Home Aktualności Inflacja wystrzeliła, wzrost PKB mocno spowalnia

Inflacja wystrzeliła, wzrost PKB mocno spowalnia

Inflacja jest na rekorodowym od wielu miesięcy poziomie. Główny Urząd Statystyczny właśnie opublikował dane z których wynika, że wzrost cen towarów i usług przekroczył 4 procent. Coraz słabiej wygląda za to wzrost PKB. Ten według szybkiego szacunku za IV kwartał zeszłego roku wzrósł niewiele ponad 3 procent.

Inflacja mocno przyspiesza

Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9%. Jak szybki jest to wzrost widać najlepiej na poniższej grafice

Inflacja przyspiesza - grafika
Inflacja przyspiesza

Przyspiesza ona ze wzgędu na dynamiczny wzrost cen żywności i napojów alkoholowych a te mają bardzo duże znaczenie dla wyliczenia poziomu inflacji

Inflacja - co ma znaczenie - grafika
Inflacja – co ma znaczenie

PKB rośnie coraz wolniej

Według szybkiego szacunku PKB niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 3,1% rok do roku. Wobec 4,9% w analogicznym okresie 2018 roku. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji. Zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Stanie się to w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2019 roku. Ten zostanie opublikowany w dniu 28.02.2020 r. W IV kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Był wyższy niż przed rokiem o 3,5%. Ponadto PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.