Kosmos – o jego podbiciu marzą nie tylko światowi giganci tacy jak Elon Musk czyli twórca SpaceX. Marzą też polskie firmy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło właśnie wyniki konkursu „Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne”. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 143 milionów złotych przyznano 15 projektom.

Kosmos - 150 milionów zł dla firm z tej branży - Na pierwszym planie Krzysztof Mazur, za nim Jarosław Gowin, Anna Gembicka, Wojciech Kamieniecki, Sylwester Wyka.
Kosmos – 150 milionów zł dla firm z tej branży od NCBIR
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu „Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne”.
  • Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 143 milionów złotych przyznano 15 projektom.

Kosmos i zaawansowane technologie

– Sukces konkursu pokazuje, że zaawansowane technologie kosmiczne są coraz bliżej nas. Dla mnie to sygnał, że musimy dalej rozwijać polską naukę, stawiać na ośrodki akademickie, kształcące inżynierów, którzy podbiją rynek wysokich technologii. Rynek kosmiczny jest rynkiem globalnym, poprzeczka zawieszona jest więc bardzo wysoko, dlatego nie możemy zostać w tyle – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Celem konkursu było umożliwienie polskim podmiotom podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowanych przez nich rozwiązań do TRL na poziomie minimum 7, tak aby zwiększyć ich atrakcyjność wg. wymogów m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dużych integratorów systemów kosmicznych.

https://biznestuba.pl/biznes-na-zywo/bio-biznes/biodegradowalny-plastik-z-fusow-po-kawie-wymyslila-go-polska-firma/

300 patrzących w gwiazdy

– Polski sektor kosmiczny to ponad 300 firm, w większości małych i średnich. Właśnie takich graczy nam potrzeba – stawiających na rozwiązania jutra, sięgających wysoko, niebojących się prowadzić ryzykownych, innowacyjnych projektów. Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju precyzyjnie zaadresował tę potrzebę, a przedsiębiorcy jeszcze raz udowodnili, że mają odwagę przekształcić w rzeczywistość to, co niedawno mogłoby się jeszcze wydawać science fiction – powiedział Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.

Zgłaszane projekty musiały obejmować prace badawczo-rozwojowe. Mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii. W takich obszarach tematycznych jak chociażby satelitarna obserwacja Ziemi, systemy i podsystemy niewielkich satelitów. Ponadto testowanie infrastruktury satelitarnej, platformy mikrosatelitarne, systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej. Oraz systemy wynoszenia, systemy robotyki kosmicznej, systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych, aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych.

https://biznestuba.pl/wiadomosci/monitory-na-wozkach-sklepowych-polski-produkt-kontra-szwedzka-zima/

Kosmos czyli ESA

– Konkurs „Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne” ma zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w realizacji międzynarodowych projektów. Na przykład z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz przyczynić się do rozwoju polskiego sektora kosmicznego. To może mały krok dla światowej branży kosmicznej, ale na pewno duży dla polskich firm działających w tym sektorze. Dzięki Funduszom Europejskim i Programowi Inteligentny Rozwój możemy zapewnić finansowanie wysoko zaawansowanych technologii kosmicznych. Powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony był od września do listopada ubiegłego roku. W tym okresie do NCBR wpłynęły 33 wnioski, z których 15 otrzymało dofinansowanie. Wśród przedsiębiorstw, którym przyznano granty są takie firmy jak chociażby Astronika Sp. z o.o. Ponadto Iceye Polska Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o. Czy też konsorcjum Creotech Instruments SA z Centrum Badań Kosmicznych PAN. 

https://biznestuba.pl/featured/platnosc-karta-coraz-latwiejsza-milion-terminali-blisko/

Kosmiczne projekty

– Co warto podkreślić, wskaźnik sukcesu w konkursie przekroczył 45%. To jeden z najwyższych w historii konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oznacza to, że firmy z branży kosmicznej złożyły wartościowe, przyszłościowe projekty. Które teraz ze wsparciem NCBR będą realizować. – zaznaczył dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do tej pory przy wykorzystaniu środków Centrum realizowane były 42 projekty z sektora kosmicznego. W sumie na kwotę przyznanego dofinansowania wynoszącą 151 milionów złotych. Teraz grono beneficjentów poszerza się o kolejne 15 podmiotów, dla których patrzenie w gwiazdy to codzienność. Wierzę, że dzięki realizacji tych projektów firmy z branży kosmicznej rozwiną się jeszcze bardziej.

W efekcie przyznane dofinansowanie oscyluje w granicach od 1,5 mln do ponad 33 mln zł. Najwyższe – ponad 33 mln zł – otrzymał projekt konsorcjum SatRevolution SA oraz Politechniki Wrocławskiej. Ponadto najwyższą liczbę punktów otrzymał projekt Eversis Sp. z o.o. pn „System wsparcia reagowania na nagłe zjawiska naturalne przez generowanie geoinformacji pozyskanej z automatycznej analizy optycznych i radarowych produktów satelitarnych”.