Home Aktualności Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa

Budżet państwa zakończył 2017 rok deficytem w wysokości 25,4 miliardów złotych wobec 59,3 miliardów złotych zapisanych w ustawie budżetowej – poinformowało  Ministerstwo Finansów. 

– Deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł tj. 42,7% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 20,8 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2016 r. (46,2 mld zł) i okazał się jednym z najniższych w ostatnich latach. Tak niski deficyt nie jest zaskoczeniem i ukształtował się na oczekiwanym poziomie. Jest on efektem, co należy podkreślić, m.in. bardzo dobrej ściągalności dochodów budżetowych, w szczególności podatku VAT” – podkreśla minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

W stosunku do 2016 r. dochody w 2017 r. były wyższe o 11,4 proc. Natomiast wydatki, według szacunkowych danych, wyniosły 375,9 mld zł, tj. 97,7 proc. planu.

W 2017 r. dochody z podatku VAT są szacowane na 156,8 mld zł. W stosunku do dochodów w 2016 r. były one wyższe o 23,9 proc. (czyli 30,2 mld zł). W stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody z VAT były wyższe o 13,3 mld zł, tj. o 9,3 proc.

Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych w 2017 wyniosły 4,34 mld zł (110 proc. planu).

– Wykonanie dochodów budżetu w 2017 r. należy ocenić jako nadzwyczaj pozytywne – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska. – Do tak ogromnego sukcesu w zakresie ściągalności podatków przyczyniło się przyjęcie tego zadania jako najwyższego priorytetu całego resortu, rozbudowa zdolności analitycznych ministerstwa, wprowadzane konsekwentnie zmiany prawne oraz skuteczne wysiłki służb skarbowych – podkreśliła minister finansów prof. Teresa Czerwińska.