Home Motoryzacja Jak najefektywniej zaprojektować sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych?

Jak najefektywniej zaprojektować sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych?

  • innogy Polska została partnerem hackathonu „Smart Charge – Inteligentna elektromobilność”, którego organizatorem jest ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Tegoroczny hackathon odbędzie się w dniach 15-16 lutego, a głównym zadaniem jego uczestników będzie zaprojektowanie najbardziej efektywnego rozmieszczenia sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.
  • Rejestracja zespołów, które wezmą udział w konkursie, trwa do 4 lutego 2018 r.
  • innogy Polska współfinansuje nagrody pieniężne dla laureatów konkursu.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie algorytmu dla superkomputera ICM, na podstawie którego wskazane zostaną optymalne lokalizacje dla stacji ładowania samochodów elektrycznych. W myśl przepisów projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w 2020 roku w Polsce powinno działać 6 000 punktów zwykłego i 400 szybkiego ładowania. Kluczowe będzie więc ich właściwe rozmieszczenie, które uwzględni gęstość zaludnienia, możliwość przejazdu pomiędzy miastami oraz możliwość przyłączenia stacji do sieci elektroenergetycznej. Wyniki hackathonu mogą posłużyć w przyszłości do efektywnego zaplanowania budowy infrastruktury dla samochodów elektrycznych.

– Zastosowanie superkomputerów w gospodarce będzie stale rosło, ponieważ umożliwiają one m.in. niedostępną w inny sposób optymalizację planowania skomplikowanych, wieloelementowych układów. Efektywne rozlokowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych jest tego doskonałym przykładem – mówi pomysłodawca hackathonu, prof. dr hab. Piotr Bała. – ICM jako centrum obliczeń wielkoskalowych od lat stawia na edukację w tej dziedzinie. Hackathon ma zwrócić uwagę na wielki potencjał High Performance Computing i zachęcić młodych programistów do tej specjalizacji.

Do udziału w hackathonie Smart Charge mogą przystąpić zespoły 2-4 osobowe, składające się zarówno ze studentów, jak i osób niebędących studentami, które posiadają umiejętność programowania. Rejestracja uczestników potrwa do 4 lutego, a jej koszt wynosi 50 zł od zespołu.