Krynica Vitamin z nagrodą Lider Przedsiębiorczości. W trudnym 2020 r. spółka podjęła się bardzo wymagających i ryzykownych działań. Wejście na rynek z produkcją i sprzedażą dezynfektantów miało ogromny wpływ na jej dalszy wzrost. Firma nie tylko uratowała miejsca pracy, ale także czynnie włączyła się do walki z pandemią, przekazując do szkół, urzędów, placówek medycznych płyny do dezynfekcji. Odważne decyzje biznesowe przyczyniły się do wypracowania aż 446 mln zł (wzrost o 50,2 proc. r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Krynica Vitamin liderem przedsiębiorczości

Jako wyraz uznania za nieszablonowe działania Krynica Vitamin otrzymała z rąk prezesa BPIG Leszka Horeglada i prezydenta miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka nagrodę biznesową Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej w kategorii „Lider Przedsiębiorczości”. Szybka reakcja na nowe potrzeby rynku mierzącego się z pandemią przyniosła spółce dodatkowe przychody. Ponadto pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój firmy i zakładu produkcyjnego na południowym Podlasiu.

Krynica Vitamin z nagrodą Lider Przedsiębiorczości- trzej mężczyźni stoją na scenie i trzymają  statuetkę w rękach.
Krynica Vitamin z nagrodą Lider Przedsiębiorczości

Jak podkreśla Tomasz Kułakowski, rzecznik Krynicy Vitamin firma rozwija się dynamicznie. Produkty spółki są obecne na prawie 40 rynkach zagranicznych. Jednak rynek polski jest również ważny, dlatego firma chętnie angażuje się w inicjatywy lokalne i akcje prospołeczne.

„Krynica Vitamin jest globalną spółką, eksportującą towary do państw na całym globie, od Australii, przez Ukrainę, Niemcy, Wielką Brytanię, aż po USA i Chile. Jednak nasz dom jest na południowym Podlasiu, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej. Chcemy budować relacje biznesowe w obu województwach, mazowieckim i lubelskim”.

Krynica Vitamin zajmuje się rozlewem usługowym dla globalnych marek oraz sieci handlowych. Zatrudnia w zakładzie produkcyjnym na Podlasiu ok. 300 osób. W 2020 r. wyprodukowała 457 milionów sztuk napojów. Od 2015 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie znajduje się w prestiżowym indeksie sWIG80. W ubiegłym roku Krynica Vitamin wypracowała aż 446 mln zł (wzrost o 50,2 proc. r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na 87,5 mln zł EBITDA (wzrost o 337 proc. r/r). Ponadto 56,6 mln zł zysku netto (wzrost o 655 proc. r/r). Wpływ na rekordowe wyniki miała sprzedaż płynów do dezynfekcji w drugim kwartale ubiegłego roku.