sobota, Luty 16, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "motywacja pracowników"

motywacja pracowników

Motywacja pracowników to dziś podstawa efektywności biznesowej. Pokolenie Y to grupa, która wymaga szczególnie silnych i mądrze opracowanych stymulatorów zaangażowania. W odróżnieniu od gotówki, trwałym motywatorem jest dla nich spełnianie marzeń.

Pokolenie Y to osoby urodzone pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Obecnie stanowią one kluczową grupę wśród osób aktywnych zawodowo. Wzrastając w okresie przemian społecznych i ekonomicznych, pokolenie Y ukształtowało w sobie własne podejście do budowania celów życiowych, indywidualizmu i wolności – także zawodowej. Słowa klucze to: rozwój osobisty, pasje i indywidualizm.

Istotą jest dotarcie do nowego pokolenia poprzez umiejętne odkrywanie potrzeb pracowników. Pragnienia powinny odzwierciedlać nagrody za ponadprzeciętne osiągniecia i przekraczanie celów. Dzięki temu pracownicy – realizując się zawodowo, mają poczucie, że spełnienie marzeń jest na wyciągnięcie ręki.

Jak stymulować pokolenie indywidualistów w systemie pracy wobec wspólnych celów organizacji? Z naszego doświadczenia wynika, że motywowanie pieniądzem jest najgorszym rozwiązaniem – mówi Paweł Kornosz, Board Member, YesIndeed!. – W świadomości pracownika pieniądz jest synonimem wynagrodzenia za pracę. To baza, od której  wychodzimy. Jeśli chcemy stymulować pracownika, by wyszedł poza poziom „basic”, musimy dać mu coś, co również wykracza ponad standard. Dobre rezultaty przynosi zastosowanie nagród rzeczowych, które spełniają potrzeby pracownika i wywołują pozytywne emocje. Celem jest umocnienie skojarzenia, że za ponadprzeciętne wyniki lub zaangażowanie, pracownik otrzymuje coś bonusowego – nagrodę, która przez dłuższy czas będzie wywoływała pozytywne wspomnienia i motywowała do pracy.

Nie tylko wspomnienia motywują efektywnie. Dobrym stymulatorem są także bodźce, które pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości pracownika, pozwalają mu się sprawdzić, stanąć podium. YesIndeed! od lat aktywizuje sieci sprzedaży poprzez grywalizację – taktykę motywacyjną, która efektywnie buduje zaangażowanie pracowników oraz wpływa na ich lojalność względem organizacji. – Z naszego doświadczenia wynika, że pracownicy chętnie włączają się w rywalizację, walkę o wyniki. Zasada jest taka: pracownicy kolekcjonują osiągnięcia, umiejętności i cele. Bawią się, a dzięki temu multiplikują wyniki swoich działów. Rzecz w tym, by – w wyniku profesjonalnego audytu – wskazać im odpowiednie narzędzia – mówi Paweł Kornosz.

Firma YesIndeed! aktywizuje sieci sprzedaży poprzez motywowanie zespołów w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Wykorzystuje do tego autorskie techniki motywacyjne oraz lojalizacyjne. Firma tworzy dla firm narzędzia, które stają się kluczowym elementem ich strategii, w tym strategii sprzedażowych. Dzięki nim, możliwe jest dotarcie do wskazanych grup pracowników – w tym do pokolenia Y.

– By motywować pokolenie indywidualistów, musimy dać tym pracownikom maksimum „wolnej ręki” i pozytywnych bodźców. – Należy pamiętać, że jest to grupa, dla której nadrzędną wartością nie są przedmioty, a odczucia. Kiedyś wśród popularnych w katalogach nagród królowało AGD, RTV i drobne upominki, które dla pokolenia Y nie są już atrakcyjne. Propozycją dla nich będą natomiast nagrody służące realizacji marzeń, kolekcjonowaniu przeżyć i emocji, a także dotyczące spędzania wolnego czasu – jak np. możliwość lotu szybowcem lub relaksu w grocie solnej. Pozytywny efekt przynoszą także nagrody, które dotyczą popularnych usług ułatwiających i umilających codzienne życie, jak możliwość wypożyczenia samochodu lub zakup telewizji na życzenie. Dlatego powstała platforma WannaBuy by YesIndeed!, czyli system obsługi bonusów dla pracowników, który zapewnia użytkownikowi pełną swobodę i możliwość wyboru benefitów – według jego uznania, upodobań i aktualnych potrzeb.

