S7 trasa ekspresowa Warszawa – Kraków, króra staje się co raz dłuższa. GDDKIA podpisała właśnie umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola (z węzłem). Powtórny przetarg był efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą inwestycji.

 • Nowa umowa na S7 Lotnisko-Lesznowola podpisana
 • W maju 2019 roku odstąpiliśmy od umowy z nierzetelnym Wykonawcą
 • Jesienią 2022 roku pojedziemy nowym odcinkiem „eski”

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua, a wartość umowy to ok. 457,3 mln zł, a czas realizacji to 26 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2022 r.

S7 Warszawa - Kraków zdjęcie drogi
S7 Warszawa – Kraków

Obowiązki wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja (optymalizacja) projektowania oraz uzyskanie nowej lub zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Firma wykonawcza może również rozpocząć roboty w terenie w oparciu o uzyskaną przez GDDKiA w sierpniu 2019 r. decyzję ZRID. Po wybudowaniu trasy pozostaje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie nowej drogi do ruchu.

6,6 kilometra drogi po nowym śladzie

Odcinek od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości 6,6 km będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, kładka pieszo-rowerowa, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak do tego doszło?

W efekcie 16 maja 2019 roku GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. Decyzja ta była poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy, firmy Rubau Polska, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu.

S7 Lotnisko – Lesznowola Kalendarium

 • 18 września 2015 r. ogłoszenie przetargu w formule „Projektuj i buduj”
 • 10 maja 2017 r. otwarcie ofert
 • 9 czerwca 2017 r. wybór najkorzystniejszej oferty firmy Rubau (ok. 221,4 mln zł)
 • 17 sierpnia 2017 r. podpisanie umowy
 • 16 maja 2019 r. odstąpienie od umowy przez GDDKiA
 • 26 lipca 2019 r. ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy w formule „Projektuj i buduj”
 • 8 sierpnia 2019 r. uzyskanie decyzji ZRID
 • 16 października 2019 r. otwarcie ofert
 • 10 stycznia 2020 r. wybór najkorzystniejszej oferty (ok. 457,3 mln zł)
 • 14 lutego 2020 r. podpisanie umowy z firmą Polaqua

S7 – Łączymy Warszawę z Krakowem

S7 Warszawa - Kraków - mapa
S7 Warszawa – Kraków będzie kolejny odcinek

W realizacji są kolejne dwa odcinki do obwodnicy Grójca, które zapewnią nowe, bezkolizyjne połączenie Południowej Obwodnicy Warszawy z drogą ekspresową S7 w kierunku Krakowa i dalej na południe. Na odcinku Lesznowola – Tarczyn Północ, o długości ok. 14,8 km i realizowanym przez firmę IDS-BUD, uzyskano już decyzje ZRID. Pierwszą 2 października 2019 r., na odcinek B1, co pozwoliło rozpocząć w terenie prace geodezyjne, saperskie oraz wycinkę drzew. Na odcinek B2 decyzję ZRID otrzymaliśmy 30 grudnia 2019 r. Trwa inwentaryzacja terenu, a geodeci wytyczają linie rozgraniczające inwestycji. Ponadto prowadzona jest wycinka drzew. 

Dodatkowo kolejny odcinek o długości blisko 8 km, od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca, realizuje firma Mota-Engil Central Europe. Decyzje ZRID, na cztery mniejsze odcinki realizacyjne, uzyskano 13 listopada, 21 i 27 grudnia 2018 r., oraz 7 stycznia 2019 r. Prowadzone są roboty drogowe związane z rozbiórką nawierzchni, wykopami i nasypami. Powstają również obiekty mostowe (filary, wykopy, fundamenty), jak i prowadzone są prace przy przebudowie/budowie infrastruktury podziemnej.

Od Grójca w ekspresowym tempie

Od Grójca do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego dojedziemy już w ekspresowym tempie. W efekcie w grudniu 2019 roku, na około pięć miesięcy przed terminem umownym, udostępniliśmy kierowcom ciąg główny drogi ekspresowej S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód. Zgodnie z umową wykonawca kontynuuje między innymi roboty przy budowie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i jego połączeniu z dawnym przebiegiem DK7 oraz przy drogach dojazdowych. Ten niespełna  8-kilometrowy fragment S7 połączył zrealizowane wcześniej odcinki i w efekcie kierowcy mają teraz do dyspozycji blisko 200 km nieprzerwanej dwujezdniowej drogi ekspresowej.

W Małopolsce też buduje się S7

Trwa już przetarg na wyłonienie wykonawcy kolejnego odcinka S7, od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów. Dodatkowo oferty wykonawców zainteresowanych realizacją blisko 19-kilometrowego odcinka w systemie „Projektuj i buduj” poznamy przed końcem lutego br. Natomiast wiosną br. planujemy ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy odcinka Miechów – Szczepanowice o długości ok. 5,5 km, dla którego jesienią 2019 roku uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wiadukty, przejścia, estakada

Ponadto na kolejnym 14-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Szczepanowice i Widoma, trwają już prace budowalne w branży drogowej i mostowej prowadzone przez firmę Mota-Engil Central Europe. Umowę podpisaliśmy 8 stycznia 2018 roku, a decyzję ZRiD uzyskaliśmy 23 sierpnia 2019 r.

Na tym odcinku powstanie dziesięć wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i estakada o długości blisko 690 metrów nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

S7 bliżej Krakowa

W efekcie dalszy ciąg S7 to ponad 18-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Widoma i Kraków Nowa Huta. Po pierwsze umowę na projekt i budowę podpisaliśmy 26 września 2018 roku. Po drugie wykonawca inwestycji, firma Salini Impregilo, z początkiem 2020 roku złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID. Prace w terenie ruszą po uzyskaniu tej decyzji. Na tym odcinku powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa w docelowym układzie trzech pasów.

S7 - trasa ekspresowa zdjęcie
S7

Ponadto zrealizowanych zostanie również 41 obiektów inżynierskich. Dodatkowo tym estakada o długości ok 1,5 km oraz cztery węzły drogowe: Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice oraz Kraków Grębałów.