Home Aktualności Rada Ministrów podjęła decyzję o złożeniu skargi w sprawie dyrektywy tytoniowej

Rada Ministrów podjęła decyzję o złożeniu skargi w sprawie dyrektywy tytoniowej

Dnia 15 lipca br. Rada Ministrów, podjęła decyzję o złożeniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi na tzw. dyrektywę tytoniową. Skarga dotyczyć ma przepisów wprowadzających całkowity zakaz wprowadzania do obrotu aromatyzowanych wyrobów tytoniowych, w tym papierosów mentolowych. 

Rada Ministrów uznała, że podstawa prawna dyrektywy nie jest prawidłowa. Zakaz wprowadzania do obrotu aromatyzowanych wyrobów tytoniowych, w tym papierosów mentolowych, nie usprawni funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Ponadto cel dyrektywy może być osiągnięty bez wprowadzania regulacji unijnych.

Projekt założeń do skargi przygotowany został przez MSZ we współpracy z ekspertami z MG oraz z innych resortów, na wniosek Ministra Gospodarki.  4 lipca 2014 r. dokument ten został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich -informuje Ministerstwo Gospodarki.

Skargę w imieniu Polski złoży Pełnomocnik Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (MSZ).

źródło: Ministerstwo Gospodarki