Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. Dane pozyskiwane ze sprawozdań stanowią ważne źródło informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów oraz innych odbiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Ponadto wykorzystuję się również do tworzenia informacji statystycznych istotnych dla funkcjonowania państwa.

  • Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.
  • Czas na to mija 31 marca 2021 r.
  • MF planuje jego przedłużenie dla organizacji non-profit.
Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. - laptop i dokumenty leża na stole
Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, że jednostki, w obszarze rachunkowości, w coraz większym stopniu wykorzystują e-rozwiązania w procesach księgowych i sprawozdawczych. Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe można składać w formie elektronicznej.

Nie będzie przedłużenia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań dla wszystkich jednostek. W związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje non profit, których działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie i pracy społecznej, rozważane jest niewielkie przesunięcie terminów. Tak aby wyjść naprzeciw ich postulatom, uwzględniając jednocześnie potrzebę tworzenia kluczowych informacji statystycznych dla funkcjonowania państwa.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Upadłość konsumencka – coraz więcej osób ogłasza bankructwo

Upadłość konsumencka – coraz więcej osób ogłasza bankructwo. Druga połowa 2020 roku była rekordowa pod względem liczby upadłości konsumenckich. Sądy orzekły ją wobec 8,4 tys. osób – to blisko dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu. Większość bankrutów miała na swoim koncie przeterminowane zobowiązania finansowe: 65% z nich w dniu ogłoszenia upadłości było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, zaś 51% widniało wśród dłużników już rok wcześniej. Pandemia pozostawiła ślad w portfelach konsumentów i w wielu przypadkach przyczyniła się do bankructwa Polaków. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w pierwszej połowie roku zbankrutowało 4,3 tys. osób. Natomiast w drugiej już 8,4 tys. Większość konsumentów, którzy ogłosili upadłość, można było znaleźć w danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (5,5 tys.).