Majówka pod znakiem wojny i rosnących cen. Majówkowe wyjazdy na przedłużone weekendy stały się dla Polaków swego rodzaju tradycją. Jest to zazwyczaj pierwsza okazja w roku, kiedy sprzyjająca pogoda pozwala na dłuższy urlop. W tym roku 45% Polaków wybierze wypoczynek w naszym kraju, a co dziesiąty wyjedzie za granicę. Obecna sytuacja związana z wojną w Ukrainie i pędzącą inflacją nie jest obojętna dla co czwartego badanego, który zmienił swoje plany z tego powodu. Jak wskazują eksperci Wiener, tylko co drugi wyjeżdzający za granicę i co piąty planujący wyjazd krajowy wykupi ubezpieczenie podróżne.

Długi, majowy weekend skłania Polaków do bliższych i dalszych wyjazdów. Z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Wiener, już co drugi planuje wycieczkę. Jednak zdecydowana większość (45% badanych) zdecyduje się na odkrywanie walorów naszego kraju. Zaledwie co dziesiąty wyjedzie na wycieczkę zagraniczną.

Wojna i rosnąca inflacja przeszkodą dla części wyjazdów

26% Polaków zrezygnowało ze swoich majówkowych planów z powodu niesprzyjającej sytuacji polityczno-gospodarczej (wojna w Ukrainie, wysoka inflacja). Spośród nich 16% zrezygnowało z wyjazdu zagranicznego i zostanie w Polsce. Co dziesiąty zrezygnował z wyjazdu krajowego i spędzi weekend w domu. Swoich majówkowych planów nie zmienił więcej niż co trzeci badany (36%). Taki sam odsetek osób w ogóle nie planowało wyjazdu na majówkę i podtrzymuje tę decyzję.

Majówka pod znakiem wojny i rosnących cen - infografika, czy woja zmieniła twoje plany na majówkę?
Majówka pod znakiem wojny i rosnących cen

Co czwarty Polak martwi się o swoje bezpieczeństwo i finanse, co przyczyniło się do rezygnacji z wcześniej zaplanowanych, majówkowych planów. Straty mogą odczuć przede wszystkim hotelarze, dla których majówka jest symbolicznym rozpoczęciem sezonu turystycznego i szansą na większy zarobek.

Majówka pod znakiem wojny i rosnących cen - inforgrafika, ubezpieczenie wyjazdów
Majówka pod znakiem wojny i rosnących cen

Jednak Polacy w kwestii wydatków na długi weekend są też dość oszczędni. Co druga osoba planuje wydać na wyjazd mniej niż 1 tys. zł. w przeliczeniu na jedną osobę. Więcej niż co czwarty badany (27%) planuje zamknięcie wydatków w przedziale 1 – 2 tys. zł. na osobę. Tylko co dziesiąta osoba (10%) planuje przekroczyć kwotę 2 tys. zł na osobę.

Majówka pod znakiem wojny i rosnących cen - zmiana planów na majówkę, infografika
Majówka pod znakiem wojny i rosnących cen

Spragnieni wrażeń, lecz skłonni do ryzyka

Z badania Wiener wynika, że Polacy często na wyjazdy wybierają się bez ochrony w postaci ubezpieczeń podróżnych. Szczególnie w kwestii wyjazdów krajowych – ponad połowa planująca wyjazd w granicach kraju nie zamierza wykupić ubezpieczenia w związku z podróżą. Taki plan ma zaledwie co piąty badany.

Zamiar ubezpieczenia w związku z wyjazdem majówkowym jest natomiast bardziej popularny wśród osób planujących wyjazd zagraniczny. Co drugi badany planuje wykupić polisę podróżną. Jednak co trzecia osoba spośród planujących wyjechać poza granice kraju (34%) nie deklaruje takiego zamiaru.

Polacy wiedza, że warto ubezpieczać głównie zagraniczne wyjazdy. Co trzeci badany decyduje się taki wyjazd bez wykupienia odpowiedniej polisy, narażając się tym samym na ewentualne wysokie koszty m.in. leczenia poza granicami Polski czy transportu medycznego do kraju. Taka polisa przydaje się również podczas wyjazdów w granicach naszego kraju, choć opieka medyczna w Polsce jest darmowa. W przypadku nieszczęśliwego wypadku poszkodowany dostanie odpowiednie świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. W ramach określonego limitu refundację kosztów leczenia po wypadku poniesione poza państwową służbą zdrowia. Ponadto pokrycie szkody wyrządzone innej osobie w ramach ubezpieczenia OC.

Źródło: Wiener