Home Biznes Najskuteczniejsi i najbardziej etyczni w sprzedaży nagrodzeni!

Najskuteczniejsi i najbardziej etyczni w sprzedaży nagrodzeni!

[SCM]actwin,0,0,0,0;PNSA2.jpg - IrfanViewi_view322011-01-17 , 16:23:41Etyka może iść w parze z wysokimi wynikami w sprzedaży – udowodnili to laureaci VI edycji konkursu Polish National Sales Awards, którzy zostali nagrodzeni podczas Gali 9 grudnia 2014 w Hotelu InterContinental w Warszawie. W tym roku wręczono także po raz pierwszy nagrodę w kategorii: Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń, Dyrektor Sprzedaży w Banku, Menedżer Sprzedaży B2B oraz przyznano nagrodę i tytuł SUPER SPRZEDAWCA ROKU. Uroczystego otwarcia Gali dokonał Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, który również objął patronatem honorowym tegoroczny konkurs. Prof. UW, dr hab. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wygłosił przemówienie pt. „Sprzedaż jako warunek rozwoju – uniwersalne kompetencje dla realnej wartości”. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka Prezes Zarządu Polish National Sales Awards oraz Jacek Rozenek. Patronatem honorowym tegoroczny konkurs objął Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki.  

Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu Polish National Sales Awards podziękowała uczestnikom i wszystkim interesariuszom oraz zwróciła uwagę na rolę, jaką odgrywa konkurs w kształtowaniu standardów sprzedażowych w naszym kraju.

Polish National Sales Awards to obecnie już nie tylko konkurs, to platforma współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich zaangażowanych w kształtowanie standardów sprzedaży w Polsce. Cieszy mnie, że coraz więcej instytucji i organizacji angażuje się w realizację misji PNSA, jaką jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy – mówi Elżbieta Pełka. – Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom doskonałych wyników sprzedażowych i życzę, aby przełożyły się one na realizację celów zawodowych. 

W przemówieniu Elżbieta Pełka zwróciła również uwagę, jak ważne jest obecnie nie tylko zdobycie, ale głownie utrzymanie klienta oraz zbudowanie z nim partnerstwa. Podkreśliła również, że najlepsi sprzedawcy nie osiągnęliby tak dobrych wyników i nie byliby nagrodzeni w konkursie,  gdyby nie zarządy firm i polityka etycznego zarządzania sprzedażą. Wprowadzanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach to pozytywny przykład dla innych firm oraz znak naszych czasów, w których coraz bardziej liczy się odpowiedzialność za pracowników, za biznes i jego otoczenie. Prezes PNSA zaznaczyła też, że należy promować taki pozytywny model postępowania i że bardzo pomagają działania prowadzone w ramach platformy Polish National Sales Awards m.in. analizy, raporty, dyskusje w gronie specjalistów, badania rynkowe realizowane wspólnie z MillwardBrown itd. Te aktywności pokazują rynkowi, w jakim kierunku zmierzamy oraz co mamy mu do zaoferowania.
Przewaga rynkowa przedsiębiorstwa może być i jest budowana właśnie na poziomie sprzedaży – podkreśla Elżbieta Pełka. – Błędnym jest myślenie, że sprzedawca nie odgrywa kluczowej roli w organizacji. I błędnym jest myślenie pracownika, że nie jest sprzedawcą i pozostaje bez wpływu na kondycję organizacji.

00C_1650Podczas Gali wręczone zostały statuetki dla najlepszych w sprzedaży w 20 kategoriach. Po raz pierwszy w sześcioletniej tradycji konkursu, na wniosek Elżbiety Pełka Prezes Zarządu PNSA przyznano nagrodę specjalną  Super Sprzedawca dla osoby, która sumarycznie osiągnęła najwyższy wynik ze wszystkich uczestników konkursu. Statuetkę otrzymała Anna Gola z Banku Pocztowego S.A.

Laureaci i wyróżnieni oprócz statuetek i dyplomówotrzymali nagrody w postaci szkoleń, ufundowanych przez:  Sandler Training, Franklin Covey, Persona Global, Pasja Grupa Dobrych Trenerów oraz Brian Tracy International. W trzech kategoriach konkursowych spośród finalistów nie wyłoniono laureatów.

Galę uświetnili swą obecnością przedstawiciele rządu i parlamentu: Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, prof.dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Arkadiusz Bąk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Anna Podniesińska, Prezes Konfederacji Lewiatan, Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Piotr Onniki- Górski, Dyrektor Business Centre Club, Zbigniew Warski, Przewodniczący Konwentu BCC,  Andrzej Grzesiewicz, Sekretarz BCC, prof. Robert Kozielski, prof. Andrzej Blikle, prof. Lech Garbarski, Wiesław Cieśla, Pełnomocnik Prezesa Zarządu d/s Kluczowych Klientów Solaris Bus & Coach, Józef Wancer, Prezes Banku BGŻ oraz reprezentanci organów Polish National Sales Awards, finaliści konkursu i przedstawiciele firm, patroni, sponsorzy i partnerzy PNSA.

