Home Aktualności Biuletyn PARP: „Innowacje w działaniu – Przyjazne otoczenie biznesu”

Biuletyn PARP: „Innowacje w działaniu – Przyjazne otoczenie biznesu”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) opublikowała biuletyn „Innowacje w działaniu – Przyjazne otoczenie biznesu” i zachęca do zapoznania się z piątym już i ostatnim numerem biuletynu,  przedstawiającym dalszy ciąg podsumowania realizowanych przez Agencję działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

– współpracy przedsiębiorców i IOB oraz ich miejsca w perspektywie 2014–2020,

– możliwości wsparcia innowacyjnych pomysłów – podmioty realizujące działanie 3.1 PO IG nadal przyjmują zgłoszenia,

– realizacji wspólnych przedsięwzięć kooperujących firm jako efekt działania 5.1 PO IG,

– działalności ośrodków innowacyjnych powstających i funkcjonujących dzięki wspraciu pochodzącemu z działania 5.3 PO IG,

– wywiady z beneficjentami działań 3.1 PO IG, 5.1 PO IG oraz 5.2 PO IG w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej PARP.

źródło: PARP