Home Aktualności Eksport to jeden z motorów polskiej gospodarki

Eksport to jeden z motorów polskiej gospodarki

Po I półroczu 2018 r. eksport osiągnął wartość 107,6 mld EUR, poziom o 5,7% wyższy niż przed rokiem – wynika z analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej wzrosła o 6,1% (do 86,5 mld EUR). Warto zaznaczyć, że spośród państw członkowskich aż do siedemnastu odnotowano szybszy niż przeciętnie wzrost eksportu polskich produktów. W tym do Irlandii o 21%, Chorwacji i Słowenii po 18% oraz Rumunii o 17%. Według najnowszej fali badania Bibby MSP Index ponad połowa naszych rodzimych firm prowadzi działalność eksportową.

Liderem wśród odbiorców polskich towarów pozostają państwa należące do Unii Europejskiej. W bieżącym roku eksport do Niemiec wzrósł o 8,7%, Francji o 7,1%, Niderlandów o 5,8%, a Czech o 4,2%. Sprzedaż na pozostałe (pozaunijne) rynki rozwinięte gospodarczo zwiększyła się o 4,6%, do blisko 7,3 mld EUR. W ramach tej grupy krajów wrosła sprzedaż do USA (o ok. 8,6%), Norwegii (o ok. 15,4%) oraz Izraela (o 6,8%) – obrazują analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Obrót towarów i usług z zagranicą pozwala zagospodarować ich nadwyżki w kraju pochodzenia. Stwarza również możliwości poznania nowości technicznych i technologicznych. Dzięki niemu powiększa się ponadto grono potencjalnych odbiorców produktów, a także możliwe jest podnoszenie ich cen w najzamożniejszych krajach. Eksport daje więc przedsiębiorcom szereg nowych możliwości do lepszego rozwoju firmy – mówi Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Sukcesy branży potwierdzają nastroje przedsiębiorców. Przeszło 30% badanych realizujących działalność eksportową przewiduje, iż w najbliższym czasie będzie ona osiągała coraz wyższe wartości – pokazuje 16. fala Bibby MSP Index. Warto pamiętać jednak, że sprzedaż towarów lub usług za granicę – mimo licznych korzyści – jest także narażona na wiele negatywnych czynników warunkujących jej prawidłowe funkcjonowanie. Największą obawą przedsiębiorców pozostają wahania kursów walut – wskazuje 51% ankietowanych w aktualnej fali Bibby MSP Index. Ponad 30% z nich odczuwa niepewność związaną z brakiem płynności finansowej, a 21% z pozyskaniem wiarygodnych informacji o zagranicznym kontrahencie.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż największą popularnością wśród polskich produktów eksportowanych do krajów UE w I półroczu 2018 r. cieszyły się wszelkie pojazdy, ich części oraz akcesoria (13,2% całkowitego eksportu). Na podium uplasowały się ponadto urządzenia mechaniczne, kotły, maszyny, a także ich elementy (11,9%) oraz maszyny i urządzenia elektryczne wraz z niezbędnymi akcesoriami (10,6%). Meble, pościel oraz materace stanowią 6,3% eksportu, natomiast tworzywa sztuczne oraz artykuły z nich produkowane to przeszło 5,3%. Wyroby z żelaza i stali osiągnęły poziom 3,5%.