Faktoring S.A., spółka faktoringowa Grupy mBanku, wprowadziła do oferty usługę faktoringu z regresem z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu finansowanie działalności gospodarczej jest prostsze i może z niego skorzystać więcej firm. Usługa chroni je przed zatorami płatniczymi i pomaga im zadbać o płynność finansową w trudnym czasie pandemii.


Przede wszystkim gwarancja BGK zabezpiecza do 80 proc. limitu finansowania. Gwarancją mogą zostać objęte limity faktoringowe udzielone przez mFaktoring nawet do 250 mln zł. Dzięki temu może on uzyskać lepsze od standardowych warunki finansowania m.in.: wyższy limit finansowania, szybsze i prostsze przyznanie finansowania.

Faktoring: finansowanie dla firm jeszcze łatwiej dostępne - kobieta i mężczyzna siedzą przy stole i dyskutują.
Faktoring: finansowanie dla firm jeszcze łatwiej dostępne


Nowa usługa jest dostępna dla firm dowolnej wielkości, ze wszystkich branż, prowadzących działalność w Polsce, jak i eksporterów. Mogą one skorzystać z tego wsparcia do końca 2020 r., pula dostępnego finansowania jest ograniczona. Ta swoista „tarcza faktoringowa” jest jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców. Ponadto celem jego jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii Covid‑19.

Faktoring wspiera przedsiębiorców

Jednym z wyzwań, którym muszą dziś stawić czoła przedsiębiorcy, jest poprawa przepływów pieniężnych. Ponadto sprawne finansowanie bieżącej działalności w sytuacji niższych przychodów. Faktoring jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym w niełatwych czasach. Przede wszystkim pomaga w znaczący sposób ograniczyć ryzyko zatorów płatniczych czy nawet bankructwa

Faktoring jest usługą finansowania skierowaną do przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności. Klienci mFaktoringu otrzymują środki za faktury sprzedażowe praktycznie natychmiast po ich wystawieniu. Bez konieczności oczekiwania na płatność od odbiorcy. mFaktoring udostępnia swoje usługi na nowoczesnej platformie elektronicznej. Umożliwia klientom sprawną i intuicyjną obsługę finansowania.

Źródło: mBank