Home Bezpieczeństwo Kto dba o nasze bezpieczeństwo w portach lotniczych?

Kto dba o nasze bezpieczeństwo w portach lotniczych?

Wakacyjne czy weekendowe podróże to wzmożony czas dla Straży Ochrony Lotniska. Bezpieczeństwo stref przylotów i odlotów, bo o nim mowa w tym artykule, to wyjątkowo ważny obszar także dla służb prywatnych z branży security, pracujących na zlecenie portów lotniczych.

Kontrola bezpieczeństwa na lotniskach to nieodzowny element każdej podróży. To od niej często zależy stabilność wylotu do innego kraju, a często denerwujące pasażerów bardzo szczegółowe kontrole, są po prostu niezbędne. Oprócz Straży Ochrony Lotniska, kontrolami zajmują się także wyspecjalizowane firmy z branży security. Jedną z pierwszych w Polsce firm w tym zakresie została firma Konsalnet. Firma zajmuje przede wszystkim kontrolą bezpieczeństwa przesyłek, realizowaną dla spedytorów. Wśród innych zadań firmy znalazła się też ochrona obiektów o znaczeniu strategicznym, takich jak lotniska sportowe i wojskowe, a także bazy militarne. Pracownicy firmy ochroniarskiej zajmują się więc sprawdzaniem i upewnianiem się, że do przewozu lotniczego nie zostaną dopuszczone przedmioty zabronione czy niebezpieczne.

Konsalnet działa podobnie do Służb Ochrony Lotniska, dlatego w jego kompetencjach leży również tzw. bramka bezpieczeństwa. Do tego celu, pracownicy firmy muszą przejść nie tylko cykl szkoleń (Operatora Kontroli Bezpieczeństwa, kończące się sprawdzeniem kwalifikacji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wydaniem Certyfikatu), ale też muszą posiadać licencję Pracownika Ochrony Fizycznej, otrzymaną po pomyślnym przejściu egzaminów przed komisją Policji. Dodatkowo, Konsalnet kształci przyszłych Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Więcej informacji na stronie: www.konsalnet.pl