Opłaty za badania techniczne samochodów w górę. Przegląd techniczny samochodu to obowiązek każdego kierowcy. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że co roku w Polsce ponad 10 tys. uprawnionych diagnostów wykonuje 15 mln badań technicznych na blisko 5 tys. stacji. Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje dziś około 100 zł. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów, do każdego badania technicznego samochodu osobowego dopłacają już ponad 10 zł.

Od prawie 18 lat nie była zmieniana urzędowa opłata za badania techniczne pojazdów. Wynosi ona w przypadku samochodu osobowego 98 złotych. Tylko w wyniku inflacji w ciągu ostatnich 18 lat przedsiębiorcy SKP muszą teraz dopłacać do każdego badania technicznego samochodu osobowego ponad 10 złotych, a do pozostałych badań pojazdów odpowiednio więcej.

Opłaty za badania techniczne samochodów w górę - mężczyzna naprawia auto.
Opłaty za badania techniczne samochodów w górę

Opłaty za badania techniczne samochodów muszą być wyższe

Branżę niszczy inflacja, ale nie tylko. Od 2004 roku znacznie wzrosły koszty prowadzenia działalności. W czerwcu 2021 roku były wyższe o 115%, a w czerwcu br., według bardzo ostrożnych szacunków, już o ponad 150%. Dzieje się tak ponieważ drożeją media energetyczne, rosną podatki i opłaty, płace, składki odprowadzane do ZUS. Rosną także koszty serwisu przyrządów i urządzeń, stanowiących obowiązkowe wyposażenie SKP.

Firmy z innych branż mogą korygować ceny swoich towarów czy usług. Przedsiębiorcy SKP nie mogą tego zrobić, ponieważ obowiązują ich ceny urzędowe. Branża powoli upada. Od kilku miesięcy Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP apelują do ministra infrastruktury o pilną waloryzację opłat, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm i wiele miejsc pracy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Pięć cech autentycznego lidera

Pięć cech autentycznego lidera. Modele przywództwa ewoluują i wiemy, że szef z czasów rewolucji przemysłowej miał kompletnie inny zestaw cech niż te, których oczekujemy od współczesnych liderów. Dziś na pierwszy plan wysuwają się, jeszcze do niedawna niedoceniane i uważane z mniej istotne, kompetencje „miękkie”.

Ludzkie przywództwo 

Dlaczego dziś w kontekście dobrego przywództwa mówimy o empatii, umiejętności nadawania kierunku, budowania wspólnoty? Stoi za tym cała masa procesów kulturowych, społecznych i technologicznych, ale żeby przytoczyć tylko kilka.