Climate Leadership – biznes na rzecz zmiany klimatycznej. Model gospodarki o obiegu zamkniętym jako jedno z rozwiązań problemów środowiskowych. By zatrzymać pogłębiający się kryzys środowiskowy, konieczne jest podjęcie współpracy między ekspertami i biznesem. Na tej idei zbudowany jest program Climate Leadership, który wspiera działania podejmowane przez firmy w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

By zapobiec destabilizacji systemu klimatycznego oraz pogorszeniu warunków życia na Ziemi musimy przezwyciężyć problem związany z niekontrolowaną ilością CO2 w atmosferze. Ponadto zminimalizować wytwarzanie odpadów oraz powstrzymać kryzys surowcowy i zachować materiały w gospodarce. Propozycja rozwiązania problemu zawiera się w pojęciu circular economy, które staje się paradygmatem rozwoju cywilizacji.

Gotowość gospodarki do wprowadzenia obiegu zamkniętego jest pierwszym krokiem do budowania zrównoważonego ekosystemu i zabezpieczenia oczekiwanej ilości dóbr dla ludzkości. Pod tym terminem kryje się szereg inspirujących trendów, zwiększających efektywność surowcową i energetyczną. Ponadto pozwalający na tworzenie nowych nisz rynkowych oraz zwiększanie konkurencyjności.

Climate Leadership - biznes na rzecz zmiany klimatycznej - drzewo zasadzone na męskiej dłoni.
Climate Leadership – biznes na rzecz zmiany klimatycznej

Circular economy – gospodarka o obiegu zamkniętym

Ekoprojektowanie (np. opakowań), wydłużanie cyklu życia produktu, zwiększanie możliwości napraw czy wymiany, wyższe poziomy wykorzystywania materiałów z recyklingu – możliwości jest tu wiele.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to jeden z obszarów działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, do której dąży program Climate Leadership. Ułatwia oszczędność zasobów i kosztów przez maksymalizację czasu wykorzystania zasobów produktów i komponentów, które są kluczowe dla ratowania ekosystemu. Circular economy stanowi również wartość dodaną dla biznesu. Prowadzi do redukcji kosztów poprzez efektywne wykorzystanie surowców oraz zapewnia wzrost przychodów. Dzięki wprowadzeniu na rynek nowych, atrakcyjnych, innowacyjnych produktów i usług.

Strona internetowa programu Climate Leadership: https://climateleadership.pl/

Źródło: Climate Leadership

Przeczytaj także: Impact investing – inwestycyjna moda czy sposób na zmienianie świata?

Impact investing – inwestycyjna moda czy sposób na zmienianie świata? Choć ta forma prowadzenia działalności w Polsce dopiero raczkuje, to na świecie od lat cieszy się popularnością inwestorów, którzy widza w niej ogromny potencjał. Chodzi o lokowanie środków tak, by przynosiły one zyski i jednocześnie pracowały zmieniając świat na lepsze. Z tego względu inwestorzy działający zgodnie z podejściem impact często skupiają się na projektach związanych np. z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko lub społeczeństwo.