Home Unia Europejska „Współfinansowanie Programu LIFE”. Nabór wniosków

„Współfinansowanie Programu LIFE”. Nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020”, dla projektów zintegrowanych, w tym planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe od 2016 r.

Wnioski należy składać w terminie od 16.02.2015 r. do 02.03.2015 r., godz. 15.30

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: NFOŚiGW