustannie przyspiesza, coraz trudniej nam opanować sytuację. Firmy są zmuszone zaspokajać zmienne życzenia konsumentów, co powoduje, że ich pracownicy muszą elastycznie przystosowywać się do nowych warunków. Przyspieszony rozwój uzasadnia prędkość, która stała się celem samym w sobie. Z drugiej strony, dążenie do podniesienia standardu życia oraz orientacja na konsumpcję stały się jedną z przyczyn intensyfikacji pracy i jej dynamiki leżącej po stronie samych pracowników.

Nowe idee

Świat  jest  złożony, a proste rozwiązania nie działają! Żadna idea nie funkcjonuje w oderwaniu od organizacji: jej historii, kultury, ludzi, procedur, a także konkretnego kontekstu. Bezrefleksyjne kopiowanie rozwiązań z definicji nie może przynieść identycznych z wzorem rezultatów

Nowe idee w zarządzaniu, choć inspirujące, nie stanowią szablonu do wdrożenia. Należy uznać ich duży i często pozytywny wpływ na sposób zarządzania  firmami  nadający menedżerom  nowe  kierunki  oraz  ramy myślenia.  Pozwalają  one  stopniowo  adaptować  się  do  zmieniającego się otoczenia, nawet jeśli nie są to koncepcje w pełni rozwinięte i skuteczne. Budowanie zaangażowania w firmie nie jest sprawą łatwą, a  już na pewno nie jest to zadanie, które można rozpisać na kwartał czy dwa.

Era odpowiedzialności

Nastała  nowa  era  biznesu  –  era  odpowiedzialności.  Dziś stosowanie strategii oraz modeli biznesowych, które sprawdzały się w starym systemie, naraża firmy na porażkę.

Wraz z nastaniem nowej ery tradycyjne podejście oraz modele biznesowe utraciły dawną skuteczność, a firmy w  popłochu i po omacku poszukują sposobu jej przywrócenia. Najczęściej skupiają się one na elementach, które niegdyś stanowiły o ich sukcesie, i decydują się na ich intensyfikację. Wtedy jednak dolewają oliwy do ognia i tylko pogarszają swoją sytuację.

Skuteczne firmy tworzą skuteczni przywódcy.

Skuteczne firmy tworzą skuteczni przywódcy. Jeśli chcesz, aby twoja firma osiągała ponadprzeciętne wyniki, musisz zacząć od siebie!

  1. Wskazuj drogę. Od czasu, gdy powstała idea pracy najemnej, pracodawcy skupiali uwagę na maksymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich. Trend humanizacji pracy dopiero się zaczyna. Biznes, funkcjonując w czasach zamętu i głębokiego zagubienia w wartościach, zyskał bezprecedensową rolę społeczną. Dziś firmy stanowią w  dużej mierze o jakości życia pracowników, a w szerszym ujęciu – całego społeczeństwa.
  2. Nie rozliczaj za czas. Praca stanowi istotny element życia człowieka, jednak nie jedyny. Intensyfikacja pracy i permanentne zostawanie pracowników po godzinach stanowi zagrożenie dla jakości oraz produktywności pracy.
  3. Bądź świadomy/świadoma różnic między współegzystującymi modelami organizacji. Ludzie działają w ramach wielu odmiennych paradygmatów, żyjąc jednocześnie razem obok siebie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zamów książkę „Jak odzyskać utraconą skuteczność” Marii Magdaleny Gulewicz: http://sklep.infor.pl/jak-odzyskac-utracona-skutecznosc.html