Projekt PNSA służy pokazaniu najlepszych ludzi sprzedaży i najlepszych praktyk sprzedaży i w tym sensie odwołuje się do wyników i procesów już zrealizowanych, ale jednocześnie – wpleciony w codzienne życie organizacji – jest potężnym motorem motywacji do poprawy już istniejących procesów i przekraczania własnych osiągnięć w stylu, który z dumą można prezentować światu. I to jest najgłębsza misja tego projektu – zmieniać przyszłość. Powiedział Dariusz Świętek, National Sales Director w firmie AVON, która jest Srebrnym Sponsorem VI edycji konkursu Polish National Sales Awards.

Na zakończenie Gali na ręce Prezesów firm uczestniczących w konkursie PNSA wręczono Certyfikaty Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta.

Polish National Sales Awards już od sześciu lat przyznaje nagrody i wyróżnienia dla najlepszych w sprzedaży, przyczyniając się tym samym do kształtowania standardów w tej dziedzinie w naszym kraju. Konkurs wyróżnia unikalna metodologia, umożliwiająca obiektywną ocenę uczestników, zarówno pod względem efektów sprzedażowych, jak i etyki. Uczestnicy, zgłoszeni przez swoją firmę, najpierw wypełniają formularze zgłoszeniowe on-line, oceniane przez zaprzysiężonych członków blisko50-osobowej Komisji Sędziowskiej. Zakwalifikowani do drugiego etapu finaliści przedstawiają indywidualne, 20-minutowe prezentacje. Laureaci wyłaniani są na podstawie liczby zdobytych punków. Nad przebiegiem konkursu czuwa PwC– partner merytoryczny PNSA.

Lista laureatów i wyróżnionych:

Kategoria: Agent Ubezpieczeniowy

Beata Chlebek/ Aviva Sp. z o.o. – Laureat

Szymon Nabzdyk/ Allianz Polska S. A. – Wyróżnienie

Kategoria: Doradca Klienta z Banku

Michał Trybuś/ Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

Katarzyna Szadkowska/ Alior Bank S.A. – Wyróżnienie

Kategoria: Dyrektor Sprzedaży

Grzegorz Kuwałek/ Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Anna Gola/ Bank Pocztowy S.A. – Laureat

Violetta Wojtynek/ Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

Kategoria: Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń

Teresa Karczewska-Rohde/ Aviva Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Janusz Lisowski/ Aviva Sp. z o.o. – Laureat

Zbigniew Rihder/ Allianz  Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Kategoria: Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży

Agnieszka Operhalska/ Philips Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Paweł Szupiluk/ Orange Polska S.A. – Laureat

Ksymena Stachowiak/ P4 Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Kategoria: Key Account Manager

Ewa Brodowska/ Link4 – Laureat

Mariusz Chałupka/ FALCK Medycyna Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Kategoria: Menedżer Sprzedaży

Katarzyna Trocha/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Laureat

Krzysztof Jabłoński/ Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Kategoria: Menedżer Sprzedaży B2B

Bartosz Olszewski/ Alior Bank S.A. – Wyróżnienie

Kategoria: Menedżer Sprzedaży Bezpośredniej

Grażyna Jakielska/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Laureat

Joanna Zwolennik/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Maria Siwczyńska-Musiał/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń

Sebastian Ostas/ Allianz Polska S.A. – Wyróżnienie

Izabela Bartnicka/ Aviva Sp. z o.o. – Laureat

Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku

Małgorzata Czapska/ Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

Edyta Sudak/ Euro Bank S.A. – Laureat

Wioletta Boś/ Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

Kategoria: Przedstawiciel Handlowy

Sebastian Długoborski/ Orange Polska S.A.– Wyróżnienie

Łukasz Paszkiewicz/Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Laureat

Kategoria: Sprzedawca Roku – Sprzedaż Bezpośrednia

Małgorzata Wach/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Arkadiusz Rak/ Alior Bank S.A.– Laureat

Kartegoria: Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży

Katarzyna Ozimek/Totalizator Sportowy Sp. z o.o.– Laureat

Barbara Bąk/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Kategoria: Sprzedaż Online

Bartłomiej Lipa/ P4 Sp. z o.o. – Laureat

Kategoria: Trener Sprzedaży

Rafał Tabaczek/ Alior Bank S.A.– Laureat

Marta Przytomska/ Provident Polska S.A.– Wyróżnienie

Kategoria: Zespół Sprzedaży

Małgorzata Trendel/ Orange Polska S.A.– Wyróżnienie

Ewa Małecka/ Polpharma Sp. z o.o. – Laureat

Michał Spoczyński/ P4 Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Kategoria: Super Sprzedawca

Anna Gola/ Bank Pocztowy S.A.– Zwycięzca

Rafał Tabaczek/ Alior Bank S.A.– Wyróżnienie

Ewa Małecka/ Polpharma S.A.– Wyróżnienie

W trzech kategoriach nie wyłoniono zwycięzców

Kategoria: Dyrektor Sprzedaży w Banku

Kategoria: Telesprzedaż

Kategoria: Menedżer ds. Obsługi Klienta

 

PNSA_finalisci2

 

PNSA