Kwoty przeznaczane przez firmy na świadczenia pozapłacowe niezmiennie rosną, co pokazuje ich rolę w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników. Pracodawcy coraz częściej wychodzą poza standard oferowanych świadczeń i dostrzegają potrzebę informowania ich o finansowej wartości benefitów, jako elemencie całkowitego wynagrodzenia. Rekordowo niskie bezrobocie to dobry czas dla pracowników, bo ich szanse na zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia znacznie wzrastają. Dlatego pracodawcy muszą spodziewać się dalszej rywalizacji o najlepszych kandydatów i wciąż szukać sposobów na zatrzymanie zatrudnionych. Najnowsze, cykliczne badanie Sodexo Benefits and Rewards Services „Drogowskaz Motywacyjny 2018” pokazuje pięć trendów, którymi powinny kierować się firmy, aby przyciągnąć, utrzymać, zmotywować i zwiększyć lojalność oraz zaangażowanie pracowników.

Motywacja to dobra inwestycja!

W ciągu ostatniego roku w ponad co czwartej firmie (27%) wzrosły budżety motywacyjne. Średnia kwota przeznaczona rocznie na świadczenia pozapłacowe na jednego pracownika wynosi już 948 zł. Największe budżety odnotowano w firmach zatrudniających 50–249 pracowników – średnio 970 zł na jednego pracownika.

Co ciekawe, porównując wyniki badania na przestrzeni 5 lat, możemy obserwować szczególną zmianę w podejściu do motywowania swoich pracowników w małych firmach, zatrudniających 10–19 osób. W ostatnich latach to one zainwestowały w świadczenia pozapłacowe najwięcej (wzrost o 3,8 p.p.). Może to oznaczać, że małe firmy również dostrzegają, że inwestycja traktowana kiedyś jako zbędny luksus dostępny tylko dla największych przedsiębiorstw, dziś staje się koniecznością w planowaniu strategii rozwoju każdej firmy.

Wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku zaobserwujemy dalsze podnoszenia budżetów na benefity, na co niewątpliwie wpłynie wzrost z 380 zł do aż 1000 zł kwoty zwolnienia z podatku dochodowego PIT świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z tymi ulgami blisko 30% badanych firm zapowiada zwiększenie budżetu na świadczenia.

Sodexo_DM18_Roczny_budzet_na_swiadczenia_pozaplacowe.JPG

Wyjdź poza standard!

Z badania „Drogowskaz Motywacyjny 2018” wynika, że przedsiębiorstwa oferują zatrudnionym już średnio 5,2 różnych świadczeń, ale im większa firma, tym pracownik może liczyć na więcej. O ile w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 19 pracowników otrzymują oni średnio 4,3 benefitów, o tyle w największych (powyżej 250 osób) – aż 7,4. Już co piąty pracodawca oferuje możliwość samodzielnego wyboru świadczeń w ramach limitu, który przeciętnie wynosi 1077 zł. Jest to jednoznaczne potwierdzenie globalnego trendu, w którym systemy kafeteryjne są nieodłącznym elementem budowania indywidualnych programów motywacyjnych.

Każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby i oczekuje od pracodawcy propozycji skrojonych na swoją miarę. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że niedopasowanie benefitów do potrzeb pracowników, wpływa nie tylko na ich niezadowolenie, ale przede wszystkim prowadzi do nieefektywnego wykorzystywania budżetu. Warto spróbować wyjść poza standardowy zestaw świadczeń i zaoferować indywidualne programy motywacyjne. – WYJAŚNIA MAGDALENA SŁOMCZEWSKA-KLIMIUK, KIEROWNIK MARKETINGU, SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES.

Poinformuj o finansowej wartości benefitów!

Zdaniem 30% pracodawców świadczenia pozapłacowe nie tylko budują lojalność i osłabiają chęć do zmiany pracy , ale również przyciągają wartościowych kandydatów. Przekonane są o tym przede wszystkim Działy HR firm z kapitałem zagranicznym (52%).

Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzeniem jest wszystko, co pracownik postrzega jako wartość. Dlatego znaczenie i siłę motywacyjną dodatków pozapłacowych można wzmocnić, informując o finansowej wartości już zatrudnionych jak i kandydatów do pracy. „Drogowskaz Motywacyjny 2018” pokazuje, że znaczenie takiej wiedzy dla pozyskiwania kandydatów i zwiększenia zaangażowania zatrudnionych widzą przede wszystkim duże firmy. Około 70% z nich informuje pracowników na ten temat, komunikując nie tylko, ile warte są przyznawane świadczenia, ale również jaką stanowią część całkowitego wynagrodzenia.

