S1 – Generalna Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie informuje: Otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę kolejnego, ponad 15-kilometrowego odcinka, drogi ekspresowej S1.

10 października 2019 r. ogłoszone zostały przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech odcinków realizacyjnych nowego fragmentu ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. 14 lutego br. otworzyliśmy oferty na pierwszy z nich, odcinek od węzła Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła). Teraz otworzyliśmy oferty na odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą: 

  • ·         droga ekspresowa o długości 15,165 km,
  • ·         trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze.
https://biznestuba.pl/featured/wiezowce-na-woli-tu-rosna-najwieksze-biurowce/

S1 – jest dziewięć ofert na trasę

Wpłynęło dziewięć ofert. Najniższą cenę (989 751 443,10 zł) złożyło konsorcjum firm: PORR z Warszawy z partnerem Mota – Engil Central Europe z Krakowa, a najwyższą Mostostal Warszawa (1 151 186 779,79 zł). GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 030 448 818 zł brutto. Tu: Pełne zestawienie ofert

Kryteria oceny

Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji. Wszystkie odcinki S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Ponadto informujemy, że przesunięciu uległ termin składania ofert w zamówieniu publicznym na budowę trzeciego odcinka drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem). Nowy termin składania ofert wyznaczono na 13 marca 2020 r. do godz. 10:00.

S1 - jest kolejny odcinek trasy ekspresowej do zbudowania - grafika z mapą
S1 – jest kolejny odcinek trasy ekspresowej do zbudowania

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) ze Słowacją 

W efekcie realizacja budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II do węzła Suchy Potok połączy istniejące odcinki S1. Ten z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic. Apotem dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Czyli łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Czyli przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Dodatkowo przedłużeniem drogi ekspresowej na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

S1 – potrzebne kolejne inwestycje

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km. Ponadto przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. 16 grudnia 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej Podwarpie – Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km. Trasę po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1). Dodatkowo budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowę podpisaliśmy 10 października 2019 r.).

Kalendarium

  • 30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu inwestycji
  • 10 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu
  • 21 lutego 2020 r. – termin składania i otwarcia ofert
  • kwiecień 2020 r. – planowane zawarcie umowy
  • 2021 – 2023 – planowany okres budowy