Farma Świętokrzyska jest największym w Polsce producentem świeżej żywności BIO. Prognozy mówią, że rynek ekologicznej żywności będzie rósł w Polsce o 20% rocznie – przynajmniej do 2030 roku. By sprostać oczekiwaniom i rosnącemu popytowi, więksi producenci, ale także mniejsi rolnicy muszą łączyć siły. M.in. tego dotyczyła dyskusja w czasie Ogólnopolskiej BIO Konferencji 7 -8 lutego, zorganizowanej przez Farmę Świętokrzyską w Jędrzejowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardzo dobre perspektywy

Rynek żywności certyfikowanej BIO wart jest w Polsce według ostatnich danych 1,1 miliarda złotych. To zaledwie 0,4% całego rynku spożywczego w naszym kraju. Jednak jego wzrost jest ponad trzykrotnie szybszy niż całości rynku. Wynika to, po pierwsze, ze zwiększającej się świadomości Polaków, a po drugie, ze wzrostu naszej zamożności. Wiele osób uświadamia sobie, że skoro stać ich na lepszy samochód, lepsze ubrania, czy też częstsze wizyty w restauracjach, to mogą też więcej wydać na jedzenie. Nie po to jednak, by go więcej kupić, ale by było ono lepszej jakości. To także był jeden z wątków poruszanych podczas Ogólnopolskiej BIO Konferencji.

Farma Świętokrzyska zorganizowała Ogólnopolską BIO Konferencję - zdjęcie z sali
Ogólnopolska BIO Konferencja
Farma Świętokrzyska jako pierwsza w Polsce tak znakuje warzywa tym samym rezygnując z foli - SELER
Farma Świętokrzyska jako pierwsza w Polsce tak znakuje warzywa tym samym rezygnując z folii

Tanio nie znaczy dobrze

Czynnikiem wpływającym na nasze decyzje zakupowe nadal w wielu przypadkach jest cena. Wybierając zatem produkty ekologiczne warto wiedzieć, skąd bierze się ta wyższa cena i jakie wartości dodane się za nią kryją. Otóż cena żywności ekologicznej jest bezpośrednio powiązana z możliwościami produkcyjnymi rolnika, gospodarującego zgodnie z metodami ekologicznymi. Ale także z liczbą godzin pracy spędzonych na roli. Wystarczy podać przykład uprawy marchewek, by to zrozumieć. W konwencjonalnych gospodarstwach, aby między warzywami nie rosły chwasty, wylewa się na nie środki chemiczne, które je zabijają. W uprawach ekologicznych w pole wychodzi grupa kilkudziesięciu osób, by te chwasty wyrwać ręcznie. Nie ma chemii, ale jest wynagrodzenie dla pracowników. Coś za coś. Dlatego właśnie trzeba pamiętać, że „tanio nie zawsze znaczy dobrze”. A raczej, że „tanio nie zawsze znaczy zdrowo”. I o tym mówiły w czasie konferencji Dagmara Stangierska wraz dr inż. Moniką Świątkowską ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Farma Świętokrzyska jako lider zmian

Łukasz Gębka - Prezes Farmy Świętokrzyskiej - zdjęcie z wystąpienia
Łukasz Gębka – Prezes Farmy Świętokrzyskiej

By rynek rósł a nasze wybory zakupowe szły coraz częściej w kierunku tych ekologicznych, oznaczających zdrową żywność na naszych stołach, potrzebna jest ciągła praca. Jako Farma Świętokrzyska ciągle wdrażamy nowe projekty, angażujemy się w kwestie marketingowe, kształtując tym samym świadomość Polaków – mówi Łukasz Gębka, twórca i Prezes Farmy Świętokrzyskiej. Ważna jest także współpraca oraz zaangażowanie – innych instytucji. Istotne jest uświadamianie, prowadzenie kampanii, kształcenie ludzi w zakresie ekologii – dodaje Łukasz Gębka. I tego właśnie wydaje się być świadome Ministerstwo Rolnictwa – co można było wywnioskować ze słów Karola Krajewskiego, doradcy Ministra Rolnictwa.

Farma Świętokrzyska - stoisko na targach
Farma Świętokrzyska – stoisko na targach

Farma Świętokrzyska – razem silniejsi

Śmiało można powiedzieć, że obecnie Farma Świętokrzyska jest największą firmą w Polsce, która dostarcza na rynek BIO świeże warzywa i owoce. Firma współpracuje z wieloma sieciami. To, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o rozwój rynku żywności BIO, zawdzięczamy w dużej mierze Farmie Świętokrzyskiej i sieciom handlowym, które są jednymi z głównych kanałów dystrybucji. Farma Świętokrzyska stała się synonimem żywności BIO i lokomotywą całego rynku ekologicznego w Polsce. Bo poprzez nią dostęp do największych sieci handlowych mają mniejsi producenci. Ci, współpracując z Farmą, dostarczają jej swoje produkty, a ta włącza je do wspólnej oferty i sprzedaje w sieciach handlowych.