To nowy trend, który został wyraźnie uwypuklony w tegorocznym badaniu. Dzięki przekazywaniu informacji o wartości świadczeń pozapłacowych, wielu pracodawców ma szansę wykorzystać ją jako silny argument zwiększający atrakcyjność ich oferty na rynku pracy. Kandydat do pracy powinien wiedzieć co zyska, przyjmując ofertę pracy, a zatrudniony co straci, gdy zdecyduje się odejść.– DODAJE MAGDALENA SŁOMCZEWSKA-KLIMIUK.

Znajdź okazję do nagradzania!

Obecnie pracownicy więcej wymagają i oczekują docenienia wysiłku i zaangażowania, na przykład w formie okolicznościowych nagród. Warto zaplanować system motywacyjny i budżet tak, aby wykorzystać w tym celu takie preteksty, jak święta kalendarzowe, branżowe czy przełomowe wydarzenia w życiu pracownika.

Drogowskaz Motywacyjny 2018” pokazuje, że zatrudnieni najczęściej otrzymują benefity w związku ze świętami, a najważniejszą okazją do dodatkowej motywacji zespołu niezmiennie pozostaje Boże Narodzenie. W tym czasie niemal 90% firm przyznaje pracownikom świadczenia pozapłacowe, a 48% pracodawców wykorzystuje do nagradzania pracowników również Wielkanoc. Inną popularną okazją okolicznościowego motywowania pracownika są wakacje – 22% badanych firm oznajmiło, że przyznaje pracownikom świadczenia w tym czasie.

Sodexo_DM18_Okolicznosci_przynawania_podarunkow.JPG
HR potrzebuje IT!
Coraz większa liczba świadczeń powoduje, że coraz trudniej nimi zarządzać. Dlatego firmy doceniają nowoczesne systemy IT, które wspierają menedżerów nie tylko w administrowaniu sprawami pracowniczymi, badaniu kompetencji czy konstruowaniu ścieżek kariery, ale również w budowaniu indywidualnych programów motywacyjnych. Rozwiązanie pomagające efektywnie zaprojektować i zarządzać nawet najbardziej złożonym systemem świadczeń pozapłacowych, wykorzystuje już co piąta duża firma. Nowoczesne systemy kafeteryjne pozwalają nie tylko na samodzielne wybieranie świadczeń przez pracowników. Dzięki nim zarządzanie nawet rozbudowaną listą różnorodnych motywatorów staje się proste i w pełni zautomatyzowane. Systemy motywacyjne wykorzystujące nowe technologie, w tym dostęp do nich w czasie rzeczywistym dzięki aplikacjom mobilnym, podnoszą atrakcyjność pracodawcy, zwłaszcza wśród pokolenia milenialsów, które ceni nowoczesne miejsca pracy.

Wyniki raportu „Drogowskaz Motywacyjny 2018” pokazują zmianę podejścia pracodawców do świadczeń pozapłacowych. Firmy zauważyły, że pracownicy potrzebują nowych mechanizmów motywacyjnych – chcą elastyczności w doborze benefitów i dostępu do świadczeń, których naprawdę potrzebują. Warto również informować zarówno kandydatów jak i pracowników nie tylko o rodzaju świadczeń pozapłacowych, ale również o nominalnej wartości. To znacznie zwiększa ich siłę motywacyjną.

Raport  „Drogowskaz Motywacyjny 2018” powstał na podstawie badania potencjału  rynku benefitów pracowniczych, przeprowadzonego na zlecenie Sodexo  Benefits and Rewards Services przez niezależny instytut Kantar Millward  Brown w okresie listopad – styczeń 2018 r. Pomiar przeprowadzono metodą  CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) na  reprezentatywnej grupie N=700 respondentów.

Eksperci

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

Wydobycie bitcoinów opłacalne tylko w Chinach?

Cena bitcoina spadła poniżej średniego kosztu jego wydobycia, co sprawia, że część kopiących kryptow...

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

AKTUALNOŚCI

Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dial

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited ora...

Prognozy na 2019 – więcej upadłości i restrukturyzacji polskich firm

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal znajduje się w trendzie wzrostowy...

Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB...

05 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzimy 5 lutego przedstawiamy podsumowani...

Kredyt na innowacje technologiczne – to już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotację

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają moż...