Home Praktyki HRM Hogan Assessment Systems metoda badawcza do diagnozowania osobowości w pracy

Hogan Assessment Systems metoda badawcza do diagnozowania osobowości w pracy

Ta metoda naukowo-badawcza do diagnozowania osobowości w środowisku pracy rekomendowana przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od ponad 30 lat pomaga w podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, a także rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego. Metoda Hogana pozwala przewidzieć w jakiej organizacji i na jakim stanowisku osoba badana będzie odnosiła sukcesy, pokazuje wartości i preferencje. Wykazuje co motywuje daną osobę do pracy i jaką kulturę organizacyjną wokół siebie będzie tworzyć. Bada również tzw. „ciemną stronę mocy”, czyli wszystko to, co utrudnia danej osobie rozwój kariery zawodowej, ponieważ aż 90% osób przebadanych metodą Hogana nie jest świadomych własnych zachowań, które przeszkadzają im w osiąganiu sukcesów w przyszłości. Szacuje się, że do tej pory zrealizowano ponad 5,6 mln badań narzędziami Hogana w 56 krajach świata.  Aktualnie na całym świecie miesięcznie dokonuje się 50 000 ocen osobowości tą metodą.

Jak to działa?

Badanie Hogana opiera się na 3 kwestionariuszach.

Pierwszy: Kwestionariusz Osobowości Hogana (HPI) to pomiar reputacji i naszego potencjału który pozwala nam przewidzieć czy dana osoba będzie odnosić sukcesy
w pracy na danym stanowisku, w konkretnej organizacji.

Drugi: Badanie Rozwojowe Hogana (HDS) wskazuje cechy i tendencje, jakie mogą prowadzić do „wykolejenia” kariery oraz identyfikuje zachowania, które powodują, że możemy być postrzegani jako osoby mające trudności np. w  utrzymywaniu relacji lub mają nadmierny apetyt na ryzyko, czy są aroganckie. Łącznie jest 11 obszarów i każdy
z nich możemy zbadać za pomocą metody Hogana.

Trzeci to Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (MVPI), który wskazuje pragnienia i prawdziwą motywację oraz system wartości badanego, jego zamiary oraz  dopasowanie do kultury organizacyjnej.

Wszystkie 3 kwestionariusze tworzą razem zintegrowany system zaprojektowany po to,
by ułatwić i usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi oraz identyfikację i zatrzymywanie talentów.

Kim jest Twórca metody?

Dr Robert Hogan to amerykański psycholog. Przyczynił się do rozwoju teorii społeczno-analitycznej, która utrzymuje, że rdzeń osobowości oparty jest na adaptacjach ewolucyjnych. Jest twórcą narzędzi psychometrycznych, które pozwalają przewidywać sukcesy zawodowe, a także wskazać tzw. „wykolejacze kariery” poszczególnych osób.
Dr Hogan konsekwentnie prowadzi badania na wybranej przed kilkunastu laty grupie
i monitoruje, jak ocena uzyskana w badaniach wpłynęła na życie zawodowe badanych.